Data: 08-03-2018

Z miłości do ludzi

"Jeśli los ofiaruje ci skrzydła... nic ci po nich, jeżeli nie pragniesz posługiwać się nimi w służbie drugiemu człowiekowi" - Seneka. 8 marca 2018 r. członkowie klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu podsumowali realizację zaplanowanych na 2017 r. zadań. A co robili "Płomykowcy"?


7 lutego "Płomyk" wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK w Przemyślu zorganizował dla uczczenia XXV Światowego Dnia Chorego II Akcję Krwiodawstwa Funkcjonariuszy Służb Mundurowych z Powiatów Przemyskiego i Jarosławskiego, w której uczestniczyło 45 osób. Akcja trwała przez cały luty. Wśród oddających krew osób z "Płomyka" byli m.in.: Renata Domagalska, Arkadiusz Brodzicki, Michał Wójcik, Katarzyna Wójcik, Marek Ochenduszka, Damian Piejko, Paweł Dudek, Paweł Żygała, Stanisław Czajowski, Michał Szydłowski, Kamil Zaprutkiewicz. Łącznie w lutym krew oddało kilkuset dawców.

9 lutego z okazji XXV Światowego Dnia Chorego, w ramach współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Przemyślu, dzieci i młodzież przebywającą na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu im. św. o. Pio w Przemyślu po raz XVII odwiedził Z. Wójcik, który po wygłoszeniu pogadanki przekazał ulotki i kalendarze wydawane przez "Płomyk". Towarzyszył mu szef Grupy Ratownictwa PCK "Przemyśl" - Łukasz Szaruga, który przybliżył temat pierwszej pomocy i przekazał "pluszaki".
15 marca w ramach I ogólnopolskiej akcji MSWiA pn. "SpoKREWnieni służbą" krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oddali: Kamil Czternastek, Kamil Piejko i Zdzisław Wójcik z "Płomyka" Towarzyszyli im Łukasz Kruk i Michał Kusy. W krwiobusie RCKK cząstką siebie podzielił się z potrzebującymi Daniel Dryniak z "Płomyka".

22 marca członek klubu Z. Wójcik wygłosił pogadankę na temat bezpieczeństwa pożarowego, dawstwa krwi, organów i szpiku oraz zaprezentowali sprzęt, którym posługują się strażacy dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Orzechowcach, a także nauczycielom i pracownikom. Celem tych i później opisywanych pogadanek, prelekcji, wystąpień było zaprezentowanie młodym ludziom oraz osobom dorosłym tam pracującym, występujących w ich otoczeniu zagrożeń, zapoznanie z właściwym sposobem postępowania w razie ich zaistnienia, popularyzacja numerów alarmowych, przedstawienie słuchaczom trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaków, przybliżenie zagadnień związanych z dawstwem krwi, organów i szpiku.
W I kwartale "Płomykowcy" oddawali cząstkę siebie podczas XVII Akcji "Krew-Czekolada". Krew oddali m.in. Marek Domagalski, Tomasz Pałys, Wojciech Domagalski, Krzysztof Lenart, Sebastian Kowalik, Marek Hanas, Mariusz Sawczyszak, Wojciech Kądziołka, Tomasz Sowa, Wojciech Kowalczyk, Krzysztof Stachyra.

10 kwietnia Krzysztof Borst, Jakub Świder i Z. Wójcik odwiedzili Świetlicę "Oratorium" w Przemyślu, wygłaszając pogadanki nt. jw. oraz przekazując podopiecznym 140 czekolad. 11 kwietnia Damian Piejko, Marcin Lupa i Z. Wójcik odwiedzili Dom Dziecka "Moja rodzina" w Prałkowcach, gdzie również wygłosili pogadanki oraz przekazali 140 czekolad. Strażacy otrzymali je w punkcie krwiodawstwa za oddanie krwi w ramach XVII Akcji "Krew-Czekolada". Łącznie zebrano 280 czekolad.

24 kwietnia Z. Wójcik wygłosił dla studentów PWSW w Przemyślu prelekcję nt. dawstwa krwi, organów i szpiku, zachęcając do uczestnictwa w planowanej na terenie uczelni akcji krwiodawstwa.
5 maja uroczyście obchodzono Dzień Strażaka oraz jubileusz 30-lecia klubu HDK PCK "Płomyk" przy przemyskiej Straży Pożarnej. Podczas spotkania m.in. prezes "Płomyka" druh Zdzisław Wójcik, członek OSP w Radymnie i sekretarz OSP w Przemyślu, stały współpracownik miesięcznika "Strażak" został wyróżniony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, a klub "Płomyk" otrzymał brązowy medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

31 maja Z. Wójcik z okazji Dnia Dziecka, w ramach współpracy z OR PCK w Przemyślu, odwiedził po raz XVIII dzieci i młodzież przebywającą na leczeniu w Woj. Szpitalu im. św. o. Pio w Przemyślu. Po wygłoszeniu prelekcji przekazał ulotki i kalendarze wydawane przez "Płomyk". Towarzyszył mu członek GR PCK "Przemyśl" Paweł Jakubiec, który przybliżył temat pierwszej pomocy i przekazał "pluszaki".

1 czerwca Z. Wójcik wygłosił pogadankę nt. jw. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Żurawicy. Sprzęt zaprezentowali Piotr Leszczyszyn, Piotr Świst, Grzegorz Gradowski, Michał Szydłowski i Marcin Lupa. 12 czerwca Z. Wójcik i Adam Żyła wygłosili prelekcję oraz zaprezentowali sprzęt w Szkole Podstawowej w Studzianie. 14 czerwca podobne spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej we Fredropolu. Prelegentami byli: Kamil Piejko, Mateusz Kielar i Z. Wójcik. 17 czerwca Z. Wójcik uczestniczył w spotkaniu z animatorami, które odbyło się w Collegium Marianum w Przemyślu. Z. Wójcik podczas spotkań, nie tylko przedstawił tematy jw., ale mówił również skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny, jak zapobiegać zatruciom, jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla oraz jak udzielać pierwszej pomocy.

24 czerwca w I Wyszehradzkim Ultramaratonie Twierdza Przemyśl uczestniczyli: Daniel Dryniak, Dariusz Kohut i Damian Grabowski.
20 lipca Z. Wójcik spotkał się z dziećmi, młodzieżą i wychowawcami z półkolonii zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Ujkowicach oraz Szkole Podstawowej w Grochowcach. Omówił tematy jak wcześniej. 27 lipca Z. Wójcik spotkał się z dziewczętami i chłopcami uczestniczącymi w półkolonii zorganizowanej przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości "Wzrastanie" - świetlicę w Radymnie. 3 sierpnia Z. Wójcik spotkał się z dziećmi, młodzieżą i wychowawcami z półkolonii zorganizowanej w Zespole Szkół w Krównikach. Omówił ww. tematy.

Od maja do sierpnia KM PSP w Przemyślu odwiedziło ponad 1000 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, Domów Dziecka, kolonii, półkolonii wraz z nauczycielami, opiekunami, wychowawcami, wolontariuszami. Goście usłyszeli m.in. od strażaków krwiodawców i sympatyków "Płomyka" o ciekawych wydarzeniach, jakie miały miejsce podczas pełnienia służby, przymierzyli ubrania, hełmy, a na koniec wizyt zadawali mnóstwo pytań. Poruszane były także tematy związane z honorowym krwiodawstwem.

W czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na krew (wypadki drogowe, wypadki podczas prac polowych) "Płomykowcy" systematycznie oddawali krew dla potrzebujących tego rodzaju, niczym niezastąpionego leku. Od lipca do września oddawali krew także w ramach ogłoszonej przez KW PSP w Rzeszowie I akcji pod hasłem "Strażacka, wakacyjna kropla krwi". W gronie dawców byli m.in. Sylwia Grzybowska, Renata Domagalska, Marek Domagalski, Arkadiusz Brodzicki, Tomasz Pałys, Zdzisław Wójcik, Katarzyna Adamczyk, Damian Piejko, Jadwiga Domagalska, Paweł Dudek, Sebastian Kowalik, Marcela Zielińska, Łukasz Zieliński, Stanisław Czajowski, Kamil Piejko, Michał Szydłowski, Lucjan Romanek, Anna Kowalczuk, Andrzej Ulman, Kamil Zaprutkiewicz, Adam Rodzeń, Krzysztof Stachyra.

2 września przedstawiciele klubu m.in. Z. Wójcik przeżywali XVI Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej. Przed Mszą św., której przewodniczył ks. abp Adam Szal z Przemyśla, została poświęcona tablica upamiętniająca 35-lecie kanonizacji św. O. MM Kolbego - patrona krwiodawców. W koncelebrze był m.in. ks. Stanisław Świder ojciec duchowny z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Oprawę liturgii Mszy św. zapewnił m.in. Katarzyna Adamczyk. W skład pocztu sztandarowego "Płomyka" weszli Michał Szydłowski, Wojciech Kądziołka i Piotr Świst.

17 września Sylwia Grzybowska uczestniczyła w biegu - I Przemyska Piątka dla Hospicjum. 23 września Z. Wójcik brał udział w Niepokalanowie w II Ogólnopolskim Spotkaniu Środowisk, dla których patronem jest św. MMK. Oprawę liturgii Mszy św. zapewnił m.in. Z. Wójcik. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klubów HDK z całej Polski. 24 września Daniel Dryniak uczestniczył w BMW Berlin Maraton. Również 24 września w gronie wysportowanych dawców, którzy pobiegli w V Przemyskiej Dysze znaleźli się m.in. Sylwia Grzybowska, Dariusz Kohut, Piotr Grodecki, Damian Grabowski, Dawid Dziuban, Łukasz Zieliński.

5 października w POSiR w Przemyślu rozegrany został VII Turniej Halowej Piłki Nożnej HDK PCK Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego. "Płomykowcy" wywalczyli zaszczytne II miejsce. W skład drużyny weszli: Kamil Piejko - kapitan, Dariusz Jaroch, Kamil Czternastek, Adam Kuta, Piotr Grodecki i Dawid Dziuban - bramkarz.

W listopadowej akcji, dla uczczenia Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - 22 do 26 - uczestniczyli m.in. Katarzyna Adamczyk, Paweł Dudek, Michał Szydłowski.
30 listopada Z. Wójcik obchodził 39-lecie swojej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa PCK.

6 grudnia Z. Wójcik wraz z Beatą Kuropatwą i Izabelą Rowińską z GR PCK "Przemyśl", z okazji dnia św. Mikołaja uczestniczył w XVII wizycie u dzieci leczonych w przemyskim szpitalu przy ul. Monte Cassino. Przybliżyli oni zebranym w świetlicy tematy związane z bezpieczeństwem, ratownictwem, krwiodawstwem. Sprawili też wiele radości. 7 grudnia Marek Ochenduszka i Z.Wójcik odwiedzili z pogadankami jw. Zespoły Szkół w Krównikach i Nehrybce. Podobne pogadanki wygłosili również w grudniu w szkołach m.in. Wojciech Domagalski, Łukasz Zieliński. 13 grudnia Z. Wójcik uczestniczył w Zjeździe OR PCK w Przemyślu.

Od 5 lat w dwóch miejscach w Komendzie wystawione są pudełka, do których strażacy wrzucają plastikowe nakrętki od butelek. W roku 2017 "Płomykowcy" zebrali 50 kg nakrętek dla potrzebującej osoby.
W 2017 r. w szeregi "Płomyka" wstąpił Kamil Kazieczko.
W opisywanym okresie klubowicze oddali, podczas akcji "Na ratunek" i nie tylko, 45 litrów tego, niczym niezastąpionego leku. Klub wydał po raz 16 kalendarzyk listkowy oraz 11 raz kalendarz ścienny, promujący działalność ratowniczą, edukacyjną, dawstwo krwi, organów i szpiku. Wymienione materiały "Płomykowcy" przekazują młodzieży i dorosłym podczas pogadanek i prezentacji sprzętu.
W imieniu Zarządu klubu składam wyrazy wdzięczności Komendantowi Miejskiemu PSP w Przemyślu bryg. Adamowi Sosnowskiemu oraz jego zastępcy bryg. Bogusławowi Szczurko za wspieranie działalności "Płomykowców". Serdecznie dziękuję wszystkim członkiniom i członkom "Płomyka" za szczególny dar, dzięki któremu każdego dnia udaje się uratować życie i zdrowie wielu pacjentów oraz za wszelkie inne podejmowane inicjatywy. Dziękuję wszystkim sympatykom "Płomyka" za angażowanie się w działalność klubu.
Dziękuję bardzo prezesowi OR PCK w Przemyślu Mieczysławowi Gibale, kierownikowi Biura tego Oddziału Krystynie Lachowicz oraz szefowi GR PCK "Przemyśl" Łukaszowi Szarudze za dobrze układającą się współpracę. Bardzo dziękuję paniom z przemyskiego Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie za fachową i miłą obsługę podczas akcji krwiodawstwa.

Wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem pana Bogdana ŚWIDRA właściciela FIRMY "ENERGO-BUD" z Sośnicy, Regionalnego Serwisu Informacyjnego - WWW.PRZEMYSKIE.INFO oraz FIRMY "ROL-MECH RADYMNO" z Radymna za wsparcie przy wydawaniu kalendarza ściennego promującego działalność ratowniczą, edukacyjną, dawstwo krwi, organów i szpiku.

Prezesem klubu liczącego 88 osób jest Zdzisław Wójcik, wiceprezesem Artur Domagalski, sekretarzem Tomasz Pałys, a skarbnikiem Adam Sosnowski.

Klub HDK PCK "Płomyk" przy przemyskiej Straży Pożarnej działa od 10 marca 1987 r. Ktoś kiedyś powiedział: "Nie możesz dodać do swojego życia ani jednego dnia, ale do każdego dnia możesz dodać życia". Warto o tym pamiętać.

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Zdzisław Wójcik, Marek Ochenduszka, Kornelia Kurasz i Katarzyna Adamczyk


NAJNOWSZE
"Od szkolenia do...
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu, jako...
Konkurs na pisankę
Centrum Kulturalne w Przemyślu ogłasza konkurs na...
Przemyska Gala...
Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca i Szkoła Tańca "A-Z"...
Reprezentacja...
Reprezentacja przemyskiej Morawy w koszykówce...
Park Kulturowy...
Często słychać głosy zniecierpliwionych mieszkańców...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward