Data: 27-09-2021

Przemyski Program Stypendialny

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy Państwa do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Przemyśla.

Stypendium przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Przemyśla na podstawie rekomendacji powołanej przez organ Komisji Stypendialnej. Głównym założeniem przyznawanego przez Prezydenta stypendium jest pomoc materialna dla najbardziej uzdolnionych żaków studiów stacjonarnych. Owo wsparcie jest nagrodą za zaangażowanie i trud wkładane w codzienną działalność naukową, społeczną, kulturalną oraz sportową. Ma ono być również motywacją do dalszej pracy i osiągania jak najlepszych wyników.Zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium naukowego w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego, stypendium może być przyznane studentowi spełniającemu łącznie następujące kryteria:

jest studentem studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu,
jest studentem zaliczonym do grupy dziesięciu studentów z najwyższą średnią ocen na roku studiów poprzedzających złożenie wniosku lub studentów z najwyższą średnią wyniku egzaminu dojrzałości (w przypadku studentów I roku studiów),
rok poprzedzający złożenie wniosku zaliczył w terminie określonym w regulaminie,
nie przebywa na urlopie,
angażuje się w działalność społeczną, kulturalną lub sportową Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.


Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie od 1 października do 31 października br.


osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1)
lub

za pośrednictwem sekretariatu PWSW

Więcej informacji na https://przemysl.pl/62384/przemyski-program-stypendialny.html

NAJNOWSZE
Zmiana organizacji...
Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka odc....
Finał Loterii...
Już w najbliższy piątek, 27 maja br., w Galerii...
Repertuar kina Centrum...
Marzec `68 - dramat, romans / Polska, 2022 r. / od lat:...
Antrakt - czekamy na...
Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w...
Kolejna karetka dla...
Dzięki porozumieniu pomiędzy Miastem Przemyśl a firmą...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward