Data: 17-10-2019

Każdy dzień naszego życia jest darem Pana Boga

15 września 2019 r., ks. bp Stanisław Jamrozek rozpoczął wizytację kanoniczną parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łazach-Moszczanach. Pierwszym punktem spotkania była wspólna modlitwa oraz prezentacja grup działających w parafii, której dokonał ks. Ryszard Buryło, proboszcz parafii. Prezentując duchową sylwetkę parafii ukazał poszczególne wspólnoty, które w miarę swoich możliwości liturgicznie, modlitewnie i sakramentalnie wspierają licznie prowadzone działania duszpasterskie całej parafii. "Szczególnie ludzie młodzi naszej parafii angażują się w pobożność Maryjną dzieci i Młodzieży Wincentyńskiej i w tej grupie działa 30 osób. Również młodzi ludzie animują muzycznie nasze spotkania liturgiczne, tworząc mocno działającą scholę parafialną, która liczy 13 osób. W parafii o piękno liturgii dba liczna grupa ministrantów, lektorów oraz 9 ceremoniarzy, którzy służą Panu Bogu przy ołtarzu. Bardzo prężnie działa Akcja Katolicka, podejmując różne akcje duszpasterskie i charytatywne, a ostatnio zbiórkę makulatury na kolejną studnię w Afryce. Do parafialnego oddziału AK należy 19 osób, a prezes pan Stanisław Cisoń jest też w Zarządzie Diecezjalnym Akcji Katolickiej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Komitet Budowy Kościoła na czele z przewodniczącym Janem Fusiek. Komitet tworzy 19 osób. Razem z Komitetem i Akcją Katolicką działa Rada Duszpasterska, która ma kilka sekcji, np. charytatywna, porządkowa, budowlana i cmentarna. Rada Duszpasterska liczy 19 osób. Duża grupa naszych parafian tworzy liczne grupy modlitewne. Wśród nich działają: Róże Żywego Różańca w liczbie 260 osób, Margaretki - 4 wspólnoty, Łańcuch Apostolstwa Modlitwy oraz Dzieło Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Balickiego, do których należy kilkanaście osób na czele z panią Krystyną Cichocką" - mówił ks. Buryło. Kontynuując dodał: "Dzisiejsze czasy wymagają swoistego świadectwa i wielu parafian realizuje to poprzez przynależność do grupy Dorosłych Animatorów Słowa Bożego, która tworzy wspólnotę 70-ciu osób. Te osoby przez cały rok czytają w kościele Słowo Boże, w niedzielę i w dni powszednie oraz na wyjazdach z "cegiełkami". W parafii działa też Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego, które przez częstą modlitwę przypomina nam jak ważne jest to, aby zawsze żyć optyką wieczności i pamiętać, że przez życie doczesne i współpracę z łaską uświęcającą zasługujemy na dar nieba. Do tego Bractwa należy 61 osób. W parafii działa też Grupa Modlitewna licząca 15 osób oraz Grupa Modlitewna Chorych skupiająca mieszkanki Domu Pomocy Społecznej licząca 12 osób. W ramach formacji biblijnej bardzo prężnie działa Grupa Biblijna, w której skład wchodzą ludzie młodzi oraz dorośli, uczestniczący w okolicznościowych konferencjach biblijnych oraz adoracjach eucharystycznych w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Grupa Biblijna liczy 47 osób. Wszystkie ww. grupy apostolskie realizują tegoroczne hasło pt. "W mocy Bożego ducha". I starają się przez częstą spowiedź i Komunię Świętą oraz modlitwę podejmować trud stałego rozwoju duchowego i uświęcania siebie i bliźnich. Czcigodny księże biskupie wspólnota naszej parafii Łazy-Moszczany stara się w swoim życiu realizować ideały, które mamy zawarte w Podwyższeniu Krzyża Świętego i naśladownictwie Pana Jezusa, który ukochał nas aż po śmierć na krzyżu".

Następnie ks. biskup podziękował wszystkim zaangażowanym w życie parafii i działającym w różnych wspólnotach za trud i wysiłek, który podejmują na rzecz wspólnoty Kościoła.

Przed rozpoczęciem Mszy św. ks. proboszcz przywitał, dodatkowo - oprócz ks. bpa - gości przybyłych na uroczystość odpustową: księży z dekanatu na czele z ks. dziekanem Zbigniewem Szewczykiem i ks. Józefem Florkiem, ks. Andrzeja Bienia dyrektora Radia FARA, księży proboszczów i wikariuszy dekanatu Radymno II oraz wszystkich kapłanów według należnej im godności, a szczególnie ks. Józefa Filę rodaka z Łazów oraz misjonarza z Rwandy pallotyna Zdzisława Olejko, Siostry Miłosierdzia na czele z siostrą Krystyną przełożoną oraz siostry rodaczki, Starostę Powiatu Jarosławskiego Tadeusza Chrzan, Wójta Gminy Radymno Bogdana Szylara, Marka Kisielewicza członka Zarządu Powiatu Jarosławskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazach Stanisława Kojder oraz grono pedagogiczne szkoły, dyrektora DPS Mariusza Wygnaniec z personelem i podopiecznymi, prezesa Szpitala w Łańcucie Łukasza Wais, ordynator oddziału chemioterapii Szpitala w Brzozowie Marię Jońca z przyjaciółmi, prezesów, dyrektorów i pracowników firm, którzy pomagają parafii, inspektora Jana Bawoł z małżonką, przedstawicieli lokalnych mediów: telewizji internetowej POD24.INFO wraz z właścicielem Jerzym Duszko i osoby towarzyszące oraz ks. Andrzeja Bienia wraz z ekipą transmisyjną, redaktorów Zdzisława Wójcik i Pawła Bugirę - korespondenta KAI, wszystkich gości, wszystkich rodaków i przyjaciół na emigracji, którzy modlą się dzięki transmisji internetowej. Pozdrowił także serdecznie wszystkich, którzy na falach eteru byli z nami, a szczególnie osoby chore, cierpiące i samotne, które przez swój krzyż mają szczególny udział w cierpieniu i krzyżu Pana Jezusa. Przypomniał, że istotą odpustu parafialnego jest możliwość zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Zachęcił też wszystkich, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej do skorzystania ze spowiedzi.

Centralnym punktem tego wydarzenia była uroczysta Msza Święta odpustowa połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży.

Wcześniej jednak pani Marta Karkowska z synem Kordianem powitała ks. bpa słowami: "Dzisiejsza uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania zgromadziła w naszym kościele młodzież trzeciej klasy Gimnazjum i ósmą dawną i obecną klasę Szkoły Podstawowej i nas, rodziców, krewnych i parafian. Stajemy przed Bogiem w obecności naszych dzieci, aby prosić Ekscelencję o udzielenie im sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Cieszy nas fakt, iż chcą żyć według nauki Chrystusa, bo przecież pochodzą z rodzin katolickich. Jest to również ważny dla nas moment, bo przecież to my kilkanaście lat temu przynieśliśmy ich do kościoła, aby otrzymali chrzest święty włączający ich we wspólnotę osób wierzących. Potem byliśmy z nimi wpajając im podstawowe prawdy wiary, ciesząc się z ich dorastania, z przyjęcia I Komunii Świętej, z każdej ich radości i smucąc się każdym niepowodzeniem. Dziś natomiast pragniemy, aby Duch Święty zstąpił na nasze dzieci. Tego potrzebują. Pragniemy, aby stali się świadkami Jezusa Chrystusa, aż po krańce ziemi, wyzbywając się lęku, który często napełnia serca młodych ludzi, odrzucając apatię, a nabywając entuzjazmu i chęci do życia. Bo Duch Święty to realna moc przemieniająca nasze życie. Tej mocy potrzebuje każdy, a szczególnie nasze dzieci. Pragniemy, aby dary Ducha Świętego, które otrzymają, owocowały w ich dojrzałym życiu religijnym. Widzimy, że dzisiaj, kiedy niszczone są podstawowe formy życia religijnego i moralnego, człowiek musi być silny wewnętrznie, aby nie poddać się temu złu. Musi wykorzystać dary Ducha Świętego, aby móc przeciwstawić się słabościom oraz dawać dobre świadectwo. Dlatego w imieniu rodziców zgromadzonej tu młodzieży z naszej parafii Łazy-Moszczany proszę księdza biskupa o udzielenie jej sakramentu bierzmowania".

Również ks. proboszcz skierował do ks. bpa słowa powitania liturgicznego połączonego z rysem liturgicznym parafii: "W imieniu własnym i parafian serdecznie witam w świątyni Podwyższenia Krzyża Świętego. Ks. bp przybył do naszej świątyni kolejny raz jako następca apostołów. Bp., następca apostołów, jest nade wszystko sługą Chrystusa i szafarzem Bożych tajemnic. I jako takiego witam Cię, drogi ks. biskupie. Wszyscy wierzymy głęboko, że przez Twoją posługę Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów świętych spłynie na nas wieloraka łaska Boża i chcemy, abyś czuł się zawsze w naszej parafii jako nie tylko dostojny gość, ale jako domownik. Ks. bpie a oto krótka historia naszej parafii. Ukazując sylwetkę parafii Łazy-Moszczany zaznaczam, że najpierw decyzją ks. abpa Ignacego Tokarczuka została wydzielona z parafii Laszki i utworzona 12 marca 1976 r. parafia Moszczany, a od czasu powstania oraz konsekracji nowego kościoła w Łazach przez ks. abpa Józefa Michalika 21 czerwca 2015 r. parafia zmieniła nazwę na Łazy-Moszczany na mocy dekretu ks. abpa Adama Szala Metropolity Przemyskiego 4 października 2017 r.. Świątynia, w której się znajdujemy została wzniesiona dzięki wielkiemu zaangażowaniu i ofiarności parafian. Naszą wspólnotę można zaliczyć do parafii średniej wielkości. Parafię tworzą ludzie wierzący i praktykujący, którzy angażują się w życie duszpasterskie wspólnoty. Bardzo dziękuję wszystkim grupom duszpasterskim za mocne zaangażowanie w życie sakramentalne i liturgiczne naszej parafii. Z wielką nadzieją patrzymy szczególnie na duszpasterstwo dzieci i młodzieży. To oni będą stanowić o przyszłości i żywotności naszej parafii". Kontynuując ks. proboszcz mówił: "Z tytułem wezwania kościoła jako Podwyższenie Krzyża Świętego mocno koresponduje obecność chorych z DPS-u Moszczany oraz wielu starszych parafian, przykutych do łóżek choroby i cierpienia, którzy są potężnym zapleczem modlitewnym dla całej parafii wraz z Siostrami Zakonnymi oraz całym personelem medycznym i wszystkimi pracownikami DPS-u. Troska o duchowość wspólnoty parafialnej to był, jest i będzie priorytet naszych wysiłków duszpasterskich. Jednocześnie z naszej duchowości i życia wiarą na co dzień wynika troska o kościół materialny. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, a przede wszystkim Radzie Duszpasterskiej i Komitetowi Budowy Kościoła za ciężką pracę, życzliwość dla Kościoła i kapłanów oraz ofiarność i zaangażowanie w budowę kościoła i stałe upiększanie całego terenu przykościelnego. Ostatnim widocznym owocem tej pracy jest pięknie wyłożony kostką brukową plac kościelny. Zdając sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele pracy duchowej i materialnej proszę ks. bpa o błogosławieństwo dla naszych zamierzeń oraz modlitwę, aby nie brakło nam entuzjazmu oraz kreatywności duszpasterskiej".

W homilii ks. bp Stanisław mówił: "Nie wstydźmy się krzyża. Powinniśmy się nim chlubić, tak jak święty Paweł pisze: "nie daj Boże żebym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa". Również wskazywał: "On jest naszą mocą, siłą i z niego płynie nasze uzdrowienie. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Kiedy patrzymy na Pana ukrzyżowanego, będziemy uzdrawiani z naszych grzechów, będziemy doświadczali też wielkiego Bożego Miłosierdzia". Bp Jamrozek zachęcał też, aby bronić krzyża w życiu społecznym i w naszej społeczności, ponieważ "powinien tam mieć swoje należne miejsce". Powiedział: "Krzyż razi tych, którzy nie rozpoznali, że na krzyżu zawisła miłość, czyli Bóg. Ich będzie raził, bo jest znakiem przekleństwa, odrzucenia, niezrozumienia. Ale kiedy wpatrujemy się w Pana, to rozpoznajemy, że to jest dla nas znak błogosławieństwa, bo takim uczynił go Bóg Ojciec. Z krzyża Jezus zawsze nam błogosławi i nas umacnia".

Pod koniec Mszy św. ks. proboszcz zauważył, że "Ofiarą Eucharystyczną złożyliśmy dziękczynienie Panu Bogu za dzień, w którym uzyskaliśmy odpust zupełny z racji dzisiejszej uroczystości". Następnie podziękował. "Słowa wdzięczności kieruję w stronę ks. bpa Stanisława Jamrozka za przewodniczenie Mszy św. i wygłoszone Słowo Boże. Serdecznie dziękuję wszystkim kapłanom, których wymieniłem przy powitaniu. Dziękuję przedstawicielom władz samorządowych za przybycie z małżonkami, przedstawicielom służb mundurowych, pocztom sztandarowym. Słowa wdzięczności kieruję do Sióstr Zakonnych na czele z s. Krystyną przełożoną. Dziękuję dyrektorowi naszej szkoły oraz dyrektorowi DPS w Moszczanach wraz z personelem i podopiecznymi. Wdzięczną pamięcią obejmuję panów organistę i kościelnego. Dziękuję naszej scholii parafialnej i zespołowi muzycznemu oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza za piękną animację muzyczną i liturgiczną, a szczególnie Michałowi Batiuk. Dziękuję wszystkim strażakom na czele z Komendantem Gminnym ZOSP RP, jednocześnie prezesem OSP Łazy Janem Fusiek za stałą obecność i uświetnianie wszystkich uroczystości parafialnych. Bóg zapłać panom redaktorom Zdzisławowi Wójcik i Pawłowi Bigira. Dziękuję Radzie Duszpasterskiej i Komitetowi Budowy Kościoła. Słowa wdzięczności kieruję do POAK na czele z panem prezesem Stanisławem Cisoń. Dziękuję przedstawicielom wszystkich mediów, a w szczególności telewizji internetowej POD24.INFO i radiu FARA, za obecność modlitewną i transmisję dzisiejszej uroczystości. Z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu wszystkich obejmujemy naszą wdzięczną modlitwą. Pozdrawiam wszystkich, którzy łączą się z nami duchowo dzięki ww. mediom. Dziękuję paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Łazów i Wietlina III oraz wszystkim grupom duszpasterskim działającym w parafii za zaangażowanie w dzisiejszą uroczystość odpustową. Szczególnie dziękuję paniom, które jako wolontariuszki, nie tylko dzisiaj, ale i przez cały rok pięknie ubierają nasz kościół. Dziękuję dzieciom biorącym czynny udział w procesji eucharystycznej oraz ich rodzicom. Bóg zapłać wszystkim dobrodziejom naszej parafii z różnych miejscowości oraz parafianom za ofiarowane dary odpustowe, a rodzicom bierzmowanych oraz paniom z Koła Gospodyń z Łazów za dodatkowe prace parafialne, a szczególnie za sprzątanie kościoła i plebanii. Kochani parafianie dziękuję, że jesteście moją chlubą i podporą. Dziękuję zaproszonym gościom i wszystkim, których witałem przed Mszą św., a nade wszystko osobom zaangażowanym w przeżycie dzisiejszej pięknej uroczystości. Wszystkim, których personaliów nie wymieniłem dziękuję za modlitwę i wszelką pomoc w konkretnych czynach miłości, jakiej z Podwyższenia Krzyża uczy nas Zbawiciel Jezus Chrystus".


Msza św. zakończyła się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, odmówieniem Litanii do Krzyża Świętego i procesją eucharystyczną wraz z błogosławieństwem wszystkich uczestników uroczystości odpustowej.
Opracowanie i zdjęcia Zdzisław Wójcik

NAJNOWSZE
Zgłoś, nie wychodź
Jeśli kupujecie lub sprzedajecie auto, powinniście...
Nowe zasady...
27 maja na konferencji prasowej premier Mateusz...
Uwaga, Przemyśl!...
Outside Casting Agency poszukuje statystów z Przemyśla...
Fundacja "Dr Clown"...
Zadzwoń po uśmiech! Fundacja "Dr Clown" wspiera...
Poezja w sieci
Centrum Kulturalne w Przemyślu, pragnie zaprosić na...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward