Baner tytułowy

Są wszędzie tam, gdzie potrzeba - Wielkie Oczy

Data dodania: 25-07-2012
Drukuj artykuł
Dziękczynieniem za 115 lat działalności oraz za wszystkich druhów, niosących w tym czasie pomoc tym, którzy jej potrzebowali, strażacy z OSP w Wielkich Oczach w powiecie lubaczowskim rozpoczęli swój jubileusz. Podczas uroczystości poświęcony został także nowy wóz strażacki.

Podczas Mszy św. odprawionej 15 lipca 2012 r. w kościele parafialnym, przed obrazem MB Pocieszycielki Strapionych, modlili się także w intencji tych, którzy już odeszli z tego świata oraz tych, którzy niosą pomoc dla dobra wspólnego. Podczas homilii proboszcz ks. Józef Florek powiedział m.in.: "Jako ludzie wierzący chcemy wszystkie aspekty naszego życia przynosić przed Boży tron i prosić o błogosławieństwo. Sami robimy tyle, co jest możliwe, na ile nam pozwalają nasze ludzkie siły, aby ta nasza rzeczywistość była piękna i dobra, ale także przychodzimy, aby w tych naszych wysiłkach wspomagał nas Bóg, aby nasze życie prześwietlał swoją łaską".
W nawiązaniu do święta druhów wyraził wdzięczność tym wszystkim strażakom, którzy bardzo ofiarnie pomagali innym, szczególnie w momentach krytycznych. "Najistotniejsze jest, gdy człowiek przeżywa trudne chwile, aby przy nim stanął drugi człowiek, grupa ludzi. Wówczas potrafi się on podnieść i żyć dalej" - zaznaczył. Podkreślił, że Boże błogosławieństwo nie zwalnia nas z pracy i wysiłku, ale powinno ono jeszcze bardziej zachęcać nas, aby ten świat czynić pięknym. Poświęcił także obraz św. Floriana, ufundowany przez strażaków z OSP Wielkie Oczy, który znalazł swoje miejsce w świetlicy OSP.
Po Mszy św., na placu przed kościołem, ks. Józef w asyście wikariusza ks. Bartłomieja Zakrzewskiego oraz strażaków, poświęcił nowy wóz ratowniczo-gaśniczy.
Na nowym obiekcie sportowym powitano zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: przedstawiciel WFOŚ i GW w Rzeszowie Józef Frączek, członek ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, prezes ZOP ZOSP RP, jednocześnie Starosta Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik, radna Rady Powiatu Lubaczowskiego Jadwiga Pałczyńska, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie mł. bryg. Andrzej Garus, prezes ZOGm ZOSP RP w Wielkich Oczach, Wójt Gminy Tomasz Lorenc, wiceprezesi ZOGm ZOSP RP w Wielkich Oczach Stanisław Kociołek, Ryszard Stanicki, przewodniczący Rady Gminy Antoni Mach, Komendant Gminny ZOSP RP Jerzy Senyk, Wójt partnerskiej Gminy Przyłbce na Ukrainie Roman Woroniak, kierownik rewiru dzielnicowych Janusz Jacyk, radni gminy, sołtysi, druhowie z terenu gminy, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Bihale, Majdan Lipowiecki, Łukawiec, Kobylnica Ruska, Kobylnica Wołoska, Skolin, Żmijowiska.
Historię obchodzącej jubileusz jednostki przedstawił prezes OSP Jerzy Senyk.
Zasłużeni strażacy otrzymali medale "Za zasługi dla pożarnictwa". Złotym medalem wyróżniony został druh Zbigniew Lechociński, srebrnym - Krzysztof Furman, Wojciech Sikorski, Michał Rudziński, brązowym - Mariusz Janeczko, Dariusz Kikta, Tadeusz Galek. Odznaką "Wzorowy strażak" - Łukasz Głąb .
Odznakę "Za wysługę lat" otrzymał - za 30 lat Franciszek Sawiński. Pozostali druhowie za 25, 20, 15, 10 i 5 lat.
Na adres jednostki wpłynęły listy gratulacyjne od prezesa Zarządu WFOŚ i GW w Rzeszowie Wiesława Pajdy, Komendanta PSP w Lubaczowie, a także Wójta Gminy Tomasza Lorenca.
Podczas okolicznościowych przemówień głos zabrał m.in. członek ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, prezes ZOP w Lubaczowie, Starosta Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik, w którego rodzinie cztery pokolenia są strażakami. Prezes Michalik wyraził wdzięczność samorządom za to, co robią na rzecz OSP, podziękował za to, że strażacy są wszędzie tam, gdzie wymaga tego sytuacja oraz życzył świętującej jubileusz jednostce prężnego rozwoju i dalszych "leci". Wójt Tomasz Lorenc skierował słowa wdzięczności pod adresem ZG ZOSP RP i WFOŚ i GW w Rzeszowie, za dofinansowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Druh Lorenc z kasy gminy wyłożył połowę wartości pojazdu tj. 75 tys. zł. Podziękował także radnemu gminy Mariuszowi Janeczko, który w dużym stopniu zaangażował się w pozyskanie funduszy na zakup nowego wozu strażackiego.
W imieniu Komendanta Powiatowego PSP Lubaczowie mł. bryg. Ireneusza Trojnara podziękował za poświęcenie i wysiłek w służbie zastępca mł. bryg. Andrzej Garus.
Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Sośnicy, której kapelmistrzem jest Tadeusz Zaręba.
Historia
W 1897 roku powstała OSP w Wielkich Oczach. Pierwszym prezesem został wybrany druh Piotr Bronhard, zaś głównym instruktorem Kazimierz Halacz. Od początku działalności jednostka wykazywała duże zaangażowanie w rozwój nowych sekcji bojowych, a strażacy czynnie uczestniczyli w zawodach sportowo - pożarniczych. Dysponowano wówczas jedynie beczkowozem oraz sikawką ręczną z podstawowym oprzyrządowaniem.
Po zakończeniu działań wojennych naczelnikiem OSP został druh Jakub Możdżan. W skład zarządu OSP weszli również Stanisław Duszyński, Władysław Gajdasz, Józef Michalik, Antoni Hryniewicz, Jan Pisarz, trębaczem został wybrany Jan Sawiński. Jednostka na nowo przyjmowała członków w swe struktury, zakupiono również lepszy sprzęt gaśniczy.
W 1965 r. dokończono budowę strażnicy OSP oraz dwóch basenów przeciwpożarowych. Obiekt wyposażono również w elektryczną syrenę alarmową.
W 1977 r. jednostka otrzymała nowy samochód bojowy marki Żuk, motopompy oraz inny sprzęt gaśniczy. Na przestrzeni lat strażacy OSP w Wielkich Oczach startowali w wielu zawodach sportowo-pożarniczych i zajmowali czołowe miejsca.
W roku 1997 społeczeństwo ufundowało sztandar jednostce. Cztery lata później OSP została wyróżniona "Złotym Znakiem Związku OSP RP".
Dzięki staraniom prezesa OSP Henryka Janeczko oraz ZOGm ZOSP RP w Wielkich Oczach został zakupiony ciężki samochód bojowy Jelcz. W 2004 r. OSP została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Dwa lata później prezesem został druh Wiesław Lesiak. Dokończono rozbudowę świetlicy strażackiej, a także remonty wewnątrz budynku. Dzięki staraniom druha Zbigniewa Pałczyńskiego z funduszy unijnych w 2007 r. przeprowadzono kapitalny remont elewacji remizy oraz wyłożono plac manewrowy kostką brukową.
W 2011 r. prezesem jednostki OSP został wybrany druh Jerzy Senyk. Z inicjatywy druha Zdzisława Wójcika wiceprezesa Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu, w styczniu 2012 r. przy OSP założono Klub Honorowych Dawców Krwi PCK ? Kropla życia?. Prezesem klubu, liczącego 20 członków, został druh Dariusz Kikta.
W 2012 r. przeprowadzono generalny remont pierwszego boksu garażu dla zakupionego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Peugeot.
Obecnie jednostka liczy 58 członków, w tym pięć druhen.


Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik


Wykop Blipnij Napisz na grono
Zobacz także
PODSUMOWANIE AKCJI 21 MARCA 2017 R
Data dodania: 22-03-2017

Przemyskie Centrum Wolontariatu- sekcja Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, organizowało po raz ósmy Akcję - happening "Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki i elektrośmieci na witaminki dla młodzieży i dzieci", w dniu 21 marca 2017 r. ("Pierwszy Dzień Wiosny") w godzinach od 10.00 - 16.00 na przemyskim Rynku. Honorowy patronat nad happeningiem przyjął Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

Przedsięwzięciem koordynowała Prezes TPPiR Bogusława Pieczyńska

Adresatami Akcji były wszystkie osoby zainteresowane segregacją,...


Informacja dla posiadaczy Karty Polaka zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla.
Data dodania: 20-03-2017

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że świadczenie pieniężne przyznane decyzją Wojewody Podkarpackiego - przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających Kartę Polaka - będzie wypłacane w kasie Ur...
*PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY*
Data dodania: 17-03-2017

"PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY" Siemion Złotnikow
(sztuka dwuosobowa)
26 marca (niedziela) 2017 r. godz. 18.00
Sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego
Bilety w cenie 30 zł i 35 zł do nabycia już wkrótce w sklepie muzycznym "MUSICLAND" ul. Serbańska 13, tel. 16 675 01 82 oraz bezpośrednio przed imprezą na Zamku Kazimierzowskim.

Wys...