Baner tytułowy

Od 30 lat budują *górę* dobra

Data dodania: 29-06-2017
Drukuj artykuł
Życie to największy skarb, a smakuje jeszcze bardziej kiedy jesteśmy zdrowi. Z tym ostatnim bywa różnie, ale na szczęście są ludzie, którzy służą życiu poprzez dar krwi. "Płomykowcy" od 30 lat oddają krew, od 16 lat ofiarują czekolady otrzymane po podzieleniu się cząstką siebie, od 13 lat propagują dawstwo organów i szpiku, od 4 lat zbierają plastikowe nakrętki od butelek, chętnie także dzielą się zdobytym doświadczeniem z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 29 czerwca 2017 roku podsumowali swoją działalność.


Historia
10 marca 1987 r. przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Przemyślu, dzięki pomocy organizacyjnej Zdzisławy Ramockiej i Barbary Kurcz z Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu, powstał klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Płomyk". Celem jego działalności było niesienie pomocy chorych i najbardziej potrzebującym. W skład zarządu klubu, liczącego wówczas 28 osób, weszli: prezes - Zdzisław Wójcik, wiceprezes - Piotr Ryczan, sekretarz - Janusz Głuś, skarbnik - Artur Wiącek. Pierwszą zbiorową akcję oddawania krwi zorganizowano w marcu 1987 r. i wzięło w niej udział 39 osób. Ówczesny Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych płk poż. mgr Stanisław Lula udzielał znaczącej, stałej pomocy klubowi. Podobnie czynili wszyscy kolejni Komendanci.

Dary serca
Przez 30 lat "Płomykowcy" oddali chorym 872 litry ratującego życie daru. Oprócz systematycznego oddawania krwi, wielokrotnie uczestniczyli w akcjach "Na ratunek" oraz z okazji Światowego Dnia Chorego, Światowego Dnia Zdrowia, Dnia Strażaka, Tygodnia PCK, Światowego Dnia Krwiodawcy, Dni Honorowego Krwiodawstwa. Brali także udział w akcjach: "Wakacyjna Kropla Krwi", Ogólnopolskiej Akcji "Strażacy PSP i OSP w Honorowym krwiodawstwie" pod hasłem "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew", "Akcji krwiodawstwa funkcjonariuszy służb mundurowych powiatu przemyskiego i jarosławskiego", Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi Służb Mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
W latach 2011-2015 klub "Płomyk" był współorganizatorem pięciu Akcji Krwiodawstwa Funkcjonariuszy Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego przeprowadzanych w Przemyślu dla uczczenia Światowego Dnia Krwiodawcy, przypadającego 14 czerwca. W latach 2016-2017 "Płomyk" współorganizował dwie Akcje Krwiodawstwa Funkcjonariuszy Służb Mundurowych Powiatów - Przemyskiego i Jarosławskiego organizowane z okazji Światowego Dnia Chorego, przypadającego 11 lutego.
"Płomykowcy" przekazali nieodpłatnie dla dzieci przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu sprzęt medyczny (termometry elektroniczne, inhalatory) o wartości 1825 zł. Zakupiony został on ze składek członkowskich.
Otrzymane przez ostatnie 16 lat, za oddanie krwi czekolady, ofiarowali przy okazji pogadanek i prezentacji sprzętu pożarniczego, wychowankom różnych placówek na terenie miasta i powiatu. Łącznie przekazali 3100 czekolad, tj. 310 kilogramów tego rodzaju słodyczy.
Około 80% przemyskich ratowników to honorowi krwiodawcy, co czwarty członek klubu jest zarejestrowany jako potencjalny dawca szpiku kostnego, a co drugi posiada przy sobie "Oświadczenie woli".

Edukacja
Strażacy skupieni w klubie przy okazji wizyt w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych, a także placówkach opiekuńczo-wychowawczych prezentowali słuchaczom sprzęt pożarniczy, wygłaszali pogadanki na temat bezpieczeństwa nie tylko pożarowego, a także przekazywali - wydawane przez klub od 15 lat "listkowe" oraz wydawane przy wsparciu ludzi dobrego serca, od 10 lat kalendarze ścienne o tematyce związanej z ratownictwem i krwiodawstwem. Łącznie wygłosili ponad 200 pogadanek. Od 17 lat Zdzisław Wójcik z Grupą Ratownictwa PCK "Przemyśl" uczestniczy w spotkaniach edukacyjnych z okazji Światowego Dnia Chorego, Dnia Dziecka, św. Mikołaja, prowadzonych dla dzieci przebywających na leczeniu w Woj. Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu.
"Płomykowcy" od 13 lat propagują dawstwo organów i szpiku. Zdzisław Wójcik, w okresie ostatnich 13 lat, przy okazji obsługi akcji krwiodawstwa, zakładania klubów HDK PCK, pogadanek z młodzieżą i dorosłymi, wręczył ponad 5 tysięcy druków "Oświadczeń woli". W 2012 r. klub korzystając ze wsparcie życzliwych ludzi wydał ulotkę obrazującą 25-letnią działalność. Od 4 lat członkowie klubu zbierają plastikowe nakrętki od butelek i przekazują je koordynatorowi akcji. Zebrane środki finansowe są przeznaczane m.in. na zakup potrzebnego sprzętu dla chorych dzieci. Dotychczas zebrali 750 kg nakrętek.

Pielgrzymowanie
Klubowicze uczestniczyli wraz ze sztandarem "Płomyka" w Ogólnopolskich, Archidiecezjalnych i Podkarpackich Pielgrzymkach HDK PCK do Częstochowy, Niepokalanowa i Kalwarii Pacławskiej, podczas których dziękowali Panu Bogu za dar zdrowia, a tym samym możliwość ofiarowania cząstki swojej krwi potrzebującym. W maju 2001 r. podczas pielgrzymki w Częstochowie byli świadkami ogłoszenia św. Maksymiliana Marii Kolbego patronem krwiodawców we wszystkich diecezjach w Polsce. Św. Maksymilian jest nim od 22 maja 1999 r.

Na boisku, na bieżni i nie tylko
W 2008 r. podczas VIII Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej HDK PCK im. Wł. Piłata w Nowej Sarzynie krwiodawcy w strażackich mundurach wywalczyli zaszczytne III miejsce. W 2011 r. podczas I Turnieju Piłki Nożnej HDK PCK Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego rozegranego w Przemyślu zdobyli I miejsce. 7 maja 2012 r. ponownie zwyciężyli podczas II takiego turnieju. Później również odnosili sukcesy w piłkarskich zmaganiach. Uczestniczyli także m.in. w KrwioBiegach, II Grand Prix Formuły 1 Gokartów, Ulicznych Biegach - "Przemyska Dycha", Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych w Pływaniu w Szczytnie.

Osiągnięcia "Płomykowców"
Podczas uroczystego spotkania w maju 2005 r. Podkarpacki Zarząd Okręgowy PCK
w Rzeszowie przyznał Zdzisławowi Wójcikowi tytuł "Najwybitniejszego propagatora idei honorowego krwiodawstwa" w woj. podkarpackim za rok 2004. Następnie w 2007 r. Z. Wójcik zdobył tytuł wicemistrza Polski w promocji honorowego krwiodawstwa. W latach 2008 i 2010 Z. Wójcik zdobył I miejsce w woj. podkarpackim w kategorii Najaktywniejszy Strażak w krajowym konkursie "Ognisty Ratownik-Gorąca Krew".
Klub w latach 2007, 2008 i 2010 zdobywał I miejsce w Ogólnopolskiej Akcji pod hasłem "Ognisty Ratownik-Gorąca Krew" w województwie podkarpackim.
16 lutego 2010 r. Daniel Dryniak członek "Płomyka" uratował, dryfującego na krze po rzece San w Przemyślu, wędkarza, odnosząc poważne obrażenia. Prezydent RP Lech Kaczyński odwiedził go w warszawskim szpitalu i przekazał mu nadane odznaczenia państwowe - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Zasługi za Dzielność. W plebiscycie ogłoszonym przez dziennik "Nowiny" zdobył tytuł "Strażaka Roku" i "Bohatera Roku". Otrzymał także tytuł "Przemyślanina Roku 2010".
Kilku innych "Płomykowców" również otrzymało wiele cennych nagród i znaczących tytułów. Odznaką pamiątkową PZO PCK w Rzeszowie "Za oddanie 25 litrów krwi"
wyróżnieni zostali w 2010 r. Artur Domagalski i Andrzej Krwawicz, rok później Mariusz Piwnicki.
W 2011 r. Zdzisław Wójcik w uznaniu za wybitne zasługi w honorowym krwiodawstwie został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę, którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa - "Kryształowym Sercem". W latach 2002-2012 z pomocą Bożą i dobrych ludzi Zdzisław Wójcik wraz z m.in. Krystyną Lachowicz i Ewą Załęską - kierownikami Biur ZR PCK w Przemyślu i Jarosławiu w hołdzie Janowi Pawłowi II wznieśli niezwykły pomnik. Dla uczczenia 85 lat jego świętego życia założyli na terenie 8 powiatów woj. podkarpackiego 85 klubów HDK PCK, w tym 33 strażackie. Do klubów należy 2228 osób, które oddały około 12 tys. litrów krwi.
W 2013 r. Zdzisław Wójcik otrzymał odznakę przyznawaną przez Ministra Zdrowia "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu", a w 2015 r. w uznaniu zasług za bezinteresowną działalność na rzecz środowiska Honorowych Dawców Krwi i całej społeczności Podkarpacia, będącą wyrazem ofiarności i miłości bliźniego, wyróżniony został jako pierwszy w województwie podkarpackim Suwerennym Orderem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
Od 28 listopada 2014 r. Daniel Dryniak jest radnym Rady Miejskiej w Przemyślu, a od 19 maja 2016 r. jest zastępcą Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Do klubu należą Adam Sosnowski - Komendant Miejski PSP w Przemyślu i jego zastępca Bogusław Szczurko.
Dotychczas Zdzisław Wójcik założył z pomocą Bożą i wrażliwych na potrzeby bliźniego ludzi 106 klubów HDK PCK. Ostatni 23 lutego 2017 r. przy OSP w Roźwienicy o nazwie "Źródło życia".

Rodzinny klub
Strażacki "Płomyk" w swoich szeregach skupia także rodziny. Należą do niego małżonki: Artura Domagalskiego - Jadwiga, Adama Sosnowskiego - Alicja, Łukasza Zielińskiego - Marcela, Krzysztofa Stachyry - Jowita, Grzegorza Perżyło - Anna. Są też synowie i córki strażaków: Artura Domagalskiego - Marek i Renata, Mieczysława Hapona - Łukasz, Tadeusza Serafina - Tomasz i Stanisław, Zdzisława Wójcika - Michał i Katarzyna, śp. Janusza Wojnarowicza - Anna. Do klubu należą także panie: Sylwia Grzybowska, Halina Makuchowska-Majka, Anna Kowalczuk. "Płomykowa" rodzina rośnie. W 2002 r. klub liczył 42 osoby, w 2017 - 87.

Zasłużeni
Członkowie "Płomyka", m.in. Władysław Kalandyk, Józef Jakubiec, Piotr Lew, Zdzisław Wójcik, otrzymali za swoją wieloletnią działalność Brązowe Krzyże Zasługi. Wyróżnieni zostali także Odznakami Honorowymi PCK różnych stopni. Do grona zasłużonych krwiodawców należy około 25% "Płomykowców".
W 2000 r. klubowi nadany został sztandar. Uroczyste wręczenie poprzedziło wbicie gwoździ pamiątkowych w drzewce sztandaru. Tego zaszczytu dostąpili przedstawiciel władz samorządowych oraz zaproszeni goście, ale przede wszystkim fundatorzy sztandaru z Wojciechem Ingotem na czele. W 1999 r. klub został wyróżniony odznaką Zasłużony HDK III stopnia, trzy lata później taką odznaką II stopnia. W 2008 r. klub wyróżniony został Odznaką Honorową PCK III stopnia.

Zarząd
Obecnie w skład Zarządu klubu wchodzą: prezes Zdzisław Wójcik - były zastępca Komendanta Rejonowego PSP w Przemyślu, wiceprezes Artur Domagalski - były zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu, sekretarz Tomasz Pałys - zastępca dowódcy zmiany, skarbnik Adam Sosnowski - Komendant Miejski PSP w Przemyślu.
Warto wspomnieć, że 5 maja 2017 r. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka połączony z jubileuszem 30-lecia klubu HDK PCK "Płomyk". Podczas spotkania awansowano funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe, wręczono medale i odznaczenia. Byli wśród nich "Płomykowcy". W obecności wielu znakomitych gości, strażaków uhonorował bryg. Daniel Dryniak zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Następnie prezes Wójcik przedstawił krótką historię "Płomyka". Wyrażając wdzięczność powiedział: "Panu Bogu dziękuję za to, że obdarował mnie łaską służby. Dziękuję za wszystkich ludzi, których w tym czasie postawił na mojej drodze. Cieszę się, że mogłem czerpać z ich dobroci. Jestem wdzięczny mojej żonie, że wspiera mnie w każdym przedsięwzięciu. Zaproszonym gościom dziękuję za promocję honorowego krwiodawstwa.
POO PCK w Rzeszowie, OR PCK w Przemyślu, RCKiK w Rzeszowie i TO w Przemyślu dziękuję za owocną współpracę.
Dziękuję Panu Komendantowi brygadierowi Adamowi Sosnowskiemu za ogromną życzliwość jaką darzy "Płomykowców". Pan Komendant i jego zastępca brygadier Bogusław Szczurko są jednymi z nas. Dziękuję wszystkim dotychczasowym Komendantom, począwszy od pana pułkownika mgr Stanisława Luli za otwartość wobec krwiodawców.
Dziękuję Wam kochani, bo bez Was nie byłoby działalności "Płomyka". Jestem z Was dumny. Tworzymy wspólnotę, bo wspólnota to nie jest suma interesów, to jest suma poświęceń.
Wszystkim za wszystko bardzo dziękuję i ufam, że przez kolejne lata "Płomyk" nadal będzie służył potrzebującym".
Z okazji jubileuszu brązowy medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" nadano "Płomykowi" za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes klubu druh Zdzisław Wójcik został wyróżniony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP.
Po dekoracji głos zabrali zaproszeni goście, dziękując strażakom za ich trud w walce z pożarami i innymi zdarzeniami oraz za działalność w klubie "Płomyk". Życzyli im także powodzenia w służbie, działalności społecznej i w życiu prywatnym. 

Na uroczystości obecni byli:
- bryg. mgr inż. Daniel Dryniak - zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
- Anna Schmidt - Rodziewicz - poseł na Sejm RP
- Andrzej Matusiewicz - poseł na Sejm RP
- Marek Rząsa - poseł na Sejm RP
- Wojciech Bakun - poseł na Sejm RP
- Grzegorz Hayder - zastępca  Prezydenta Miasta Przemyśla
- Jan Pączek  - Starosta Przemyski
- Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski
- Lucyna Podhalicz -  przewodnicząca Rady Miasta Przemyśla
- Ryszard Adamski -  przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego
- Ks. Mieczysław Rusin - kapelan  Strażaków Archidiecezji Przemyskiej
- kpt. Dariusz Szlachta - w zastępstwie Komendanta BiOSG w Przemyślu, prezes klubu HDK PCK "VITA" przy BiOSG
- ppłk Wiesław Szczepankiewicz - Dowódca 1 Batalionu Czołgów im. płk. Józefa Koczwary
- mł. insp. Wojciech Kiełtyka  - Komendant  Miejski  Policji w Przemyślu
- Jan Geneja - Komendant Straży Miejskiej w  Przemyślu
- mgr Jerzy Brodowski - Komendant Regionalnej Straży Ochrony Kolei w  Przemyślu
- kpt. Andrzej Kiełtyka - Kierownik Ochrony Zakładu Karnego w Przemyślu  w imieniu  ppłk Artura Białego - Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu
- mjr Jacek Szlachcic - zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Medyce
- st. bryg. mgr inż. Janusz Flak - Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku
- bryg. mgr inż. Ireneusz Trojnar - Komendant Powiatowy PSP w Lubaczowie
- druh Witold Kazienko - członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  w Rzeszowie i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu
- płk poż. w st. spocz. mgr Stanisław Lula -  były Komendant Wojewódzki SP w Przemyślu
- st. bryg. w st. spocz. mgr inż .Tadeusz Kudyba - były Komendant Miejski PSP w Przemyślu
- st. kpt. w st. spocz. mgr inż. Jerzy Świst - były Komendant Miejski PSP w Przemyślu
- bryg. w st. spocz. mgr inż. Artur Domagalski  - były zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu, wiceprezes Klubu HDK PCK "Płomyk"
- Emil Szczur - prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Przemyślu
- asp. sztab. w st. spocz. Zdzisław Wójcik - były zastępca Komendanta Rejonowego PSP w Przemyślu, prezes Klubu HDK PCK "Płomyk"
- Antoni Olak - wiceprezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie
- Ewa Zawilińska - dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
- Mieczysław Gibała - prezes Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu
- Krystyna Lachowicz - kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu
- Zdzisława Ramocka - współzałożycielka "Płomyka" z ramienia PCK
- Barbara Kurcz - współzałożycielka "Płomyka" z ramienia PCK
- Łukasz Szaruga - szef Grupy Ratownictwa PCK "Przemyśl"
- Henryk Zając - prezes Klubu HDK PCK "Orle Gniazdo" w Sulejówku
- Piotr Winiarz -prezes Klubu HDK PCK im. "Ziemi Przemyskiej" przy OR PCK w Przemyślu
- Julian Szmyd - Honorowy Prezes Klubu Stowarzyszenia HDK RP w Jedliczu
- Jacek Stochmal - prezes Klubu Stowarzyszenia HDK RP "Nadzieja" przy OSP w Harcie
- Artur Szczutek - prezes OSP Harta
- Danuta Dobosz - Hawryluk - wspierająca działalność "Płomyka" - Regionalny Serwis Informacyjny-przemyskie.info
- Władysław Turek - Dyrektor Generalny PGE oddział Rzeszów

Z okazji jubileuszu na ręce prezesa Wójcika złożono wiele listów gratulacyjnych, grawertonów, statuetek z pięknymi życzeniami. Oto niektóre z nich.
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec napisał: (...) "Proszę o przyjęcie, od wszystkich strażaków województwa podkarpackiego, życzeń dalszych sukcesów w realizacji wszelkich planów i zamierzeń oraz zadowolenia i satysfakcji. Wasze zaangażowanie w honorowe oddawanie krwi, dzięki któremu ratujecie zdrowie i życie drugiego człowieka potwierdza ideę ludzkiego braterstwa. Życzę Panu Prezesowi i wszystkim Honorowym Dawcom Krwi dużo zdrowia, pomyślności oraz wszelkiego dobra w życiu osobistym i rodzinnym".
Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP: (...) "Dzień Strażaka to piękne święto, które przypomina nam o wyjątkowych ludziach. Ludziach, którzy z poświęceniem wypełniają powierzone im obowiązki. Ich niebezpieczna oraz pełna zagrożeń służba wymaga odwagi i hartu ducha. Profesjonalizm strażaków, a także ich nieustanna gotowość do niesienia pomocy potrzebującym zasługują na najwyższe uznanie i szacunek społeczeństwa. Dzisiejsza uroczystość to wyjątkowa okazja do złożenia gorących życzeń wszystkim, którzy wybrali ten odpowiedzialny, a zarazem trudny zawód. Życzę Państwu bezpiecznej służby, sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Korzystając ze sposobności, gratuluję jubileuszu 30-lecia Klubu HDK PCK "Płomyk". Dziękuję za zaangażowanie w propagowanie szlachetnej idei krwiodawstwa". (...).
Wojciech Bakun poseł na Sejm RP wszystkim honorowym dawcom krwi przekazał serdeczne podziękowania za "podjęcie niezwykłego dzieła jakim jest honorowe oddawanie krwi". Następnie napisał: "Życzę by Państwa misji ratującej życie i zdrowie zawsze towarzyszyła wdzięczność uratowanych osób, wsparcie mieszkańców oraz osobista satysfakcja z pełnienia szlachetnej i potrzebnej działalności. Gratuluję osiągniętych sukcesów, życzę wytrwałości w zamierzeniach oraz powodzenia w życiu osobistym".
Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma: (...) "Wyrażam swoje wielkie uznanie za wieloletnią, aktywną działalność oraz promocję idei honorowego krwiodawstwa. W tym szczególnym dniu proszę przyjąć podziękowania za Wasz Dar Serca, dzięki któremu ratujecie ludzkie zdrowie i życie oraz życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji płynącej z wyjątkowo humanitarnej formy wyrażania własnego człowieczeństwa".
Starosta Przemyski Jan Pączek: (...) "W imieniu władz samorządowych Powiatu Przemyskiego składam Panu Prezesowi oraz wszystkim Członkom i Sprzymierzeńcom Klubu Honorowych Dawców Krwi "Płomyk" najserdeczniejsze gratulacje z okazji 30-lecia Waszej społecznej działalności. Dzieląc się z innymi bezcennym "darem życia" - honorowi krwiodawcy są przykładem bardzo szlachetnego społecznikostwa , tak przecież potrzebnego w dzisiejszych, skomercjalizowanych czasach. Składam zatem wyrazy głębokiego uznania, a także podziękowania za Wasze zaangażowanie i nieustający trud w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. (...)".
Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu Jan Geneja: "Z okazji 30-lecia działalności życzę członkom i sympatykom klubu wytrwałości w niesieniu bezinteresownej pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Każda rocznica jest okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych zadań i celów. Życzę kolejnych Jubileuszy w tej jakże zaszczytnej i nieodzownej działalności, dużo radości i wszelkiej pomyślności".
St. bryg. mgr inż. Janusz Flak Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku: (...) "Składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w działalności na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia dla wszystkich krwiodawców. Dzisiejszy dzień to podwójna okazja do świętowania. Z jednej strony piękny Jubileusz, a z drugiej strażackie święto. Któż lepiej jak strażak wie, co znaczy ratowanie czyjegoś zdrowia, życia. Któż lepiej rozumie, co znaczy darować komuś cząstkę siebie, podarować życie, jak nie krwiodawca. Pomysłem Prezesa było połączyć to ratowanie i darowanie życia drugiemu człowiekowi tworząc Klub HDK "PŁOMYK" a odpowiedzią na ten pomysł był entuzjazm i zaangażowanie przemyskich strażaków, by oddawać krew dla drugiego człowieka. I robicie to już Państwo 30 lat. (...) Dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę być świadkiem dzisiejszego Jubileuszu. To że mogę z Wami świętować traktuję jako wyróżnienie mojej osoby. Chylę czoła dla strażackiej braci krwiodawców życząc wytrwałości i następnych pięknych Jubileuszy".
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Witold Kazienko: (...) "Składam na ręce Szanownego Pana Prezesa Zdzisława Wójcika szczególne wyrazy najwyższego uznania i uszanowania za niezłomną i bezinteresowną społeczną służbę na rzecz Naszego Związku i Lokalnej Społeczności. Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i społecznym dla Pana i wszystkich Członków Klubu HDK "Płomyk" oraz Waszym Rodzinom. Niech Święty Florian Wam błogosławi".
Wiceprezes POO PCK w Rzeszowie prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak skierował następujące słowa: (...) "Niech mi będzie wolno wyrazić szczególne uznanie dla misji, którą bezinteresownie z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem wypełniacie. Honorowi Dawcy Krwi są ludźmi wielkiego serca, którzy wypełniali i wypełniają swoje życie treścią wyjątkowo szlachetną - oddawaniem krwi dla nieznanego bliźniego. Za nieoceniony dar serca w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego oraz promowanie idei honorowego krwiodawstwa należą Im się szczególne podziękowania. Dziękując Państwu życzę równocześnie wytrwałości w pełnieniu misji oraz zaszczytnej idei honorowego oddawania krwi".(...).
Dyrektor RCKK w Rzeszowie Ewa Zawilińska: "Z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Klubu HDK PCK "Płomyk" (...) dziękuję za bezinteresowne niesienie pomocy drugiemu człowiekowi - za BEZCENNY DAR KRWI". I jeszcze jedno podziękowanie od Pani Dyrektor: "SERCE ZA SERCE" - dla asp. sztab. w st. spocz. Zdzisława Wójcika Prezesa Klubu HDK PCK "Płomyk" przy KM PSP w Przemyślu za prawie 40 lat wyjątkowego zaangażowania w ratowanie życia ludzkiego, za każde słowo napisane i głoszone z pasją, które sukcesywnie powiększa grono Honorowych Dawców Krwi ".(...).
Komendant Miejski PSP w Przemyślu bryg. mgr inż. Adam Sosnowski: "Z okazji (...) składam na ręce Pana Prezesa dla Wszystkich Krwiodawców najserdeczniejsze gratulacje, a także podziękowania za nieustającą gotowość niesienia pomocy. Dzielicie się cząstką siebie z drugim człowiekiem, przywracając mu zdrowie. Korzystając z okazji chciałbym podziękować Panu również za to, że będąc na emeryturze nadal Pan aktywnie promuje działalność przemyskich strażaków prowadząc pogadanki z dziećmi i młodzieżą w przemyskich szkołach, przedszkolach i domach dziecka oraz w lokalnych mediach. Życzę dobrego zdrowia, wytrwałości w realizacji własnych planów i oczekiwań, sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pełnienia tej ważnej misji".
Prezes OR PCK w Przemyślu Mieczysław Gibała: (...) "Działalność Klubu HDK PCK "PŁOMYK" na przestrzeni tych lat pokazuje ogrom pracy przy przekonywaniu ludzi do bezinteresownego przekazywania samego siebie oraz propagowaniu humanitarnych idei czerwonokrzyskich. Dzisiejsze spotkanie jest najlepszą okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim krwiodawcom - założycielom Klubu, byłym i obecnym członkom za ich piękną postawę oraz wkład w ratowaniu życia i zdrowia ludzi.. Życzę siły oraz wytrwałości w dalszym działaniu na rzecz ludzi potrzebujących pomocy oraz spełnienia planów i zamierzeń w działalności Klubu". (...)
Szef Grupy Ratownictwa PCK PRZEMYŚL mgr inż. Łukasz Szaruga: (...) "Wyrażamy serdeczne wyrazy wdzięczności za codzienną ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków służbowych, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Wasze zaangażowanie w działalność społeczną i bezinteresowne oddawania krwi zasługuje na najwyższe uznanie, wszak dzielicie się cząstką siebie z drugim człowiekiem przywracając mu zdrowie, a często życie. Życzymy Wam wiele satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków zawodowych i społecznych, spełnienia planów i zamierzeń. Aby służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego zaufania".

Warto wspomnieć, że piękne święto, jakim jest Światowy Dzień Krwiodawcy obchodziliśmy 14 czerwca. Miliony ludzi zawdzięcza życie tym, których nigdy nie spotkają - ludziom oddającym krew honorowo, bez jakiejkolwiek gratyfikacji. I to tym bezimiennym bohaterom dedykowany jest Światowy Dzień Krwiodawcy, który po raz pierwszy obchodzony był 14 czerwca 2004 r.
58 Światowa Konferencja Zdrowia jednomyślnie ustaliła 14 czerwca Światowym Dniem Krwiodawcy. Patronat nad obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy sprawują: Światowa Organizacja Zdrowia, Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc, Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne oraz Międzynarodowa Federacja Organizacji Krwiodawców.
"Dzień 14 czerwca stwarza możliwość wspólnego, światowego świętowania tego dnia o tak szczególnym znaczeniu, jako kolejnej rocznicy urodzin Karla Landsteinnera, zdobywcy nagrody Nobla, który stworzył system grup krwi ABO. Obchody tego dnia mają na celu podziękowanie oddającym krew, bez żadnych nagród i korzyści, z wyjątkiem przeświadczenia, że pomagają w ratowaniu życia. Szczególne słowa podziękowania należą się tym , którzy oddają krew regularnie 2-3 razy w roku. Wierzę w to, że następne pokolenia pójdą ich śladem, zapewniając krew kiedykolwiek i gdziekolwiek będzie ona potrzebna" - mówi prezes Wójcik. Następnie kontynuuje: "ŚDK stwarza unikalną możliwość podziękowania tym ludziom, którzy zapewniają ten niezastąpiony lek dla wszystkich pacjentów wymagających przetoczenia krwi. Warto, aby ten dzień zapisał się w pamięci szerokiego grona osób życzliwych innym. Warto również przyłączyć się do wspólnego wysiłku ratowania zdrowia i życia tym, u których ten cenny skarb jest zagrożony". Na zakończenie dodaje: "Życzę, by życzliwość i wzajemne zrozumienie towarzyszyły Państwa działaniom, a oprócz zdrowia życzę jeszcze dużo dobra od ludzi, pokoju w Waszych sercach oraz odwagi, abyście nadal zmieniali to, co możecie zmienić".


Opracowanie i zdjęcia Danuta Dobosz-Hawryluk


Wykop Blipnij Napisz na grono
Zobacz także
Ludziom i dla ludzi
Data dodania: 10-08-2017

105 lat temu w maju 1912 roku powołano do życia Pogotowie Ratunkowe w Przemyślu. We wrześniu będziemy obchodzić Jubileusz 105-lecia tej zasłużonej dla społeczeństwa instytucji.

Z Panem Markiem Janowskim od 15 lat ratownikiem medycznym pracującym w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu, członkiem Kolegium Redakcyjnego opracowywanej publikacji o roboczym tytule "105 lat Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Historia i współczesność" rozmawia Zdzisław Wójcik.

Z.W.: - Proszę przybliżyć Czytelnikom historię.
...


Trening z Jerzym Dudkiem
Data dodania: 18-09-2017

We wtorek 19 września br. do Przemyśla przyjedzie Jerzy Dudek.

Wizyta słynnego sportowca nie jest przypadkowa. Jerzy Dudek przybywa do naszego miasta aby spotkać się z młodzieżą, która wzięła udział w nowym projekcie Klubów Sportowych Orange polegającym na st...
Natalia Kukulska wystąpi w Przemyślu
Data dodania: 18-09-2017

21 października w przemyskim Centrum Kulturalnym wystąpi Natalia Kukulska!

Koncert będzie częścią trasy promującej 9. studyjny album artystki - płytę "Halo tu Ziemia".

Premiera płyty zaplanowana jest na 29 września br.


Od swojego ?dorosłego" debiutu i płyty ?Światło" artystka przeszła długą muzyczną drogę, rozwija...