Data: 27-10-2023

Nauka przez zabawę

10 października 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej w Łazach, gmina Radymno przeprowadzona została niecodzienna lekcja bezpieczeństwa. Wspaniali młodzi ludzie wraz ze swoimi nauczycielami, przyjęli strażaków bardzo życzliwie. Ale po kolei...

Podczas spotkań, z klasami I-III oraz IV-VI, emerytowany strażak Zdzisław Wójcik, wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu, jednocześnie prezes klubu HDK PCK "Płomyk" przy KM PSP w Przemyślu mówił m.in. o zasadach postępowania w przypadku powstania pożaru w szkole oraz w domu, o bezpiecznym zachowaniu się nad wodą. Prezentował także uczniom młodszych klas kolorowe rysunki odzwierciedlające omawiane zagadnienia, które dzieci merytorycznie komentowały.
Z kolei uczniowie starszych klas chętnie słuchali, gdy dzielił się doświadczeniem zdobytym podczas kilkudziesięciu lat służby w straży pożarnej. Omawiane tematy przybliżył poprzez prezentację plansz z kolorowymi zdjęciami, obrazującymi działania ratownicze podejmowane przez przemyskich strażaków, na terenie miasta i powiatu przemyskiego, w minionych latach. Zdjęcia z wypadków z udziałem osób śmiertelnie poszkodowanych robiły wrażenie. Przeprowadził również konkursy wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz krwiodawstwa, wręczając drobne upominki.

Podczas spotkania prezentował także nauczycielom Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E., a także "Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym. Ten temat był dla nich niezwykle interesujący. Wspomniał, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Poinformował, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczył słuchaczom słowa św. Maksymiliana: "Miarą wartości człowieka są jego czyny".

Warto podkreślić, że w czasie kiedy trwało spotkanie Z. Wójcika ze starszymi uczniami w klasie, tuż koło szkoły młodsi uczniowie pod opieką nauczycieli chłonęli wiedzę praktyczną przekazywaną im przez wspaniałych druhów Jacka Szyngierę, Pawła Bielkę i Pawła Sobolewskiego z OSP im. Jana Pawła II
w Duńkowicach. Strażacy prezentowali zgromadzonym sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozu strażackiego, którym przyjechali z macierzystej jednostki. Omawiali także zagadnienia związane z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. "Bardzo ważne jest, by już od najmłodszych lat wpajać wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy. Takie spotkania pozwalają zaszczepić chęć niesienia pomocy innym, a także uświadamiają, że każda czynność, nawet wezwanie pogotowia ratuje czyjeś zdrowie, a nawet życie" - zaznacza druh J. Szyngiera, który jako prezes klubu HDK PCK "Dar Serca" działającego przy tej OSP wraz z druhem Pawłem Bielką krótko nadmienili, kto to taki - Honorowy Dawca Krwi,
że nieść pomoc i uratować życie innym można też poprzez bezinteresowne, systematyczne oddawanie krwi.

"Należy podkreślić, że uczniowie, poprzez zabawę, dowiedzieli się m.in. w jaki sposób należy zachować się podczas nagłego zdarzenia, utrwalili sobie numer do służb ratowniczych. Dzieci z dużą odwagą angażowały się w zajęcia, a przedstawione prezentacje wzbudziły ich duże zainteresowanie.
Z ogromnym skupieniem uczestniczyły również w zajęciach praktycznych" - podkreśla pani dyrektor SP Beata Kołcz, na zaproszenie której przybyli strażacy.
"Bardzo dziękuję dzieciom za ogromne zaangażowanie, zdyscyplinowanie i kulturę osobistą. Słowa proszę, dziękuję i przepraszam - czyli wyrazy, których uczymy się od dzieciństwa, używane były podczas tego spotkania jak zwroty wykorzystywane na co dzień" - z radością mówi Z. Wójcik.

Na zakończenie wizyty pani dyrektor wyraziła wdzięczność przybyłym gościom za przeprowadzoną lekcję bezpieczeństwa. Podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w powyższą inicjatywę, między innymi Wójtowi Gminy Radymno Bogdanowi Szylar oraz prezesowi OSP Duńkowice Grzegorzowi Błaszczyk
za wspieranie takich akcji i udostępnienie wozu bojowego.


Tekst: Beata Rogowska-Szyngiera. Zdjęcia: Zdzisław Wójcik, Beata Rogowska-Szyngiera i Beata Kołcz.


NAJNOWSZE
Światowy Dzień...
20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Święto...
"Ostatnia tajemnica"...
"Ostatnia tajemnica" to powieść obyczajowa, której...
25 maja 2024 r. godz....
Termin wydarzenia: 25 maja 2024 r. godz. 19.00 Nazwa...
XX MIĘDZYNARODOWY...
W dniach 24-26.05.2024 r. odbędzie się XX...
Majowa Giełda Staroci
Jak co miesiąc gościnne progi I Liceum...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward