Data: 28-03-2019

Szukasz pomocy prawnej? Nie jesteś sam!

Do końca 2018 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej mogły korzystać osoby, które spełniały określone warunki. Sytuacja uległa jednak zmianie i to na lepsze! Od 1 stycznia br. znowelizowane przepisy umożliwiają korzystanie z tej formy pomocy każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej porady prawnej. Dodatkowo ustawa wprowadziła pojęcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Tego typu wsparcie jest także dostępne w Przemyślu. Jak to wygląda w praktyce?

Nowe przepisy - zwiększenie dostępu do pomocy prawnej

Nowe przepisy znacznie ułatwiają dostęp do bezpłatnych porad. System jest teraz bardziej elastyczny i obejmuje także te osoby, które w ramach wcześniej obowiązujących przepisów, nie spełniały wymogów określonych przez ustawę. Obecnie, osobą uprawnioną do skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej, jest każdy, kto złoży stosowne oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej usługi prawnej. Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednocześnie, o czym warto pamiętać, nie ma obowiązku udokumentowania dochodu - samo wypełnienie i podpisanie oświadczenia jest wystarczającym warunkiem do uzyskania porady prawnej.

Jak uzyskać wsparcie?

Bardzo prosto. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na wizytę (rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 16 678 62 69 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30). Następnie należy przyjść w umówionym dniu i godzinie na spotkanie z prawnikiem lub doradcą obywatelskim do wybranego punktu. Każda wizyta w punkcie rozpoczyna się od podpisania wspomnianego oświadczenia - jego wzór jest dostępny w punkcie. Dokładny harmonogram pracy punktów na końcu artykułu.

Od tego roku osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się, mogą uzyskać nieodpłatne porady również przez telefon lub internet, przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Należy pamiętać, że wszystkich obowiązuje rejestracja oraz złożenie stosownego oświadczenia.


Jakie wsparcie można otrzymać ?

Dobra informacja jest taka, że zakres świadczonych porad prawnych jest dość szeroki i obejmuje m.in.: sprawy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, spadkowego, rzeczowego, a także prawa do opieki zdrowotnej. Nieodpłatna pomoc nie obejmuje kwestii związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, za wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Przychodząc do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej możemy liczyć na poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Prawnik może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego lub przygotować projekt pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. W przypadku trudnej sytuacji finansowej otrzymamy projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Od marca br., na terenie Miasta Przemyśla w jednym z punktów można uzyskać wsparcie doradcy obywatelskiego (punkt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Leszczyńskiego 3). Poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym m.in. kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W razie potrzeby, podczas porady obywatelskiej, może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

W przypadku gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo w części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnik lub doradca obywatelski poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach.

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Przemyślu

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Leszczyńskiego 3 w Przemyślu, poniedziałek (poradnictwo obywatelskie) w godz. 8.00-12.00, od wtorku do piątku (pomoc prawna) w godz. 8.00-12.00;

II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
2. Miejski Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Św. Brata Alberta 3 w Przemyślu, poniedziałek-wtorek w godz.: 10.00-14.00, środa-piątek: 15.00-19.00.

Harmonogram pracy punktów na terenie Miasta Przemyśla jest również dostępny na stronie Urzędu Miejskiego: http://www.przemysl.pl/

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 16 678 62 69 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30.

Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Miasto Przemyśl


NAJNOWSZE
III Mistrzostwa...
W dniach 27-28 lipca w Przemyślu odbędą się III...
Spacer po Przemyślu z...
Spotkania codziennie 11 i 15. Więcej na plakacie.
Dzień Baniek...
BUBBLE DAY - czyli Dzień Baniek Mydlanych na dolnej...
Bezpłatnie kajakiem...
W imieniu Stowarzyszenia Róża Wiatrów oraz...
Paweł Szynal z...
Paweł Szynal z Przemyśla rozpoczął walkę z...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward