Data: 31-10-2022

Dzień Wszystkich Świętych - Informacja o parkingach i ograniczeniach w ruchuInformacja dotycząca oznakowania ulic przy cmentarzach komunalnych miasta Przemyśla w okresie "Wszystkich Świętych" w dniach 29.10.2022 r do 02.11.2022 r.

Cmentarz Komunalny Główny przy ulicy Juliusza Słowackiego.
1.Odcinek ulicy Słowackiego (prawa strona) - od skrzyżowania z ulicą Przemysława - zostanie oznakowany znakiem D-18 "parking" z tabl. T-30i "tabliczka oznaczająca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika". Znak zostanie ustawiony za wjazdem na parking, natomiast na końcu muru cmentarnego zostanie ustawiony znak D-18 z tabl. T-3a "koniec". Ponadto lewa strona ulicy Słowackiego
- na ww. odcinku zostanie oznakowana znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się"- oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.
2.Odcinek ulicy Przemysława - od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Sucharskiego zostanie oznakowany znakiem B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" z tabl. "nie dotyczy mieszkańców, MZK oraz służb miejskich"- oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2022 r. w godz. 10.00 - 18.00.
3.Odcinek ulicy Przemysława - od skrzyżowania z ulicą Sucharskiego do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ zostanie obustronnie oznakowany znakami B-36 "zakaz zatrzymywania się" z tabl. T-24 - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.
4.Odcinek ulicy Przemysława od skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ do ulicy Grochowskiej (kierunek jazdy do góry) zostanie oznakowany znakiem D-3 "droga jednokierunkowa" oraz znakiem D-18 "parking" z tabliczką T-30e "postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika", a po lewej stronie znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.
5.Odcinek ulicy Przemysława (kierunek jazdy w dół) od skrzyżowania z ul. Grochowską do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ zostanie oznakowany znakiem B-2 "zakaz wjazdu" oraz ustawiony jeden separator drogowy - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.
6.Odcinek ulicy Grochowskiej od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja (kierunek jazdy w dół) zostanie oznakowany znakiem D-3 "droga jednokierunkowa" i znakami B-36 "zakaz zatrzymywania się", które zostaną ustawione obustronnie na odcinku ulicy Grochowskiej - od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicą Regera oraz od skrzyżowania ulicy Grochowskiej z ulicą Piasta Kołodzieja. Ten sam odcinek ulicy Grochowskiej (kierunek jazdy do góry) zostanie oznakowany znakiem B-2 "zakaz wjazdu" po prawej stronie za skrzyżowaniem z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.
7.Wylot ulicy Regera do ulicy Grochowskiej zostanie oznakowany znakiem C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem" - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.
8.Wyjazd z parkingu PGK /parking górny/ zostanie oznakowany znakiem C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem" /znak ustawiony będzie na kole bezpośrednio przy wyjeździe z parkingu/ - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r.- 02.11.2022 r.
9.Wlot ulicy Grochowskiej do ulicy Przemysława (od strony łącznika ulicy Pasteura) zostanie oznakowany znakiem B-22 "zakaz skrętu w prawo" oraz znakiem C-7 "nakaz jazdy prosto lub w lewo" - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022r.
10.Ulica Przemysława (kierunek jazdy w dół) przed skrzyżowaniem z ulicą Grochowską zostanie oznakowana znakiem C-8 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo" - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.
11.Ulica Hubala przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską (kierunek jazdy w dół) zostanie oznakowana znakiem B-22 "zakaz skrętu w prawo" - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.
12.Ulica Piasta Kołodzieja /Hubala/ przed skrzyżowaniem z ulicą Grochowską zostanie oznakowana znakiem C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem" - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r.
13.Ulica Kupały za skrzyżowaniem z ulicą Przemysława zostanie oznakowana znakiem B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" z tabl. "nie dotyczy mieszkańców, służb miejskich" - oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2022 r. w godz. 10.00 - 18.00.
14.Ulica Sucharskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Przemysława oraz na skrzyżowaniu z ulicą Grota Roweckiego zostanie ustawiony znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" z tabl. "nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich" - oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2022 r. w godz. 10.00 - 18.00.

Cmentarz Komunalny Zasanie przy ulicy Bolesława Śmiałego

1.Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Drzymały do bramy wjazdowej na parking główny przy cmentarzu zostanie oznakowany znakiem B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" z tabl. "nie dotyczy mieszkańców, MZK i pojazdów służb miejskich" - oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2022 r. w godz. 10.00 - 18.00.
2.Wloty bocznych ulic: Gen. Maczka, Wróblewskiego i Skośna do przedmiotowego odcinka ulicy Bolesława Śmiałego będą oznakowane znakami B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" z tabl. "nie dot. mieszkańców i służb miejskich" - oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2022 r. w godz. 10.00 - 18.00.
Znaki B-1 z tabliczkami jak wyżej będą ustawione na:

ul. B. Śmiałego przy wjeździe na parking główny
ul. B. Śmiałego przy skrzyżowaniu z ul. Drzymały
ul. Wróblewskiego za skrzyżowaniem z ul. Brzóski
ul. Brzóski za skrzyżowaniem z ul. Wróblewskiego
3.Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Drzymały do skrzyżowania z ulicą Cmentarną zostanie oznakowany znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" - oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2022 r.
4.Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Generała Maczka do skrzyżowania z ulicą Okrzei zostanie oznakowany znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022 r.
5.Odcinek ulicy Glazera od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do wjazdu na parking przy cmentarzu (prawa strona) zostanie oznakowany znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022 r.
6.Odcinek ulicy Wróblewskiego od skrzyżowania z ulicą Brzóski do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego zostanie oznakowany znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022 r.
NAJNOWSZE
W przemyskiej...
Wojska Obrony Terytorialnej po raz kolejny organizują...
Dodatek elektryczny -...
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu...
Ultramaraton w...
10 grudnia(w sobotę) 2022 roku, biegacze spotkają się...
Zapraszamy na...
Coraz bliżej Święta! Szykujemy choinkowe ozdoby,...
Międzynarodowy...
W tym tygodniu szczególnej uwadze polecamy...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward