Jak zachować się podczas wichury i burzy?

CO NALEŻY ZROBIĆ PRZED SPODZIEWANĄ WICHURĄ:

Upewnij się czy członkowie rodziny wiedzą jak postępować podczas wichury (wyłączania wody , gazu i prądu).
Opracuj sposób komunikowania się w czasie zagrożenia , podczas gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (np. rodzice w pracy a dzieci w szkole).
Naucz członków rodziny jak i kiedy wzywa się policję, straż pożarną, pogotowie / ratunkowe, gazowe, energetyczne .
Określ, który radioodbiornik zasilany niezależnie będzie włączony do...


Zadecyduj o nazwach pociągów PKP Intercity!

"Połoniny", "Magurski", a może "Łukasiewicz"? Rozpoczyna się trzecia edycja plebiscytu na nazwy pociągów PKP Intercity. Od 29 sierpnia do 4 września na facebookowym profilu przewoźnika można głosować na przydomki dla 16 składów, które będą kursowały od nowego rozkładu jazdy 2017/18.

Wojewodowie typują nazwy

Partnerami tegorocznej edycji plebiscytu są wojewodowie. Z urzędów wojewódzkich PKP Intercity otrzymało propozycje nazw, które nawiązują do regionów. Odwołują się one m.in. do historii, dziejów ludzi i...


Zdjęcie artykułu
Ludziom i dla ludzi

105 lat temu w maju 1912 roku powołano do życia Pogotowie Ratunkowe w Przemyślu. We wrześniu będziemy obchodzić Jubileusz 105-lecia tej zasłużonej dla społeczeństwa instytucji.

Z Panem Markiem Janowskim od 15 lat ratownikiem medycznym pracującym w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu, członkiem Kolegium Redakcyjnego opracowywanej publikacji o roboczym tytule "105 lat Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Historia i współczesność" rozmawia Zdzisław Wójcik.

Z.W.: - Proszę przybliżyć Czytelnikom historię.
...


Zdjęcie artykułu
Wyprawka szkolna 2017/2018

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2017 ROKU

W roku szkolnym 2017/2018 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do uczniów:

słabowidzących,
niesłyszących,
słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym...