Data: 25-09-2022

Spotkanie w Łazach

11 września 2022 r. z racji uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego w Łazach, gmina Radymno w powiecie jarosławskim odprawiona została Msza św. odpustowa. Przewodniczył jej ks. prałat Edward Sobolak dyrektor Wydzialu Ekonomicznego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.We wstępie do Mszy św. proboszcz parafii ks. Ryszard Buryło powitał wszystkich bardzo serdecznie. Zwracając się do przybyłych na uroczystość odpustową powiedział: "Dzisiejsza uroczystość odpustowa Podwyższenia Krzyża Świętego przez osobę i słowa Pana Jezusa pokazuje nam, że droga do chwały wiedzie przez uniżenie krzyża i cierpienie. W krzyżu Chrystusa - jak pisze do chorych święty Jan Paweł II - dokonało się nie tylko odkupienie przez cierpienie, ale także odkupione zostało samo cierpienie człowieka. Życie uczniów Chrystusa ma charakter paschalny, a Pascha to kulminacyjny punkt zbawienia. Ta Boża logika jest do pojęcia tylko w duchu wiary". Następnie dodał: "Mądrość krzyża zdobywamy przez dźwiganie własnego krzyża oraz przez spotkanie z krzyżem Odkupiciela w każdej Eucharystii, która mocą Ducha Świętego daje nam prawdziwe życie. Otwórzmy nasze serca na dar tego szczególnego spotkania, któremu dzisiaj przewodniczy i Słowo Boże wygłosi ks. prałat Edward Sobolak".

W dalszej części ks. proboszcz przywitał gości przybyłych na uroczystość odpustową: księży z dekanatu na czele z ks. dziekanem Zbigniewem Szewczykiem i ks. kustoszem Józefem Florkiem oraz kapłanów, którzy posługują w konfesjonale, księży proboszczów i wikariuszy dekanatu Radymno II oraz wszystkich kapłanów gości według należnej im godności, Siostry Miłosierdzia na czele z siostrą Dorotą przełożoną, wyraził radość z obecności tych, którzy przybyli wraz ze swoim pocztem sztandarowym. Następnie powitał dyrektor Szkoły Podstawowej w Łazach Beatę Kołcz oraz grono pedagogiczne szkoły, dyrektora DPS w Moszczanach Mariusza Wygnaniec z personelem i podopiecznymi, państwo Zenona i Ewę Malskich, prezesa Łukasza Wais wraz z małżonką i rodziną, wszystkich prezesów, dyrektorów i pracowników firm, którzy pomagają parafii, a szczególnie pana Zdzisława Głowackiego z rodziną i pracownikami, przedstawicieli lokalnych mediów, a w szczególności pana redaktora Zdzisława Wójcik, który nie tylko dokumentuje uroczystości parafialne, ale zawsze jest żywym świadkiem wiary, prezesa Jerzego Duszko wraz z ekipą transmisyjną telewizji internetowej POD24.INFO. Serdecznym powitaniem objął również państwo Szpejankowskich. Powitał także wszystkich gości przybyłych do świątyni oraz pozdrowił tych, którzy łączą się przez transmisję internetową.

Gospodarz uroczystości przypomniał, że istotą odpustu parafialnego jest możliwość zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Zachęcił też wszystkich, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej do skorzystania ze spowiedzi świętej. Zaznaczył, że w konfesjonałach są kapłani z dekanatu.

Centralnym punktem tego wydarzenia była uroczysta Msza Święta odpustowa, której przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. prałat Edward Sobolak.

Ks. Edward w homilii zauważył, że "krzyż to zwycięstwo, to nowe życie, to wieczność, to boska miłość w której człowiek uczestniczy, która nigdy się nie kończy. Dla nas chrześcijan krzyż jest wielkim znakiem, jest bowiem sercem tajemnicy chrześcijaństwa". I dodał, że "drzewo krzyża przynosi nie śmierć lecz życie, nie mrok ale światłość. Krzyż jest objawieniem miłości. Na nim ujawnia się chwała Chrystusa. Zbliżmy się do krzyża, bez lęku ani wstydu. Krzyż jest miejscem przebaczenia i pojednania".
Kaznodzieja odpustowy zaznaczył: "Trzeba w naszym życiu, kiedy jest nam trudno, kiedy rzeczywiście ten krzyż uwiera, trzeba wołać - niech się dzieje wola nieba, z nią się zgodzić zawsze trzeba (...). Wtedy w naszym sercu będzie wielka radość, będzie pokój w sercu, będzie miłość. Trzeba dźwigać nasze krzyże z miłością i pokorą, trzeba sobie uświadamiać, że to jest ten krzyż, który daje nam Jezus. Dlatego prośmy Jezusa żeby pomógł nam go dźwigać".


Na koniec ks. Buryło powiedział: " Dzisiejsza uroczystość odpustowa ku uczczeniu Krzyża Świętego przepełnia nasze serca przede wszystkim uczuciem wdzięczności skierowanej ku Panu Bogu, wdzięczności za dokonane dzieło zbawienia. Za ofiarę dokonaną na krzyżu, dzięki której każdy, kto ją przyjmie, będzie miał życie wieczne. Ofiarą Eucharystyczną złożyliśmy takie dziękczynienie Bogu za dzień, w którym uzyskaliśmy odpust zupełny. Nasza aktywność jest owocna tylko wtedy, kiedy poprzedza ją łaska uświęcająca. Świadomi działania Bożej Opatrzności dziękujemy Panu Bogu za to, że przemawia do nas przez ludzi. Słowa wdzięczności kieruję w stronę ks. prałata Edwarda Sobolaka dyrektora Wydziału Ekonomicznego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, dziękując za przewodniczenie Mszy świętej i wygłoszone Słowo Boże, które pogłębiło naszą refleksję teologiczną dotyczącą dzisiejszej uroczystości. Serdecznie dziękuję wszystkim księżom z dekanatu na czele z ks. dziekanem Zbigniewem Szewczykiem i ks. kustoszem Józefem Florkiem, ks. proboszczom i wikariuszom naszego dekanatu oraz wszystkim kapłanom gościom według należnej im godności. Dziękuję za przybycie pocztom sztandarowym, Bóg zapłać naszym siostrom na czele z s. Dorotą przełożoną, dziękuję pani dyrektor naszej szkoły oraz dyrektorowi DPS w Moszczanach wraz z personelem, dziękuję panu organiście i panu kościelnemu. Bóg zapłać państwu Wais z rodziną, naszej scholi parafialnej i zespołowi muzycznemu oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza za piękną animację muzyczną i liturgiczną, a szczególnie naszym dzielnym ceremoniarzom, dziękuję Wincentyńskiej Grupie Maryjnej wraz z siostrą Anną, dziękuję wszystkim strażakom na czele z Komendantem Gminnym, jednocześnie prezesem OSP w Łazach Janem Fusiek za stałą obecność i uświetnianie wszystkich uroczystości parafialnych. Bóg zapłać Radzie Duszpasterskiej i Komitetowi Budowy Kościoła, słowa wdzięczności kieruję do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na czele z panem prezesem Stanisławem Cisoń, dziękuję państwu Malskim jako sympatykom i dobroczyńcom naszej parafii, dziękuję przedstawicielom wszystkich mediów lokalnych: panu redaktorowi Zdzisławowi Wójcik oraz właścicielowi telewizji internetowej POD24.INFO Jerzemu Duszko i ekipie transmisyjnej, Bóg zapłać państwu Szpejankowskim, dziękuję paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Łazów i Wietlina III oraz wszystkim grupom duszpasterskim działającym w parafii za zaangażowanie w dzisiejszą uroczystość odpustową. Bóg zapłać paniom, które jako wolontariuszki nie tylko dzisiaj, ale i przez cały rok pięknie ubierają nasz kościół, dziękuję panu Zdzisławowi Głowackiemu z Laszek oraz pracownikom jego firmy, dziękuję dzieciom biorącym czynny udział w procesji eucharystycznej, ich rodzicom, oraz wszystkim, którzy ofiarowali dary do procesji eucharystycznej. Bóg zapłać wszystkim gościom oraz dobrodziejom naszej parafii z różnych miejscowości i parafianom za ofiarowane dary odpustowe. Kapłańską wdzięcznością obejmuję wszystkich, których personaliów nie wymieniłem, dziękuję za modlitwę i wszelką pomoc w konkretnych czynach miłości, jakiej z Podwyższenia Krzyża uczy nas Zbawiciel Jezus Chrystus".

Uroczystość odpustową zakończyła procesja Eucharystyczna wokół kościoła wraz z modlitwą przed wystawionym na ołtarzu Najświętszym Sakramentem i błogosławieństwem Eucharystycznym.

Opracowanie i zdjęcia Zdzisław Wójcik


NAJNOWSZE
Międzynarodowa...
"Kulinarne podróże w zagrodzie i chmurze" nosił tytuł...
Zapraszamy na XII...
Szanowni Państwo, 6 czerwca, w godz. 9:00-14:00,...
Ola Makar Mistrzynią...
Mistrzostwa Polski Młodziczek w grze pojedynczej. W...
Studiuj w Przemyślu....
RUSZYŁA REKRUTACJA NA STUDIA W PANS...
Pogrzeb kapitana...
W piątek 19 maja, odbyły się uroczystości pogrzebowe...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...