Data: 23-05-2024

Bezpieczeństwo i krew

Zbliża się okres wakacji oraz sezon urlopowy. Krew jest potrzebna cały rok, jednak szczególnie w tym czasie.

24 kwietnia 2024 roku nasz Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie im. Adama Mickiewicza odwiedził Zdzisław Wójcik - emerytowany strażak, wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu, jednocześnie prezes klubu HDK PCK "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu.

Pan Zdzisław, korzystając z zaproszenia pani dyrektor Małgorzaty Czyż, przybliżył uczniom klas II B, II TMr oraz IV TMr ważne tematy - bezpieczeństwo nie tylko pożarowe oraz krwiodawstwo i krwiolecznictwo. 

Na początku nasz gość przypomniał numer alarmowy do służb ratowniczych oraz udzielił instruktażu dot. prawidłowego informowania o zaistniałym zdarzeniu. Podzielił się także najciekawszymi przykładami ze swojej blisko 30-letniej służby, w czasie której pracował również w podziale bojowym.

Wszyscy słuchali z wielką uwagą. Z zainteresowaniem oglądali też zdjęcia z różnych akcji ratowniczych prowadzonych przez przemyskich strażaków. Ich autorem jest pan Zdzisław, który kilkanaście lat był ich rzecznikiem prasowym.

Przekonaliśmy się, że poza akcjami gaszenia pożarów strażacy jeżdżą także do wypadków komunikacyjnych, powodzi oraz pomagają poszkodowanym w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Pan Zdzisław omawiając temat honorowego dawstwa krwi zaprezentował własne dokumenty - Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi, Kartę I.C.E., dwie legitymacje HDK oraz odznaki, którymi został uhonorowany. Wszystko to czynił z myślą, że dzielenie się wiedzą w tym zakresie przyczyni się do powiększenia grona krwiodawców. Dodał też, że bezpieczeństwo i krwiodawstwo bardzo się łączą, ponieważ poszkodowani w wypadkach ludzie doznają czasami ciężkich urazów i właśnie wtedy najbardziej potrzebna jest krew - najcenniejszy lek, którego niczym nie można zastąpić. Z. Wójcik oddał dotychczas ponad 33 litry tego życiodajnego płynu.

Przypomniał słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas I Światowego Dnia Krwiodawcy w 2004 r.: "Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata".

Zacytował także słowa zawarte w "Oświadczeniu woli", które nosi przy sobie od 2004 r. - "Moją wolą jest, by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować".


Lekcje zakończyły się konkursami wiedzy. Najlepsi zostali nagrodzeni upominkami. Spotkania ubogaciły zarówno słuchaczy, jak i gościa. Jedno ze spotkań wizytowała zastępca dyrektora pani Anna Zubrzycka.


Składamy serdeczne podziękowania za te lekcje bezpieczeństwa i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyniesie w przyszłości nie tylko owoce w postaci prawidłowego zachowania się w ekstremalnej sytuacji, ale również zmotywuje pełnoletnich uczniów do honorowego oddawania krwi.


Tekst i zdjęcia Piotr Kalisz

NAJNOWSZE
Święto podkarpackich...
We wtorek, 21 maja 2024 r. w Dubiecku odbyły się...
XIX Święto Fajki -...
Przemyska fajka stała się naszym produktem regionalnym...
SPOTKANIE ZE...
6 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej im....
Odrobina radości
29 maja 2024 r. z okazji Dnia Dziecka, z młodymi...
LICYTACJA DLA...
Zachęcam do licytacji Licytacje dla Grzegorza -...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward