Baner tytułowy

Komisja Europejska: Mobilna emerytura

Data dodania: 07-07-2017
Drukuj artykuł
Jak informuje Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyśl (działający przy Wyższej Szkole Prawa i Administracji), dzięki planom Komisji Europejskiej dotyczącym stworzenia nowej klasy produktów zabezpieczenia emerytalnego europejscy konsumenci będą wkrótce korzystać z szerszego wyboru możliwości oszczędzania na swoje emerytury.

Wniosek zapewni dostawcom produktów emerytalnych narzędzia do oferowania prostego i nowatorskiego ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (PEPP). Ten nowy rodzaj dobrowolnej emerytury indywidualnej ma dać oszczędzającym szerszy wybór, gdy odkładają pieniądze na czas emerytury i zapewnić bardziej konkurencyjne produkty.

PEPP będą miały takie same standardowe cechy bez względu na to, w którym państwie UE są sprzedawane, a oferować je mogą różni dostawcy np. firmy ubezpieczeniowe, banki, instytucje pracowniczych programów emerytalnych, firmy inwestycyjne oraz podmioty zarządzające aktywami. Będą stanowić uzupełnienie obecnych państwowych, pracowniczych lub krajowych emerytur indywidualnych, ale nie zastąpią ani nie zharmonizują krajowych systemów emerytur indywidualnych. Komisja zaleca również, aby państwa członkowskie zapewniły jednakowe traktowanie pod względem podatkowym tego produktu i podobnych produktów krajowych w celu zagwarantowania udanego początku funkcjonowania PEPP. Wreszcie nowe produkty wspomogą również opracowany przez Komisję plan działania na rzecz tworzenia unijnych rynków kapitałowych, ponieważ umożliwią przeznaczenie większych oszczędności na długoterminowe inwestycje w ramach UE.
Podstawowe korzyści

Europejski rynek emerytur indywidualnych jest rozdrobniony i niejednolity. Oferty skupiają się w kilku państwach członkowskich, natomiast w niektórych państwach prawie nie występują. Takie zróżnicowanie podaży wiąże się z różnorodnością przepisów na poziomie UE i na poziomie krajowym, która to różnorodność utrudnia rozwój dużego i konkurencyjnego rynku emerytur indywidualnych na szczeblu UE. PEPP umożliwią konsumentom dobrowolne uzupełnianie oszczędności emerytalnych, a jednocześnie zapewnią im solidną ochronę:

Osoby gromadzące oszczędności w PEPP będą miały większy wybór w ramach szerokiego zakresu dostawców PEPP i będą czerpać korzyści wynikające z większej konkurencji.
Korzyści przyniosą konsumentom rygorystyczne wymogi w zakresie informacji i zasady dystrybucji również w internecie. Dostawcy będą musieli posiadać zezwolenie na udostępnianie produktów PEPP wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).
PEPP zapewnią osobom oszczędzającym wysoki poziom ochrony konsumentów za pomocą prostej standardowej opcji inwestycyjnej.
Osoby oszczędzające będą miały prawo do zmiany dostawców co pięć lat ? zarówno w swoim kraju, jak i za granicą ? przy ograniczonych kosztach.
PEPP będzie można przenosić pomiędzy państwami członkowskimi, a więc osoby oszczędzające będą mogły nadal lokować oszczędności w swoim PEPP przy przeprowadzce do innego państwa członkowskiego.

Ramy prawne będące przedmiotem dzisiejszego wniosku Komisji stworzą możliwości aktywnego działania na rynku emerytur indywidualnych dla szerokiej grupy dostawców.

Będą oni mogli przygotowywać PEPP dla wielu państw członkowskich, aby bardziej skutecznie gromadzić aktywa i osiągać korzyści skali.
Dostawcy PEPP uzyskają dostęp do konsumentów w całej UE za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji.
Dostawcy PEPP i osoby oszczędzające będą mogli skorzystać z różnych opcji dotyczących płatności na koniec okresu ważności produktu.
Dostawcy PEPP będą korzystać z paszportu UE w celu ułatwienia transgranicznej dystrybucji.

Wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia w sprawie PEPP towarzyszy zalecenie Komisji w sprawie traktowania pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Komisja zachęca państwa członkowskie do zapewnienia jednakowego traktowania PEPP i podobnych produktów krajowych, nawet jeżeli PEPP nie odpowiada w pełni krajowym kryteriom w zakresie ulg podatkowych. Oczekuje się również, że państwa członkowskie będą się dzielić najlepszymi praktykami w zakresie opodatkowania obecnych indywidualnych produktów emerytalnych, co powinno sprzyjać konwergencji systemów podatkowych.

Więcej informacji http://www.europedirect-przemysl.wspia.eu/aktualnosci/3477,mobilna-emerytura.htm l


Wykop Blipnij Napisz na grono
Zobacz także
Pigs Like Pigeons zagrają dla dzieci w Mościskach! Bilety już w sprzedaży!
Data dodania: 24-07-2017

Wszystkich, którzy chcieliby posłuchać dobrej punkowej muzyki w wykonaniu wszystkim znanego i lubianego przemyskiego zespołu Pigs Like Pigeons zapraszamy na szczególny koncert, z którego dochód w całości zostanie przeznaczony na pomoc polskim dzieciom w Mościskach.W nocy z 29 na 30 maja br. doszło do podpalenia Szkoły Średniej nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach - partnerskim mieście Przemyśla na Ukrainie. Zniszczeniu uległo pomieszczenie pracowni geograficznej, instalacja elektryczna i oświetlenie, stoły, biurko, krzesła i tablice...


Wymienili doświadczenia
Data dodania: 24-07-2017

9 czerwca 2017 r. w PWSW w Przemyślu dyskutowano o zdrowiu psychicznym oraz uzależnieniach. Okazją była I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań" zorganizowana przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychi...
Kolejne koncerty w ramach Przemyskiej Sceny Letniej
Data dodania: 25-07-2017

Zgodnie z zapowiedziami w tym tygodniu kontynuujemy nasz projekt Przemyska Scena Letnia. Od wtorku do piątku zaczynamy nieco wcześniej niż dotychczas, bo o 19.00. Mając nadzieję, że ten pomysł przypadł Państwu do gustu zapraszamy na przemyski Rynek!