Baner tytułowy

Komisja Europejska: Mobilna emerytura

Data dodania: 07-07-2017
Drukuj artykuł
Jak informuje Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyśl (działający przy Wyższej Szkole Prawa i Administracji), dzięki planom Komisji Europejskiej dotyczącym stworzenia nowej klasy produktów zabezpieczenia emerytalnego europejscy konsumenci będą wkrótce korzystać z szerszego wyboru możliwości oszczędzania na swoje emerytury.

Wniosek zapewni dostawcom produktów emerytalnych narzędzia do oferowania prostego i nowatorskiego ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (PEPP). Ten nowy rodzaj dobrowolnej emerytury indywidualnej ma dać oszczędzającym szerszy wybór, gdy odkładają pieniądze na czas emerytury i zapewnić bardziej konkurencyjne produkty.

PEPP będą miały takie same standardowe cechy bez względu na to, w którym państwie UE są sprzedawane, a oferować je mogą różni dostawcy np. firmy ubezpieczeniowe, banki, instytucje pracowniczych programów emerytalnych, firmy inwestycyjne oraz podmioty zarządzające aktywami. Będą stanowić uzupełnienie obecnych państwowych, pracowniczych lub krajowych emerytur indywidualnych, ale nie zastąpią ani nie zharmonizują krajowych systemów emerytur indywidualnych. Komisja zaleca również, aby państwa członkowskie zapewniły jednakowe traktowanie pod względem podatkowym tego produktu i podobnych produktów krajowych w celu zagwarantowania udanego początku funkcjonowania PEPP. Wreszcie nowe produkty wspomogą również opracowany przez Komisję plan działania na rzecz tworzenia unijnych rynków kapitałowych, ponieważ umożliwią przeznaczenie większych oszczędności na długoterminowe inwestycje w ramach UE.
Podstawowe korzyści

Europejski rynek emerytur indywidualnych jest rozdrobniony i niejednolity. Oferty skupiają się w kilku państwach członkowskich, natomiast w niektórych państwach prawie nie występują. Takie zróżnicowanie podaży wiąże się z różnorodnością przepisów na poziomie UE i na poziomie krajowym, która to różnorodność utrudnia rozwój dużego i konkurencyjnego rynku emerytur indywidualnych na szczeblu UE. PEPP umożliwią konsumentom dobrowolne uzupełnianie oszczędności emerytalnych, a jednocześnie zapewnią im solidną ochronę:

Osoby gromadzące oszczędności w PEPP będą miały większy wybór w ramach szerokiego zakresu dostawców PEPP i będą czerpać korzyści wynikające z większej konkurencji.
Korzyści przyniosą konsumentom rygorystyczne wymogi w zakresie informacji i zasady dystrybucji również w internecie. Dostawcy będą musieli posiadać zezwolenie na udostępnianie produktów PEPP wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).
PEPP zapewnią osobom oszczędzającym wysoki poziom ochrony konsumentów za pomocą prostej standardowej opcji inwestycyjnej.
Osoby oszczędzające będą miały prawo do zmiany dostawców co pięć lat ? zarówno w swoim kraju, jak i za granicą ? przy ograniczonych kosztach.
PEPP będzie można przenosić pomiędzy państwami członkowskimi, a więc osoby oszczędzające będą mogły nadal lokować oszczędności w swoim PEPP przy przeprowadzce do innego państwa członkowskiego.

Ramy prawne będące przedmiotem dzisiejszego wniosku Komisji stworzą możliwości aktywnego działania na rynku emerytur indywidualnych dla szerokiej grupy dostawców.

Będą oni mogli przygotowywać PEPP dla wielu państw członkowskich, aby bardziej skutecznie gromadzić aktywa i osiągać korzyści skali.
Dostawcy PEPP uzyskają dostęp do konsumentów w całej UE za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji.
Dostawcy PEPP i osoby oszczędzające będą mogli skorzystać z różnych opcji dotyczących płatności na koniec okresu ważności produktu.
Dostawcy PEPP będą korzystać z paszportu UE w celu ułatwienia transgranicznej dystrybucji.

Wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia w sprawie PEPP towarzyszy zalecenie Komisji w sprawie traktowania pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Komisja zachęca państwa członkowskie do zapewnienia jednakowego traktowania PEPP i podobnych produktów krajowych, nawet jeżeli PEPP nie odpowiada w pełni krajowym kryteriom w zakresie ulg podatkowych. Oczekuje się również, że państwa członkowskie będą się dzielić najlepszymi praktykami w zakresie opodatkowania obecnych indywidualnych produktów emerytalnych, co powinno sprzyjać konwergencji systemów podatkowych.

Więcej informacji http://www.europedirect-przemysl.wspia.eu/aktualnosci/3477,mobilna-emerytura.htm l


Wykop Blipnij Napisz na grono
Zobacz także
Ludziom i dla ludzi
Data dodania: 10-08-2017

105 lat temu w maju 1912 roku powołano do życia Pogotowie Ratunkowe w Przemyślu. We wrześniu będziemy obchodzić Jubileusz 105-lecia tej zasłużonej dla społeczeństwa instytucji.

Z Panem Markiem Janowskim od 15 lat ratownikiem medycznym pracującym w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu, członkiem Kolegium Redakcyjnego opracowywanej publikacji o roboczym tytule "105 lat Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Historia i współczesność" rozmawia Zdzisław Wójcik.

Z.W.: - Proszę przybliżyć Czytelnikom historię.
...


Trening z Jerzym Dudkiem
Data dodania: 18-09-2017

We wtorek 19 września br. do Przemyśla przyjedzie Jerzy Dudek.

Wizyta słynnego sportowca nie jest przypadkowa. Jerzy Dudek przybywa do naszego miasta aby spotkać się z młodzieżą, która wzięła udział w nowym projekcie Klubów Sportowych Orange polegającym na st...
Natalia Kukulska wystąpi w Przemyślu
Data dodania: 18-09-2017

21 października w przemyskim Centrum Kulturalnym wystąpi Natalia Kukulska!

Koncert będzie częścią trasy promującej 9. studyjny album artystki - płytę "Halo tu Ziemia".

Premiera płyty zaplanowana jest na 29 września br.


Od swojego ?dorosłego" debiutu i płyty ?Światło" artystka przeszła długą muzyczną drogę, rozwija...