Data: 08-10-2022

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje

DARMOWEA POMOC PRAWNA, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI na terenie Powiatu Przemyskiego. Z darmowych świadczeń skorzystać może każda osoba po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - bez obowiązku dokumentowania dochodu! Pomoc świadczona jest przez doświadczonych adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Wszelkie materiały edukacyjne (m.in. poradniki prawne, biuletyny, spoty promocyjne, wideoporadniki prawne itp.) zamieszczamy na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej: - https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-przemyski-2022/


Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc?
Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie POWIATU PRZEMYSKIEGO! Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

Gdzie znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy?
W Powiecie Przemyskim punkty dostępne są w następujących lokalizacjach:

1. Budynek Starostwa Powiatowego w Przemyślu, ul. Plac Dominikański 3, pok.35A (I piętro) poniedziałek-piątek w godz.: 11.30-15.30.

1. Budynek Gminnego Centrum Kulturalnego w Medyce, Medyka 478, środa w godz. 10.00-14.00,

2. Budynek Urzędu Gminy w Dubiecku, ul. Przemyska 10, poniedziałek w godz. 10.00-14.00,

3. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Birczy, ul. Parkowa 3, wtorek, piątek

w godz. 10.00-14.00,

4. Budynek Urzędu Gminy w Stubnie, Stubno 69A, czwartek w godz. 10.00-14.00,

1. Budynek Starostwa Powiatowego w Przemyślu, ul. Plac Dominikański 3, pok.35A (I piętro), poniedziałek-piątek w godz.: 7.30-11.30Jak mogę się zapisać na darmową poradę?
Rejestrację prowadzi Starostwo Powiatowe:
- tel. 16 678 50 56 poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30; e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?
Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA (dostępnego w punkcie), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie dodatkowego oświadczenia, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
- informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
- wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
- sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
- poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
- nieodpłatną mediację.Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
- rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
- poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
- wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
- skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
- nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?
- poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
- przeprowadzenie mediacji,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Więcej informacji:

- http://powiat.przemysl.pl/dzialalnosc-publiczna/

- https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-przemyski-2022/

- np.ms.gov.pl


"Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Powiat Przemyski"

NAJNOWSZE
Święto podkarpackich...
We wtorek, 21 maja 2024 r. w Dubiecku odbyły się...
XIX Święto Fajki -...
Przemyska fajka stała się naszym produktem regionalnym...
SPOTKANIE ZE...
6 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej im....
Odrobina radości
29 maja 2024 r. z okazji Dnia Dziecka, z młodymi...
LICYTACJA DLA...
Zachęcam do licytacji Licytacje dla Grzegorza -...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward