Data: 11-12-2013

Z wiarą przez życie

Z prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Radymnie Danielą Suchy, odpowiedzialną za pracę w dekanacie Radymno I, emerytowanym pracownikiem służby zdrowia, mistrzynią w hafcie krzyżykowym rozmawia Zdzisław Wójcik.


Zdzisław Wójcik: - Od kiedy pełni Pani posługę?
D.S.: - Akcja Katolicka przy parafii pw. św. Wawrzyńca w Radymnie została powołana przez ks. arcybiskupa Józefa Michalika 6 grudnia 1997 r. Pierwszym asystentem był ks. prał. Kazimierz Golenia dziś będący na emeryturze. Było nas wówczas 12 członków, którzy wybrali mnie na prezesa. Kandydaturę moją, przedstawioną przez ks. asystenta, zaakceptował ks. arcybiskup.
Z.W.: - Ilu ludzi liczy Oddział?
D.S.: - Dzisiaj Oddział liczy 20 członków zwyczajnych, 2 wspierających i 2 kandydatów. Jego skład tworzą budowlańcy, mechanicy, nauczyciele, emeryci, przedstawiciel wojska, straży pożarnej, itp. Średnia wieku wynosi 45 lat. Asystentem POAK jest proboszcz ks. prał. Czesław Jaworski dziekan dekanatu Radymno I.
Z.W.: - Jako Akcja Katolicka wspieracie różne dzieła modlitwą.
D.S.: - Spotykamy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Wcześniej uczestniczymy w Mszy św. W czasie spotkania przeżywamy kwadrans ewangeliczny. Wraz z ks. Czesławem rozważamy Pismo Święte.
Z.W.: - Co konkretnego robicie?
D.S.: - Przez cały okres pracy w Akcji Katolickiej podejmowaliśmy różne inicjatywy. Odpowiadając na apel ks. bpa Adama Szala, pracującego wtedy w redakcji "Niedzieli Przemyskiej", od grudnia 1996 r. wysyłamy prasę katolicką - "Niedzielę" i "Gościa Niedzielnego" na placówki misyjne do Kamerunu i na Ukrainę. Z inicjatywy członków Akcji Katolickiej, mieszkańców os. Jagiełły i przyległych ulic, dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, wybudowano figurę Serca Jezusowego. Uroczystość poświęcenia odbyła się 3 grudnia 2000 r. Wiele razy odpowiadaliśmy na zaproszenie dyrektora Radia "Ave Maria" w Jarosławiu ks. prałata Mariana Rajchla i prezentowaliśmy na antenie różne tematy. Z naszej inicjatywy w 2002 r. powstał parafialny klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Opoka", a członek Oddziału pan Roman został prezesem tego klubu. W minionej dekadzie organizowane były w Domu Katechetycznym bardzo udane Otwarte Akcje Krwiodawstwa. Krew oddawali strażacy z OSP w Radymnie, mieszkańcy tego miasta oraz okolicznych miejscowości, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Inny "akowiec" pan Zdzisław współpracując z PCK w Jarosławiu oraz nauczycielami i uczniami założył 7 listopada 2002 r. i 3 stycznia 2003 r. kolejne kluby przy ówczesnych Zespołach Szkół: Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Technicznych i Agrobiznesu. W naszych szeregach mamy Zasłużonych HDK, którzy od lat dzielą się cząstką siebie. Są to m.in. panowie Eugeniusz, Kazimierz, Zdzisław. Krew oddaje także p. Elżbieta i Marcin. W latach 1996 -1999 wybrani członkowie naszej Akcji Katolickiej - p. Maria i p. Zdzisław uczestniczyli w Szkole Formacji przy Jarosławskim Opactwie. Formacja trwała 3 lata. Zdobytym doświadczeniem na bieżąco dzielili się z ks. asystentem i nami. Ubogaciło to wszystkich.
Z.W.: - Jesteście organizatorami bardzo wymownych nabożeństw. Proszę przybliżyć Czytelnikom ten temat.
D.S.: - Od 17 lat organizujemy Drogę Krzyżową w Wielkim Poście ulicami miasta. Przy tym angażujemy wielu parafian, którzy z radością przyjmują różne formy posługi. Nabożeństwo odbywa się w różnych dzielnicach Radymna. Wiernych uczestniczących w nim stale przybywa. Przy okazji dziękuję policjantom z naszego posterunku za zabezpieczanie trasy, a także członkom OSP Radymno za duże zaangażowanie. Już dziś słyszę pytania - kiedy się odbędzie i którędy zostanie poprowadzona kolejna Droga Krzyżowa w naszym mieście?
Z.W.: - Wiem, że pamiętacie także o skarbie Kościoła, jakim są chorzy.
D.S.: - Od 10 lat obchodzony jest u nas w parafii 11 lutego Światowy Dzień Chorego. Po uroczystej Mszy św. z udziałem chorych odbywały się spotkania przy herbacie w Domu Katechetycznym, a w ostatnich dwóch latach, przy zaangażowaniu młodzieży ze Świetlicy, w sali konferencyjnej Rejonowego Centrum Formacji i Przeciwdziałania Uzależnieniom, na które zapraszamy wszystkich. Bardzo budujące jest to, że wielu chorym, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogliby uczestniczyć w tym pięknym i dającym siłę spotkaniu, pomaga rodzina, przyjaciele, a nawet nieznajomi. Wszyscy, poproszeni o podwiezienie chorych do kościoła na ich nabożeństwo, podczas którego udzielany jest sakrament namaszczenia chorych, chętnie to czynią. Młodzież z naszego Gimnazjum im. bp Krasickiego, pod kierunkiem p. Anny uczącej w tym gimnazjum języka polskiego, a należącej do naszego Oddziału, przygotowuje program artystyczny. W tym czasie odwiedzamy też chorych i samotnych, którzy nie mogli przybyć do świątyni, z dobrym słowem, prasą katolicką, upominkami i nie tylko. Na przykład w Roku Różańca daliśmy wszystkim chorym różańce lub obrazki z modlitwą św. Andrzeja Boboli. Wręczaliśmy także różne myśli potwierdzające, że nie ma cierpienia bez sensu. Przekazywaliśmy też małe figurki Matki Bożej księżom, którzy ofiarowali je przy okazji wizyt u chorych.
Z.W.: - Współpracujecie także z innymi grupami działającymi w parafii.
D.S.: - Członkowie Akcji Katolickiej od samego początku czynnie włączyli się w pracę grupy charytatywnej, pomagając słabo sytuowanym rodzinom. W okresie Świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia ofiarujemy potrzebującym, wcześniej przygotowane z zebranych produktów żywnościowych, paczki. Radość obdarowanych jest dla nas największym podziękowaniem.
Z.W.: - Wiem, że wielu znamienitych gości odwiedziło nasze miasto podczas organizowanych festynów. Mieli co podziwiać, choćby słynny haft krzyżykowy. Proszę o tym opowiedzieć.
D.S.: - Kilkakrotnie Akcja Katolicka w naszej parafii organizowała dla mieszkańców Rodzinny Festyn Bezalkoholowy. Te bardzo udane imprezy, skupiające całe wielopokoleniowe rodziny, odbywały się na placu przed Urzędem Miasta. Zapraszamy na te festyny ciekawych ludzi, na przykład ks. prałata Stanisława Zarycha z Przemyśla z promocją książki "Pasterz" autorstwa Krzysztofa Fila, ks. Stanisława Dyndała z Jarosławia z grupą judoków, zespół "Soul" z Sanoka pod kierownictwem dr Moniki Brewczak, czy "Twoje Niebo" z o. Mariuszem Wojtowiczem z Przemyśla. Zapraszamy też do współpracy dzieci i młodzież ze świetlic działających w Radymnie: "Wzrastanie" i Parafialnej ze swoimi pracami. Odnośnie do haftu krzyżykowego, to rzeczywiście dzieliłam się swoim doświadczeniem z młodzieżą z obu świetlic i... sporo młodzi ludzie skorzystali. Warto wspomnieć, że angażowaliśmy się także w podobne festyny organizowane w archiprezbiteracie, ostatnio w Tuczempach.
Z.W.: - Godnie uczciliście 10-lecie działalności POAK...
D.S.: - Dla uczczenia 10 lat działalności POAK w naszej parafii, odprawiona została uroczysta Msza św. w Radymnie 24 września 2005 r. Przewodniczył jej i homilię wygłosił asystent diecezjalny ks. prałat Józef Niżnik. Sztandar POAK, zakupiony ze składek członków, został poświęcony przez ks. Józefa.
Z.W.: - Pamiętacie też o dzieciach nienarodzonych, a także o osobach mających problem z nadużywaniem alkoholu.
D.S.: - Członkowie POAK od wielu lat podejmują duchową adopcję dziecka poczętego. Większość naszych członków jest w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Trwając w abstynencji od napojów alkoholowych, niektórzy już blisko, a inni ponad 20 lat, promują trzeźwy styl życia w swoim otoczeniu. W listopadzie 1996 r. z inicjatywy AK powstała Grupa Anonimowych Alkoholików, która po krótkiej przerwie nadal pracuje w parafii.
Z.W.: - Co chciałaby jeszcze Pani dodać w temacie prenumeraty, czytelnictwa i wysyłki prasy katolickiej, realizowanym przez was.
D.S.: - Jesteśmy stałymi czytelnikami prasy katolickiej. Wielu z nas od kilkunastu lat prenumeruje "Niedzielę", "Gościa Niedzielnego". Czytamy też sporo książek katolickich. W maju 2004 r. grupa członków naszego Oddziału wybrała się do Złoczowa na Ukrainie, do ks. Leszka Pankowskiego, gdzie posyłaliśmy od 1996 r. "Gościa Niedzielnego". Od 2 lat ks. Leszek pracuje już w Polsce. W grudniu 2012 r. gościł u nas ks. Kazimierz Tomasik proboszcz parafii Kercz na Krymie, do którego od 17 lat wysyłamy "Niedzielę". Bardzo nas wzruszyły jego słowa: "Gdy przychodzi paczka z prasą cieszę się, że będę mógł zaspokoić pragnienie słowa pochodzącego wprost z Ojczyzny".
Z.W.: - Z rozmowy wynika, że członkowie Akcji Katolickiej są niemal wszędzie, obecni nie tylko duchem, ale i ciałem. Pamiętam, że w połowie ub. roku parafianie przeżywali historyczne wydarzenie. Czy i w nim "akowcy" mieli swój udział?
D.S.: - W latach 2007 - 2012 członkowie Akcji Katolickiej czynnie włączyli się w prace związane z budową nowego kościoła w różnym wymiarze. Część pracowała fizycznie, kilku członków jest w składzie Komitetu Budowy Kościoła, jeden jest sekretarzem, kronikarzem i fotografem. Piękną świątynię, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcił 15 czerwca 2012 r. J. E. Ks. Abp Metropolita Przemyski Józef Michalik. Usytuowana jest przy ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego. Z radością uczestniczymy w Mszach św. i nabożeństwach odprawianych w tym kościele.
Z.W.: - Wiem, że sporo pielgrzymujecie.
D.S.: - Bierzemy udział w pielgrzymkach Akcji Katolickiej - Ogólnopolskiej do Częstochowy, Archidiecezjalnej do Strachociny, z okazji patronalnego święta Chrystusa Króla do Przemyśla. Organizowaliśmy i uczestniczyliśmy w pieszych pielgrzymkach do Sanktuariów Maryjnych - Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach, Matki Bożej Pocieszenia w Chłopicach, Matki Bożej Niepokalanej w Tuligłowach. Niezapomniana była także pielgrzymka rowerowa do Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, w której uczestniczył także ks. Marek Zarzyczny obecny dyrektor Hospicjum w Krośnie.
Z.W.: - Czy pani, jako prezes, uczestniczy w spotkaniach formacyjnych?
D.S.: - Tak, wraz z prezesami innych Oddziałów biorę udział w rekolekcjach w Strachocinie, gdzie jest Sanktuarium św. Andrzeja Boboli patrona Akcji Katolickiej. Na przełomie lat 2012-2013 przeżywaliśmy w naszej archidiecezji II Kongres Akcji Katolickiej. Byli tam nasi członkowie. Uczestniczymy, wraz z członkami POAK, w dniach skupienia i rekolekcjach, które też organizujemy u siebie. Ostatni taki jesienny dzień skupienia przeżywaliśmy w Radymnie 17 listopada 2013 r. Relikwie św. Andrzeja Boboli przywiózł do nas ks. prałat Józef Niżnik kustosz Sanktuarium św. Andrzeja w Strachocinie.
Z.W.: - Czy dokumentujecie swoją posługę?
D.S.: - Posiadamy kronikę POAK w Radymnie. Od 1996 do 2007 r. prowadził ją śp. Andrzej Popkiewicz, mąż p. Władysławy członka wspierającego naszego Oddziału. Od 2008 r. prace związane z dokumentowaniem działań prowadzę osobiście. Po latach widzę, że jest to bardzo ważne zajęcie. Kronika stanowi "okno na świat" umożliwiające spojrzenie z dystansem na to, co było. Odzwierciedla także owoce naszej posługi.
Z.W.: - Jestem przekonany, że o tych owocach moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Proszę jednak o kilka zdań podsumowujących.
D.S.: - Do naszych zadań należy oprawa liturgiczna Mszy św. podczas różnych uroczystości w naszej parafii i nie tylko, udział w nabożeństwach do Matki Bożej Fatimskiej, czwartkowych adoracjach Najświętszego Sakramentu. Od lat w uroczystość Bożego Ciała przygotowujemy ołtarz przy figurze Matki Bożej w Rynku.

Począwszy od września 2004 r. młodzież naszego Gimnazjum, pod kierunkiem ks. Krzysztofa i naszej p. Anny, bierze udział w konkursie papieskim. Na przykład był pisany list do Jana Pawła II. Uczeń Maciej Antosz otrzymał w 2004 r. nagrodę za I miejsce w archiprezbiteracie Jarosław. Była to oprawiona fotografia JP II, tym bardziej cenna, bo z własnoręcznym podpisem papieża.
We wrześniu organizujemy Mszę św. dziękczynną za zebrane plony. Modlimy się w łączności z dziękującymi za te dary na Jasnej Górze rolnikami.
Na apel p. Ryszarda Łuczyka z Przeworska w listopadzie 2012 r. włączyliśmy się w zbiórkę makulatury. Uzyskane ze sprzedaży środki, wraz z innymi pozyskanymi w różnych parafiach archidiecezji przemyskiej, przeznaczone zostały na budowę studni im. św. Andrzeja Boboli w Sudanie. Zbiórka była organizowana w naszej parafii i dekanacie.
Jednym zdaniem, realizujemy program przygotowany przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej i dostosowujemy do niego potrzeby naszego środowiska.
Nie oglądam telewizji, natomiast słucham katolickiego radia. Mam czas przede wszystkim na modlitwę, a także dobrą książkę i... haftowanie.

Dobremu Bogu dziękuję za powołanie do pracy w Akcji Katolickiej, za wszystkie zadania, które przede mną stawia i siły, które mi daje do ich realizacji. Angażowanie się w sprawy Boże pozwala mi ciągle na nowo odkrywać Chrystusa.

Życzę, aby Pani życie nadal miało głęboki sens, bo w Jezusie wszystko ma sens.
NAJNOWSZE
Zmiana organizacji...
Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka odc....
Finał Loterii...
Już w najbliższy piątek, 27 maja br., w Galerii...
Repertuar kina Centrum...
Marzec `68 - dramat, romans / Polska, 2022 r. / od lat:...
Antrakt - czekamy na...
Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w...
Kolejna karetka dla...
Dzięki porozumieniu pomiędzy Miastem Przemyśl a firmą...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward