Data: 19-06-2024

Święto podkarpackich strażaków

We wtorek, 21 maja 2024 r. w Dubiecku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystym otwarciem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w dubieckim Kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP pod przewodnictwem JE ks. abp. Adama Szala z udziałem kapelana wojewódzkiego strażaków ks. Pawła Samborskiego oraz kapelanów służb mundurowych i kapelanów straży pożarnych.

Po Eucharystii zaproszeni goście udali się do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP. Tutaj odbyły się główne uroczystości, które rozpoczęto złożeniem meldunku komendantowi głównemu PSP nadbryg. dr. inż. Mariuszowi Feltynowskiemu.

Podczas apelu wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz dyplomy Komendanta Głównego PSP. Wyróżnionych zostało 56 osób.

- Dzisiejsza uroczystość ma dla nas szczególny i wyjątkowy charakter, świętują bowiem wspólnie szeroko reprezentowane dwie grupy - strażacy PSP oraz strażacy ochotnicy, świętujemy jako jedna, dobrze rozumiejąca się rodzina. - powiedział w inauguracyjnym przemówieniu podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Tomasz Baran. - Codziennie ratownicy podziału bojowego oraz druhowie działający na pierwszej linii ryzykują swoim zdrowiem i życiem. Myślę, że dzisiejsze wyróżnienia możemy traktować, jako zauważenie nas wszystkich - podkarpackich strażaków. Niech będą mobilizacją do dalszej sumiennej służby.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie Odznaką Honorową "Strażacka Gwiazda Podkarpacia" odznaczone zostały sztandary KM PSP w Przemyślu oraz OSP w Dubiecku.

Spotkanie ze strażakami stanowiło doskonałą okazję, aby podziękować wszystkim funkcjonariuszom za ich codzienną służbę. Słowa wdzięczności zostały także skierowane do pracowników cywilnych komend, emerytowanych strażaków oraz przedstawicieli służb i instytucji za okazywaną pomoc i ogromną życzliwość kierowaną pod adresem podkarpackich strażaków.
"Za współpracę, szczególne zaangażowanie oraz skuteczność podczas nieszablonowych działań gaśniczych przeprowadzonych w Bieszczadzkim Parku Narodowym" z rąk komendanta głównego PSP dyplomy odebrało dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Strażacką Gwiazdą Podkarpacia odznaczeni zostali:
- poseł na Sejm RP Krystyna Skorwońska,
- st. bryg. Tomasz Baran,
- ks. Paweł Samborski,
- st. bryg. Bogusław Szczurko,
- str. Jarosław Sura.

Podczas obchodów uroczyście otwarto nową siedzibę JRG PSP w Dubiecku.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: posłowie do Sejmu RP Krystyna Skowrońska, przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków, Marek Kuchciński, Marek Rząsa, Anna Schmidt, posłowie do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, Bogdan Rzońca, komendant główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, metropolita przemyski ks. abp Adam Szal, komendanci wojewódzcy PSP oraz komendanci szkół pożarniczych, starosta przemyski Bożena Ryczan, prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, komendanci i dowódcy służb mundurowych, emerytowani komendanci wojewódzcy PSP, kapelan wojewódzki strażaków ks. Paweł Samborski, księża kapelani straży pożarnych i służb mundurowych oraz przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących z naszą formacją oraz komendanci miejscy i powiatowi PSP.

Nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Dubiecku została wybudowana w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu". Inwestycja została zaplanowana i ujęta w "Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na  lata 2022-2025". Budowę rozpoczęto pod koniec 2022 roku, a zakończono w roku bieżącym tj. 2024.

Całkowita wartość inwestycji to 17 848 560 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu państwa w kwocie 17 337 000 zł oraz środków samorządowych województwa podkarpackiego, starostwa powiatowego w Przemyślu oraz samorządu miasta i gminy Dubiecko na łączną kwotą 511 560 zł.

Budynek posiada halę garażową na dziesięć stanowisk dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych, magazyny sprzętowe, stanowisko do mycia pojazdów i sprzętu ratowniczego, pomieszczenie dezynfekcji sprzętu, pralnio-suszarnię, szatnie,  moduł brudny, pomieszczenia sanitarne, pokoje podziału bojowego, biuro i pokoje kierownictwa JRG, salę konferencyjno-szkoleniową, punkt alarmowy z zapleczem socjalnym, świetlicę, kuchnię oraz salę sportową z siłownią.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Dubiecku będzie drugą jednostką w strukturze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

JRG w Dubiecku będzie liczyła 38 strażaków, w tym Dowódca JRG i Zastępca Dowódcy JRG - pełniący służbę w systemie codziennym oraz trzy zmiany służbowe po 12 strażaków na każdej zmianie - pełniących służbę 24 godzinną.
Funkcjonowanie JRG będzie oddziaływać na ponad 200 tys. mieszkańców nie tylko powiatu przemyskiego, ale również dla powiatów sąsiednich, w ramach chronienia rejonów pomocy wzajemnej.

Opracowanie: bryg. Marcin Betleja/KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: Zdzisław Wójcik
NAJNOWSZE
26 lipca 2024 | 21.00...
Miłośnicy kina na wolnym powietrzu, zwanego czasem...
To niezwykli strażacy
Z przedstawicielami reprezentacji Komendy Miejskiej PSP...
Już 20 lipca...
Przedstawiamy Państwu ofertę wakacyjnych inicjatyw PBP...
"Wyjątkowy prezent" w...
Organizujemy wydarzenie dnia 14.09.2024, pt. "Wyjątkowy...
IV akcja zbiórki krwi
Od 1 do 30 czerwca 2024 r. trwała IV Akcja Krwiodawstwa...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward