Data: 28-02-2018

Niezwykłe zebranie

Niecodzienny przebieg miało zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej im. księcia Adama Sapiehy w Krasiczynie w powiecie przemyskim. Druhowie m.in. przedstawili sprawozdanie za rok 2017, przyjęli plan działalności, plan finansowy.

10 lutego 2018 roku w OSP im. Księcia Adama Sapiehy w Krasiczynie odbyło się kolejne z zaplanowanych zebrań. Po powitaniu przybyłych gości oraz Honorowych Członków jednostki przez prezesa miłym akcentem, wzmacniającym strażacką rodzinę, było przyjęcie trzech nowych druhów - Olafa Krzysika, Oskara Krzysika i Pawła Ubermana, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.
Następnie naczelnik druh Jerzy Pisarski przedstawił sprawozdanie z działalności za 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem remontu całej elewacji i dachu budynku remizy strażackiej oraz nakreślił ambitne plany działalności na 2018 r.

Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium dla Zarządu OSP, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu bryg. Bogusław Szczurko podsumowując działalność OSP wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy, przypomniał zasady rozdziału dotacji z budżetu państwa dla jednostek OSP, wspomniał o planowanych obozach dla MDP, podkreślił również, że Komendant Główny PSP gen. bryg. Leszek Suski przekazał nieodpłatnie dla druhów OSP KSRG pierwszy z dwunastu tegorocznych numerów "Przeglądu Pożarniczego" - czasopisma PSP.

Ponadto bryg. Szczurko przypomniał o nowych zasadach prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP, przeglądach stanu technicznego pojazdów i sprzętu silnikowego oraz ratowniczego jednostek OSP, zapewnił również o kontynuacji szkoleń członków OSP. Na zakończenie wystąpienia podziękował za dotychczasową oraz wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Krasiczyn Tadeusz Bobek wspomniał o dużym wsparciu finansowym dla krasiczyńskich strażaków w roku sprawozdawczym i zapewnił, że w roku bieżącym nakłady na tą jednostkę będą jeszcze większe, a docelowo z planowanym zakupem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w 2019 r.

Następnie głos zabrał Zdzisław Wójcik prezes klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Płomyk" przy KM PSP w Przemyślu, który m.in. zachęcił do uczestnictwa w III akcji krwiodawstwa z okazji Światowego Dnia Chorego oraz do ogólnopolskiej akcji MSWiA pod nazwą "SpoKREWnieni służbą", zaplanowanej na 16 marca 2018 roku w Przemyślu. 

W uroczystym zebraniu uczestniczyli m.in. Irena Dybowska-Ryś przewodnicząca Rady Gminy Krasiczyn, radni Gminy Krasiczyn Jolanta Buczyńska i Mieczysław Wojciechowski, druh Marek Sus Komendant Gminny ZOSP RP w Krasiczynie, kpt. Ireneusz Dryniak zastępca dowódcy JRG KM PSP w Przemyślu, druh Łukasz Kruk z OSP Krasiczyn równocześnie sołtys wsi Krasiczyn.

Warto wspomnieć, że podczas wcześniejszego zebrania sprawozdawczego druhowie m.in. otrzymali lekki samochód marki Nissan oraz wyróżnili gości. Uroczystego poświęcenia lekkiego samochodu Nissan dla OSP Krasiczyn dokonali ks. proboszcz Sławomir Nowak i ks. wikariusz Piotr Petka pracujący w miejscowej parafii pw. św. Marcina. Akt przekazania pojazdu odczytał członek Prezydium ZOW ZOSP RP Województwa Podkarpackiego, jednocześnie prezes ZOP ZOSP w Przemyślu, pełniący też funkcję prezesa ZOG ZOSP RP w Krasiczynie i prezesa OSP Krasiczyn Witold Kazienko.

Przekazania, niezbędnego dla jednostki samochodu, przy wykorzystaniu którego można przewozić łódź z napędem silnikowym, znajdującą się na wyposażeniu tej OSP, dokonali zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak i Komendant Miejski PSP w Przemyślu bryg. Adam Sosnowski.

Samochód odebrali naczelnik OSP Krasiczyn Jerzy Pisarski i jego zastępca Zbigniew Pisarski. Matkami chrzestnymi pojazdu zostały druhny: Ewa Pisarska, Alicja Kazienko, Magdalena Kruk i Aleksandra Kazienko.

Za bardzo dobrą wieloletnią współpracę z jednostką OSP w Krasiczynie szczególną Odznaką "Honorowego Krzyża im. księcia Adama Sapiehy" zostali wyróżnieni: bryg. Daniel Dryniak zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Bogusław Szczurko zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu i asp. sztab. w st. spocz. Zdzisław Wójcik wieloletni prezes klubu HDK PCK "Płomyk" działającego od 30 lat przy przemyskiej straży pożarnej, jednocześnie stały współpracownik pisma Związku OSP RP "Strażak".

Przy OSP Krasiczyn od 2010 r. także działa klub "Dar Krwi" skupiający druhów dzielących się cząstką siebie z potrzebującymi. Prezesem klubu jest druhna Alicja Kazienko, również kronikarz jednostki. Klubowicze oddali dotychczas ponad 30 litrów krwi. Tym bezcennym lekiem, podczas trwającej w marcu ub. roku pierwszej ogólnopolskiej akcji dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod hasłem "SpoKREWnieni służbą", podzielił się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie druh Łukasz Kruk - jeden z członków "Daru Krwi".

Licząca 142 lat jednostka OSP Krasiczyn skupia 55 członków w tym: 4 kobiety i 7 honorowych. Średnia wieku to około 30 lat, a 9 z nich to strażacy pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Przemyślu. Niemal półtora wieku tradycji strażackiej zobowiązuje do przypominania i zachowania pamięci o swoich przodkach.Jednostka gromadzi wszelkie historyczne dokumenty i przedmioty, a "potrójny" prezes Kazienko "żyje" na co dzień historią. Z tego powodu zawarł tradycję i współczesność w Honorowej Odznace, którą od 2011 roku nadaje Zarząd jednostki. "Jestem dumny z tej odznaki"- wyznaje prezes.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik, ostatnia fotografia Miłosz Krzysik

NAJNOWSZE
"Od szkolenia do...
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu, jako...
Konkurs na pisankę
Centrum Kulturalne w Przemyślu ogłasza konkurs na...
Przemyska Gala...
Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca i Szkoła Tańca "A-Z"...
Reprezentacja...
Reprezentacja przemyskiej Morawy w koszykówce...
Park Kulturowy...
Często słychać głosy zniecierpliwionych mieszkańców...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward