Data: 14-07-2018

ZUS zaprasza pracodawców do udziału w konkursie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinasowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Termin składania wniosków 16 lipca - 23 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie pracodawców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

--nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
--nie zalegają z opłacaniem podatków;
--nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
--nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
--nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązani

Dofinansowaniu podlegają działania z następujących obszarów technicznych:

--bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
--urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
--oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
--ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
--urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
--sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
--sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
--sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
środki ochrony indywidualnej.

W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie do 16 sierpnia 2018 r.

NAJNOWSZE
9 grudnia 2018 r. -...
Przemyski Rynek jak Wioska Św. Mikołaja W...
MIKOŁAJKOWY DZIEŃ...
06 grudnia br. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży...
Stand-up w Przemyślu:...
Stand-up No Limits oraz SANówa zapraszają na wieczór...
Grudniowe atrakcje w...
Uprzejmie informujemy , że w związku ze zbliżającymi...
Zapraszamy na...
Jako że Przemyśl zawsze leżał na skrzyżowaniu...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward