Data: 04-05-2017

Spotkanie w PWSW

24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu studenckiego do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu przybył Zdzisław Wójcik prezes klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu. Celem spotkania było przybliżenie osobom tam studiującym zagadnień związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem.

W sali nr 119 w Kolegium Wschodnim gościa powitał prorektor Sławomir Solecki, który wyraził pełną aprobatę dla krwiodawców oraz zachęcił do zaangażowania się w tę szlachetną działalność. Podczas spotkania Z. Wójcik m.in. omówił uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom. Zaprosił na www.pck.org.pl i www.dawcomwdarze.pl Przypomniał o korzystaniu przez Zasłużonych HDK ze zniżek na autobusy MZK, zniżek na leki, o wyjazdach do sanatorium, zakupach w aptekach czy korzystaniu z wizyt do lekarzy pierwszego kontaktu, jak również specjalistów poza kolejnością.

Omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E.
oraz "Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, przekazując zainteresowanym do wglądu wymienione własne dokumenty. Wszyscy chętni otrzymali czyste druki "Oświadczenia woli" z prośbą o przemyślenie tematu, a także zaproszenie na www.poltransplant.org.pl

Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca, który musi mieć ukończone 18 lat i ważyć minimum 50 kg, otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz tzw. "bombę kaloryczną" czyli 9 tabliczek czekolady.

Podkreślił, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK. Omówił także sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, a także poruszył inne aspekty działalności czerwonokrzyskiej.

Warto pamiętać o słowach bł. Jana Pawła II wypowiedzianych podczas
I Światowego Dnia Krwiodawcy w 2004 r.: "Oddawać własną krew, dobrowolnie
i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata".

Z. Wójcik przybliżył temat rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz zaprosił wszystkie zainteresowane osoby, pragnące dowiedzieć się więcej, na www.szpik.info Zaznaczył, że w 2018 r. będziemy obchodzić 60 lat HDK PCK, a rok 2019 będzie rokiem jubileuszu100-lecia PCK. Poinformował, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczył słuchaczom znamienne w swej treści słowa św. Maksymiliana: "Miarą wartości człowieka są jego czyny".

Przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca.
Zaprosił zebranych na XX Ogólnopolską Pielgrzymkę Krwiodawców do Częstochowy, która odbędzie się 27 maja, na XVI Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 2 września 2017 r. oraz na II Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kolbińskich - MAKSYMILIANALIA - do Niepokalanowa 23 września tego roku.

Podczas spotkania prelegent prezentował studentom, otrzymane w latach ubiegłych, Kryształowe Serce oraz odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Na zakończenie spotkania podkreślił, że najlepszym "magazynem" krwi jest zdrowy człowiek. Zaznaczył, że świadomy dawca oddaje krew wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Zauważył też, że największe zapotrzebowanie na ten życiodajny lek jest w okresie wakacyjnym.

Warto zaznaczyć, że w następnym dniu kilkunastu studentów wzięło udział w kolejnej zbiorowej akcji oddania krwi. Mobilny punkt poboru krwi czyli krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ustawiany przed Kolegium Technicznym, był mocno oblegany. Nie wszystkim jednak udało się oddać krew, ale ważne, że chętnych nie brakowało. Korzystając z możliwości samorząd studencki serdecznie dziękuje ekipie za fachową i miłą obsługę akcji, panu rektorowi za wsparcie,a także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w tą, ze wszech miar, cenną inicjatywę.


Więcej informacji na temat krwiodawstwa można uzyskać na www. rckk.rzeszow.pl czy www.pckjaroslaw.info


Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Małgorzata Sobol i Karol Kryński


NAJNOWSZE
Święto podkarpackich...
We wtorek, 21 maja 2024 r. w Dubiecku odbyły się...
XIX Święto Fajki -...
Przemyska fajka stała się naszym produktem regionalnym...
SPOTKANIE ZE...
6 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej im....
Odrobina radości
29 maja 2024 r. z okazji Dnia Dziecka, z młodymi...
LICYTACJA DLA...
Zachęcam do licytacji Licytacje dla Grzegorza -...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward