Data: 30-01-2019

Dają siebie innym

Dobro nie dzieje się samo, by mogło wzrastać potrzebuje zaangażowania. 30 stycznia 2019 r. członkowie klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Płomyk" działającego od blisko 32 lat przy przemyskiej straży pożarnej podsumowali realizację zaplanowanych na 2018 r. zadań.


9 lutego z okazji XXVI Światowego Dnia Chorego, w ramach współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Przemyślu, dzieci i młodzież przebywającą na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu im. św. o. Pio w Przemyślu po raz XVIII odwiedził Zdzisław Wójcik prezes "Płomyka", który po wygłoszeniu pogadanki przekazał ulotki i kalendarze wydawane przez "Płomyk". Towarzyszyli mu członkowie Grupy Ratownictwa PCK "PRZEMYŚL" - Aneta Bawoł i Mateusz Riccardo, którzy przybliżyli temat pierwszej pomocy i przekazali "pluszaki".
11 lutego "Płomykowcy" Daniel Dryniak, Dariusz Kohut i Piotr Grodecki przebiegli V Oleszyce Półmaraton.
12 i 13 lutego "Płomyk" wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK w Przemyślu zorganizował dla uczczenia XXVI Światowego Dnia Chorego III Akcję Krwiodawstwa Funkcjonariuszy Służb Mundurowych z Powiatów Przemyskiego i Jarosławskiego, przeprowadzoną w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Terenowy Oddział w Przemyślu, w której uczestniczyło 27 osób. Wśród oddających krew osób z "Płomyka" byli m.in.: Marek Ochenduszka, Kamil Kazieczko, Marek Domagalski, Jerzy Szabaga, Stanisław Czajowski. W akcję włączyli się druhowie oraz druhny z klubów HDK PCK przy OSP w Radymnie, OSP w Medyce, Urzędzie Gminy w Rokietnicy, OSP w Dubiecku, OSP w Sośnicy, OSP w Skołoszowie, a także z OSP w Kupiatyczach. Akcja ta trwała w sumie przez cały luty. Łącznie w tym okresie krew oddało kilkuset dawców.
17 lutego w biegu - Zimowa Karpacka Piątka uczestniczyli Daniel Dryniak, Sylwia Grzybowska, Dariusz Kohut i Piotr Grodecki.
20 lutego 2018 r. Zdzisław Wójcik oraz Dariusz Prokopski z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu spotkali się z dziećmi ze żłobka Ramtamtam w Przemyślu. Celem wizyty było przybliżenie najmłodszym pewnych zasad związanych z bezpieczeństwem. Maluchy miały możliwość m.in. z bliska poznać pracę strażaków i z zainteresowaniem słuchały opowieści o służbie, działaniach realizowanych przez ratowników oraz ich wyposażeniu w sprzęt do ratowania ludzi. W nawiązaniu bliższych relacji z dziećmi pomocne okazały się przyniesione przez strażaków przedmioty, a także "żółwiki" i "piątki".
22 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu Zdzisław Wójcik oraz Kamil Brudniak i Mateusz Bąk z JR-G wygłosili pogadankę na temat bezpieczeństwa pożarowego, dawstwa krwi, organów i szpiku oraz zaprezentowali sprzęt, którym posługują się strażacy. Celem tych i później opisywanych pogadanek, prelekcji, wystąpień było zaprezentowanie młodym ludziom oraz osobom dorosłym tam pracującym, występujących w ich otoczeniu zagrożeń, zapoznanie z właściwym sposobem postępowania w razie ich zaistnienia, popularyzacja numerów alarmowych, przedstawienie słuchaczom trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaków, przybliżenie zagadnień związanych z dawstwem krwi, organów i szpiku.
24 lutego pani Krystyna Lachowicz kierownik biura OR PCK w Przemyślu wraz ze Zdzisławem Wójcikiem we współpracy z druhnami i druhami z OSP w Orłach założyli klub HDK PCK "Ogniste kropelki".
4 marca w VI edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem wilczym" udział wzięli Daniel Dryniak i Piotr Grodecki.
14 marca, na zaproszenie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego przybył do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, już po raz drugi, Zdzisław Wójcik i przybliżył studentom temat związany z krwiodawstwem i krwiolecznictwem.
16 marca w ramach II ogólnopolskiej akcji MSWiA pn. "SpoKREWnieni służbą" krew w RCKK w Rzeszowie Terenowy Oddział w Przemyślu oddali: Arkadiusz Brodzicki, Anna Kowalczuk, Tomasz Śpiewak, Paweł Dudek i Adam Rodzeń z "Płomyka". Towarzyszyli im strażacy - druhowie i druhny z OSP Krasiczyn, Bolestraszyce, Fredropol, Medyka, Dubiecko i Orły. Łącznie w tym dniu krew oddało 26 strażaków. Podczas akcji obecni byli bryg. Adam Sosnowski Komendant Miejski PSP w Przemyślu oraz jego zastępca bryg. Bogusław Szczurko.
21 marca Zdzisław Wójcik, Marek Hanas i Mateusz Bąk wygłosili pogadankę dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Iskani.
22 marca Zdzisław Wójcik i Damian Piejko spotkali się z dziećmi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Żurawicy.
W I kwartale "Płomykowcy" oddawali cząstkę siebie podczas XVIII Akcji "Krew-Czekolada". Krew oddali m.in. Piotr Grodecki, Krzysztof Lenart, Paweł Żygała, Łukasz Zieliński, Wojciech Kądziołka, Michał Szydłowski, Tomasz Sowa, Kamil Zaprutkiewicz.
4 kwietnia Zdzisław Wójcik i Kamil Kazieczko wygłosili pogadankę w Przedszkolu nr 13 w Przemyślu.
8 kwietnia Daniel Dryniak i Dariusz Kohut pobiegli w Półmaratonie Rzeszowskim.
16 kwietnia Zdzisław Wójcik i Jakub Trojniar uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu.
23 kwietnia Zdzisław Wójcik, Adam Rodzeń i Marcin Zagulak odwiedzili dzieci i młodzież z Domu Dziecka "Nasza Chata" w Ostrowie koło Przemyśla. W czasie edukacji poprzez zabawę strażacy ofiarowali dzieciom 80 czekolad, które otrzymali za oddaną krew w ramach XVIII Akcji Krew-Czekolada. Podobne spotkanie - Zdzisław Wójcik, Anna Kowalczuk i Damian Piejko przeprowadzili 24 kwietnia w Domu Dziecka "Nasza Chata" w Przemyślu. Tam również oprócz prelekcji i prezentacji sprzętu przekazali podopiecznym upominki oraz 80 tabliczek czekolady. Także 25 kwietnia - Zdzisław Wójcik, Marcin Zagulak i Mateusz Zagulak spotkali się z dziećmi i młodzieżą z Świetlicy Socjoterapeutycznej "Perspektywa" w Przemyślu. Scenariusz spotkania był podobny. Na zakończenie strażacy wręczyli słuchaczom również 80 czekolad. Podczas XVIII Akcji Krew-Czekolada "Płomykowcy" zebrali za oddaną krew w sumie 240 czekolad. Łącznie w czasie 18 lat trwania akcji przekazali dzieciom i młodzieży z różnych placówek w Przemyślu i powiecie 3 620 czekolad, tj. 362 kg słodyczy.
27 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbył się Zjazd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas tego spotkania m.in. członkowie klubu HDK PCK "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu zostali docenieni za swoją działalności społeczną. Wiceprezes klubu Artur Domagalski oraz członek tego klubu Wojciech Domagalski zostali uhonorowani odznaką Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Prezes "Płomyka" Zdzisław Wójcik został wyróżniony Odznaką Honorową PCK I stopnia.
10 maja Zdzisław Wójcik wygłosił pogadankę dla dzieci z Przedszkola Parafialnego w Radymnie.
12 maja Daniel Dryniak oraz Dariusz Kohut pobiegli w V Podkarpackim Ultramaratonie na dystansie 50 km zajmując odpowiednio 3 i 4 miejsce w służbach mundurowych.
30 maja Zdzisław Wójcik z okazji Dnia Dziecka, w ramach współpracy z OR PCK w Przemyślu, odwiedził po raz XIX dzieci i młodzież przebywającą na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu im. św. o. Pio w Przemyślu. Po wygłoszeniu prelekcji przekazał ulotki i kalendarze wydawane przez "Płomyk". Towarzyszyła mu członkini Grupy Ratownictwa PCK "PRZEMYŚL" Aneta Bawoł, która przybliżyła temat pierwszej pomocy i przekazała "pluszaki".
16 czerwca Daniel Dryniak oraz Dariusz Kohut pobiegliw II Wyszehradzkim Ultramaratonie Twierdza Przemyśl na dystansie ok. 55 km, a Damian Grabowski na dystansie 21 km.
18 czerwca Zdzisław Wójcik i Maciej Kazienko wygłosili pogadankę w Przedszkolu "Chatka skrzatka" w Krównikach.
20 czerwca Zdzisław Wójcik i Piotr Świst wygłosili prelekcję oraz zaprezentowali sprzęt w Szkole Podstawowej w Maćkowicach.
28 czerwca Daniel Dryniak, Dariusz Kohut, Damian Grabowski, Kamil Kazieczko i Piotr Grodecki uczestniczyli w I Międzynarodowych Mistrzostwach Polski na 10 km Biegu Górskim Jasło-Krempna.
12 lipca Zdzisław Wójcik spotkał się z dziewczętami i chłopcami uczestniczącymi w półkolonii zorganizowanej przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości "Wzrastanie" - świetlicę w Radymnie.
26 lipca Zdzisław Wójcik spotkał się z dziećmi, młodzieżą i wychowawcami z półkolonii zorganizowanej w ramach V Wakacji z Bogiem w Szkole Podstawowej w Skołoszowie, gmina Radymno.
Od maja do sierpnia KM PSP w Przemyślu odwiedziło ponad 1000 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, Domów Dziecka, kolonii, półkolonii wraz z nauczycielami, opiekunami, wychowawcami, wolontariuszami. Goście usłyszeli m.in. od strażaków krwiodawców i sympatyków "Płomyka" o ciekawych wydarzeniach, jakie miały miejsce podczas pełnienia służby, przymierzyli ubrania, hełmy, a na koniec wizyt zadawali mnóstwo pytań. Poruszane były także tematy związane z honorowym krwiodawstwem.
W czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na krew (wypadki drogowe, wypadki podczas prac polowych) "Płomykowcy" systematycznie oddawali krew dla potrzebujących tego rodzaju, niczym niezastąpionego leku. Od lipca do września oddawali krew także w ramach ogłoszonej przez KW PSP w Rzeszowie II akcji pod hasłem "Strażacka, wakacyjna kropla krwi". W gronie dawców byli m.in. Tomasz Pałys, Zdzisław Wójcik, Katarzyna Adamczyk, Sebastian Głuszak, Renata Foremny, Marek Domagalski, Damian Piejko, Jadwiga Domagalska, Paweł Dudek, Sebastian Kowalik, Paweł Żygała, Marek Hanas, Wojciech Kądziołka, Piotr Świst, Michał Szydłowski, Anna Kowalczuk, Tomasz Serafin, Tomasz Sowa, Grzegorz Perżyło, Wojciech Kowalczyk, Adam Rodzeń, Krzysztof Stachyra, Kamil Czternastek, Mateusz Zagulak.
1 września przedstawiciele klubu m.in. Zdzisław Wójcik przeżywali XVII Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej. W uroczystej Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski udział wzięło około tysiąca krwiodawców, wraz z rodzinami i sympatykami z wielu miejscowości Podkarpacia. Uroczystości uświetniło również 13 sztandarów klubów HDK. Oprawę liturgii Mszy św. zapewnili krwiodawcy.
16 września w Przemyskiej Piątce dla Hospicjum pobiegł Damian Grabowski.
23 września w gronie wysportowanych dawców, którzy pobiegli w V Przemyskiej Dysze znaleźli się m.in. Daniel Dryniak oraz Dariusz Kohut
19 października Daniel Dryniak i Dariusz Kohut pobiegli w 19 PKO Poznań Maratonie 2018.
21 października następujący "Płomykowy" zostali wybrani radnymi do: Daniel Dryniak Rady Miejskiej w Przemyślu na kolejną kadencję, Marek Hanas Rady Gminy Medyka, Tomasz Serafin Rady Gminy Stubno, Kamil Kazieczko Rady Gminy Orły.
23 listopada w POSiR w Przemyślu rozegrany został VIII Turniej Halowej Piłki Nożnej HDK PCK Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego. W skład drużyny "Płomykowców" weszli: Kamil Piejko - kapitan, Dariusz Jaroch, Bartłomiej Klepacki, Michał Szydłowski, Łukasz Zieliński, Kamil Czternastek, Paweł Majewski, Damian Grabowski i Piotr Grodecki. Podczas spotkania Odznaką Honorową PCK IV stopnia został wyróżniony m.in. Michał Szydłowski z klubu HDK PCK"PŁOMYK" przy KM PSP w Przemyślu.
Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK otrzymali m.in.: bryg. Bogusław Szczurko zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu, Zdzisław Wójcik prezes klubu HDK PCK "PŁOMYK" przy KM PSP w Przemyślu. Takim Medalem uhonorowano także Komendę Miejską PSP w Przemyślu. Odznaki i medale wręczał Mieczysław Gibała prezes OR PCK w Przemyślu.
W listopadowej akcji, dla uczczenia Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - 22 do 26 - uczestniczyli m.in. Daniel Dryniak, Paweł Żygała.
5 grudnia Zdzisław Wójcik wraz z Piotrem Zającem z GR PCK "PRZEMYŚL", z okazji dnia św. Mikołaja uczestniczyli w XVIII wizycie u dzieci leczonych w przemyskim szpitalu przy ul. Monte Cassino. Przybliżyli oni zebranym w świetlicy tematy związane z bezpieczeństwem, ratownictwem, krwiodawstwem.
7 grudnia w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się uroczysta akademia z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża "PRZEMYŚL", w czasie której m.in. podziękowano osobom zasłużonym dla jej rozwoju. Podczas spotkania Grupa została odznaczona brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Odznakę Honorową PCK IV stopnia otrzymał m.in. Grzegorz Gradowski z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Przemyślu.
Podziękowania za dotychczasową współpracę i wsparcie wręczono m.in. prezesowi klubu HDK PCK "Płomyk" przy KM PSP w Przemyślu Zdzisławowi Wójcikowi, wiceprezesowi Arturowi Domagalskiemu, skarbnikowi Adamowi Sosnowskiemu - Komendantowi Miejskiemu PSP w Przemyślu, członkom "Płomyka" Wojciechowi Domagalskiemu, Witoldowi Dudkowi. Podziękowania otrzymali także członkowie GR PCK "PRZEMYŚL" pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Przemyślu Mateusz Bąk i Grzegorz Gradowski.
Specjalny dyplom przekazano pani Krystynie Lachowicz wieloletniej kierownik biura OR PCK w Przemyślu.
Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK otrzymali: Adam Sosnowski, Artur Domagalski i Wojciech Domagalski.
12 grudnia 2018 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja nt. pozytywnych zmian w ochronie zdrowia, które mają pomóc pacjentom w lepszym dostępie do opieki, a także o nowoczesnych metodach w leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu. Zmiany jakie dokonały się w obszarze zdrowia są również zasługą sponsorów, dzięki którym udało się poprawić warunki socjalne i standard usług. Za współpracę i wkład w rozwój szpitala doceniono podczas konferencji firmy i osoby z całego kraju. W tym gronie znalazły się firmy: Inglot, Orlen Oil, PZU Życie, Fundacje Orange, WOŚP, osoby prywatne - pan Leon Ochenduszko, Marian Szeliga, Grażyna Pasek, jak również organizacje pacjenckie współdziałające w walce z chorobą nowotworową Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu, artystyczne: Prekursor Artystyczny - teatrzyk Bamm Baamm, Fundacja "Dr Clown" umilające pobyty najmłodszych pacjentów w szpitalu oraz Stowarzyszenie Linia 102, klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu - Zdzisław Wójcik i konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej prof. dr hab. med. Jerzy Walecki.
W sesji naukowej uczestnicy wysłuchali prelegentów - kierowników oddziałów w obszarach, w których m.in. dokonano dynamicznych zmian, mających na celu poprawę warunków i dostępności do świadczeń medycznych.
Klub HDK PCK "Płomyk" od 19 lat współpracuje z Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu. Prezes klubu Zdzisław Wójcik wraz z ratownikami Grupy Ratownictwa PCK "PRZEMYŚL" odwiedzają chore dzieci z okazji Światowego Dnia Chorego (11 lutego), Dnia Dziecka czy św. Mikołaja. Podczas niecodziennych lekcji, przeprowadzanych w świetlicy, a bywało, że z powodu remontów i na szpitalnych korytarzach, w obecności rodziców, a często i personelu medycznego, omawiają m.in. tematy związane z bezpieczeństwem pożarowym, krwiodawstwem, przybliżają zasady udzielania pierwszej pomocy, uczą jak ratować życie. W trakcie zabawy połączonej z edukacją organizują konkursy, a za dobre odpowiedzi dzieci otrzymują różne upominki, np. kalendarze, broszurki, długopisy, plany lekcji, breloczki, kalendarzyki. Na zakończenie spotkań przekazują wszystkim obecnym na pogadance dzieciom pluszaki. Pamiętają także o tych dzieciach, które ze względów zdrowotnych musiały pozostać w łóżkach.
Od 2013 r. w dwóch miejscach w Komendzie wystawione są pudełka, do których strażacy wrzucają plastikowe nakrętki od butelek. W roku 2018 "Płomykowcy" zebrali 70 kg nakrętek dla potrzebującej osoby. Łącznie w czasie 6 lat trwania akcji zebrali i przekazali dla potrzebujących 870 kg.
W 2018 r. w szeregi "Płomyka" wstąpili Marcin Zagulak i Mateusz Zagulak.
W opisywanym okresie klubowicze oddali, podczas akcji "Na ratunek" i nie tylko, 43 litry tego, niczym niezastąpionego leku. Łącznie od 1987 r. oddali 959 litrów krwi.
Klub wydał po raz 17 kalendarzyk listkowy oraz 12 raz kalendarz ścienny, promujący działalność ratowniczą, edukacyjną, dawstwo krwi, organów i szpiku. Wymienione materiały "Płomykowcy" przekazują młodzieży i dorosłym podczas pogadanek i prezentacji sprzętu.
W imieniu Zarządu klubu składam wyrazy wdzięczności Komendantowi Miejskiemu PSP w Przemyślu bryg. Adamowi Sosnowskiemu oraz jego zastępcy bryg. Bogusławowi Szczurko za wspieranie działalności "Płomykowców". Serdecznie dziękuję wszystkim członkiniom i członkom "Płomyka" za szczególny dar, dzięki któremu każdego dnia udaje się uratować życie i zdrowie wielu pacjentów oraz za wszelkie inne podejmowane inicjatywy. Dziękuję wszystkim sympatykom "Płomyka" za angażowanie się w działalność klubu.
Dziękuję bardzo prezesowi OR PCK w Przemyślu Mieczysławowi Gibale, kierownikowi Biura tego Oddziału Krystynie Lachowicz oraz szefowi GR PCK "PRZEMYŚL" Łukaszowi Szarudze za bardzo dobrze układającą się współpracę. Dziękuję dr n. med. Henrykowi Kluzowi kierownikowi oddziału chorób dzieci z pododdziałem pulmonologii dziecięcej za 19-letnią współpracę. Serdecznie dziękuję paniom z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Terenowy Oddział w Przemyślu za fachową i miłą obsługę podczas akcji krwiodawstwa.
Wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem pana Bogdana ŚWIDRA właściciela FIRMY "ENERGO-BUD" z Sośnicy, Regionalnego Serwisu Informacyjnego - WWW.PRZEMYSKIE.INFO oraz FIRMY "ROL-MECH RADYMNO" z Radymna za wsparcie przy wydawaniu kalendarza ściennego promującego działalność ratowniczą, edukacyjną, dawstwo krwi, organów i szpiku.

Prezesem klubu liczącego 90 osób jest Zdzisław Wójcik, wiceprezesem Artur Domagalski, sekretarzem Tomasz Pałys, a skarbnikiem Adam Sosnowski.

Klub HDK PCK "Płomyk" przy przemyskiej Straży Pożarnej działa od 10 marca 1987 r. "Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć" - o. Marian Żelazek. Warto o tym pamiętać.

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Zdzisław Wójcik, Mateusz Bąk i Jakub Trojniar

NAJNOWSZE
110 Lecie powstanie...
W sobotę 7 września o godzinie 12:00 mecz Polonia...
II Festiwal Kawy w...
Już po raz drugi w Przemyślu, w unikatowej scenerii...
Kalendarz imprez...
6 września (piątek), godz. 11.00 Otwarcie wystawy...
Obchody 200-lecia...
Zarzecka społeczność zaprasza na wyjątkowe...
ANOTHER PINK FLOYD...
Już czas aby zaprosić na fantastyczne plenerowe...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward