DZIEŃ OTWARTY W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W PRZEWORSKU

W środę 18 października br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Przeworsku zorganizowano Dzień Otwarty.

Podczas Dnia Otwartego przeprowadzono warsztaty dotyczące diagnozy predyspozycji zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku. Spotkanie grupowe było także możliwością do bliższego zapoznania się z pomocą
w kształtowaniu kariery zawodowej i poszukiwaniu pracy przez: specjalistę ds. rozwoju zawodowego, pośrednika pracy i doradcę zawodowego.

Dni Otwarte stanowią szczególną okazję do zapoznania się z ofertą...


DZIEŃ OTWARTY W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY W CIESZANOWIE

W dniu 18 października br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Cieszanowie zorganizowano "Dzień Otwarty" w ramach, którego młodzież ucząca się, poszukująca pracy oraz bezrobotna mogła skorzystać z usług w zakresie doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.


Głównym celem przedsięwzięcia było przybliżenie młodzieży aktualnej sytuacji na rynku pracy, informacji dotyczących działalności jednostek OHP, jak również przedstawienie aktualnych ofert zatrudnienia.
Zainteresowanie wzbudziła możliwość konsultacji indywidualnych z zakresu...


Zdjęcie artykułu
Człowiek najlepszym lekarstwem

Wspaniała atmosfera i pogodny nastrój panowały na II Rodzinnym Pikniku Zdrowia w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. J. Brzezickiego w Żurawicy. 10 września 2017 r. uczestniczyli w nim zaproszeni goście, byli i obecni pacjenci, pracownicy szpitala, mieszkańcy gminy Żurawica oraz Przemyśla, co ważne - z rodzinami.


Witając zebranych, dyrektor WPSP dr n. o zdr. Barbara Stawarz wyjaśniała, że pacjenci psychiatryczni są takimi samymi pacjentami, jak wszyscy inni. Mają po prostu inne dolegliwości. "Gdy...


Zdjęcie artykułu
Duchowo piękni

Parafia pw. św. Wincentego a Paulo w Moszczanach liczy około tysiąca wiernych. Tworzą ją trzy miejscowości - Wietlin III, Łazy i Moszczany. 15 sierpnia 2017 r. w Moszczanach koło Radymna, pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Jamrozka, parafianie dziękowali Panu Bogu za Matkę Najświętszą Wniebowziętą.


We wstępie do Mszy św. proboszcz parafii ks. Ryszard Buryło powitał wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności ks. bpa Stanisława. Następnie zwracając się do przybyłych na uroczystość odpustową podkreślił...