Podziel się fotografiami dawnego PrzemyślaAutorzy przygotowywanej do druku książki o dziejach Przemyśla i jego mieszkańców podczas II wojny światowej oraz albumu pod roboczym tytułem "Przemyśl wczoraj i dziś" - Marek Król i Wawrzyniec Markowski - poszukują zdjęć Przemyśla od początku fotografii aż do końca XX wieku.Osoby zdecydowane udostępnić zdjęcia ze swych zbiorów proszone są o kontakt e-mailowy z p. Markiem Królem pod adresem: mark52@o2.pl

Wszystkim, którzy przyczynią się do wzbogacenia wspomnianych publikacji już teraz serdecznie dziękujemy i nie zapomnimy podziękować również na kartach książek!