Data: 08-05-2020

Konkurs plastyczny "Ja i świat"

KONKURS PLASTYCZNY

Wojewódzki Przegląd Plastyki
"Ja i świat, w którym żyję"- MOJE PODKARPACIE


ORGANIZATOR:
Centrum Kulturalne w Przemyślu
www.ck.przemysl.pl

CELE KONKURSU:
- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej,
- motywowanie do samodzielnej i kreatywnej pracy w domu
- promocja twórczości plastycznej poprzez sieć www


UCZESTNICY:
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z terenu województwa podkarpackiego.

Temat: "Ja i świat w, którym żyję" - MOJE PODKARPACIE


Zasady uczestnictwa:

Technika prac plastycznych dowolna
(malarstwo, rysunek, collage, technika mieszana).

Każdy z uczestników maksymalnie może zgłosić 1 pracę.

PRZESŁAĆ: do 8 czerwca 2020 pocztą elektroniczną na adres organizatora: a.nowak@ck.przemysl.pl

- zdjęcie pracy
powinien mieć format: jpg, .png, .pdf i maksymalny rozmiar 10 mb., powinien być opisany - imieniem i nazwiskiem autora pracy.
- formularz zgłoszenia /metryczka/
- podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
- zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na bezpłatną publikację pracy na stronie internetowej organizatora i oświadczenia, że dziecko jest autorem pracy.
/Metryczka i wszystkie potrzebne oświadczenia są dołączone do regulaminu./
W przypadku stwierdzenia braków lub niezbędnych danych, oświadczeń praca konkursowa nie będzie podlegała ocenie.

Prace konkursowe stają się własnością organizatora.

Wszystkie prace oceni powołane przez organizatora jury. Ocenie podlegać będzie oryginalność, staranność wykonanej pracy, kreatywność oraz widzenie tematu.

Z pośród nadesłanych prac jury wybierze najciekawsze, które zostaną umieszczone w wirtualnej galerii na wystawie pokonkursowej na stronie internetowej CK oraz nagrodzone dyplomem i upominkiem.

Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora do 25 czerwca br.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu.Złożenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się
z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na zawarte w nim postanowienia.

Metryczka Wojewódzki Przegląd Plastyki
"Ja i świat, w którym żyję"- MOJE PODKARPACIE

UWAGA: prosimy o czytelne wypełnienie metryczki

................................................................................................ (IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA)


................................................................................................. (WIEK) (ADRES)


...................................................................................................

(NR TEL. do kontaktu )

oświadczam, że moje dziecko jest autorem nadesłanej pracy a praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.


data ..................... czytelny podpis Rodzica/Opiekuna ................................


NAJNOWSZE
Bardzo Młoda Kultura...
Centrum Kulturalne w Przemyślu informuje, że po ponad...
Oddają siebie w...
Co roku 14 czerwca na całym świecie...
26 Kobieta idealna w...
Uwaga! Z uwagi na zagrożenie koronawirusem, spektakl...
Koronawirus na...
Od 18 maja będziemy mogli: - skorzystać z usług...
Filmowcy do kamer,...
Centrum Kulturalne w Przemyślu ogłasza konkurs filmowy...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward