Data: 03-12-2022

Uczcili Dni Honorowego Dawstwa Krwi

Polski Czerwony Krzyż jednoczy wyjątkowych ludzi działających jednomyślnie w trosce o godne życie drugiego człowieka. 24 listopada 2022 r. w sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu spotkały się osoby zaangażowane w działalność w klubach Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, działacze z terenu miasta Jarosławia, Lubaczowa oraz tych powiatów. Okazją były Dni HDK PCK przypadające każdego roku od 22 do 26 listopada.


Gości, wśród których byli m.in. Waldemar Paluch Burmistrz Miasta Jarosławia, Antoni Olak prezes Zarządu Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK i członek Zarządu Głównego PCK, Maciej Maruszak dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, Jarosław Kosoń zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, powitał Jan Potoniec prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu.

Następnie prezes Potoniec, słowa pełne uznania, skierował pod adresem obecnych na uroczystości prezesów, zasłużonych krwiodawców, członków Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu.

Prezes Potoniec przypomniał zebranym, że Polski Czerwony Krzyż to wielka rodzina licząca już ponad 100 lat. Podkreślił, że od 1924 r. należy do niej jarosławska organizacja, która realizuje zadania promocji zdrowia, pierwszej pomocy i honorowego krwiodawstwa. Oddział Rejonowy PCK w Jarosławiu skuteczny jest w pracy z młodzieżą, zajmuje się opieką społeczną, pomocą charytatywną, działa w zakresie promowania idei krwiodawstwa. Organizator uroczystości - OR PCK w Jarosławiu, bardzo dziękuje Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie za modelowo układającą się współpracę oraz przekazane uczestnikom spotkania upominki.
Odznaki, podziękowania i upominki nw. osobom wręczyli: Antoni Olak wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, Maciej Maruszak dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, Jarosław Kosoń zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz Jan Potoniec prezes Zarządu OR PCK w Jarosławiu.

Odznaka Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu przyznana została następującym osobom: Andrzej Fleszar, Stanisław Szpak.

Odznaką Honorową PCK IV stopnia wyróżnieni zostali: Edward Pokrywka, Paweł Szewczuk.

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, którą otrzymują mężczyźni po oddaniu 18, a kobiety po oddaniu 15 litrów krwi, uhonorowani zostali Grzegorz Ścibisz i Robert Wacht. Taką Odznakę, po oddaniu 12/10 litrów krwi otrzymali Barbara Jarosz, Zbigniew Jasiłek, Zbigniew Kozłowski, Marcin Stankiewicz, Krzysztof Wojtasik i Ewa Żurawel-Motyka. Również taką Odznaką, po oddaniu 6/5 litrów krwi wyróżnieni zostali: Paweł Bielka, Jolanta Błaszczyk, Piotr Bąk, Jacek Gliniany, Piotr Kurak, Paulina Mil, Magdalena Misztal, Piotr Olchowy, Arkadiusz Sykała, Edyta Światlak i Janusz Zagrobelny.

Pisemne podziękowania za aktywność i efektywne wspieranie działań z zakresu promowania idei honorowego krwiodawstwa otrzymały następujące osoby: Ewa Zawilińska, Urszula Bzdek, Jarosław Kosoń, Elżbieta Bzdek-Ficek, Tomasz Wywrot, Stanisław Górski, Leszek Król, Krzysztof Zaleski, Beata Gomułka, Waldemar Kapłon, Waldemar Czernysz, Fryderyk Chrząszcz, Zenon Kowal, Tomasz Hołub, Elżbieta Tabin, Agnieszka Hrycewicz, Hanna Wojciechowska-Kiwior, Józefa Fołta, Anna Wróbel, Paweł Szewczuk, Wiesław Żyła, Małgorzata Strycharz, Zbigniew Urban, Stanisław Janiszewski, Leszek Kurdziel, Paweł Zaborniak, Dariusz Kikta, Jacek Szyngiera, Wiesław Sopel, Maciej Kida, Tomasz Turoń, Ewelina Tomaszewska, Jan Fusiek, Jan Borys, Dorota Wałczyk, Adam Żurawski.

Za długoletnią i niezwykle aktywną działalność w dziedzinie promocji i rozwoju honorowego krwiodawstwa oraz szlachetną postawę godną naśladowania dla przyszłych pokoleń wyjątkowe wyróżnienie z rąk prezesa Potońca otrzymał Krzysztof Zaleski były prezes klubu HDK PCK "Strażak" przy ZOG ZOSP RP w Pruchniku.

Burmistrz Waldemar Paluch, za prowadzenie różnego rodzaju działań złożył wszystkim zaangażowanym podziękowanie i gratulacje, a na ręce prezesa Jana Potońca przekazał okolicznościowy list.

Również panowie Antoni Olak oraz Maciej Maruszak wyrazili wdzięczność za dotychczasową działalność OR PCK w Jarosławiu i przekazali list gratulacyjny.

Zastępca dyrektora Jarosław Kosoń przekazał od pani Ewy Zawilińskiej dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie pisemne podziękowania dla prezesa Jana Potońca oraz wiceprezesa Zdzisława Wójcika, w których pani dyrektor składa "serdeczne podziękowania za wszystkie lata harmonijnej i solidarnej współpracy w zakresie promocji szlachetnej postawy honorowego DARU KRWI, niosącej nadzieję i wsparcie w najtrudniejszych chwilach życia".

Korzystając z przygotowanego przez organizatorów smacznego poczęstunku, po spotkaniu, przybyli jeszcze długo wymieniali doświadczenia. Takie właśnie uroczystości mocno integrują środowisko krwiodawców, co z kolei przekłada się na jeszcze większe zaangażowanie.

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Zdzisław Wójcik i Maciej Maruszak


NAJNOWSZE
Światowy Dzień...
20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Święto...
"Ostatnia tajemnica"...
"Ostatnia tajemnica" to powieść obyczajowa, której...
25 maja 2024 r. godz....
Termin wydarzenia: 25 maja 2024 r. godz. 19.00 Nazwa...
XX MIĘDZYNARODOWY...
W dniach 24-26.05.2024 r. odbędzie się XX...
Majowa Giełda Staroci
Jak co miesiąc gościnne progi I Liceum...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward