Data: 01-03-2017

Krwiodawcy z Roźwienicy

Dotychczas zorganizowali w 2016 r. dwie, a w 2017 jedną akcję krwiodawstwa, podczas których zebrano łącznie blisko 40 litrów krwi. Ostatnią zbiórkę tego życiodajnego płynu przeprowadzili 19 lutego 2017 r. Postanowili także założyć klub skupiający dobrych ludzi.Jak postanowili, tak też zrobili. O kogo chodzi? O szlachetnych ludzi w strażackich mundurach, którzy niosą pomoc potrzebującym nie tylko podczas pożarów, powodzi, wypadków drogowych itp., ale także wówczas, gdy np. stan zdrowia poszkodowanych wymaga podania tego niezastąpionego leku. Z okazji XXV Światowego Dnia Chorego obchodzonego 11 lutego oraz dla uczczenia Światowego Dnia Zdrowia, przypadającego 7 kwietnia tego roku druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Roźwienicy, w powiecie jarosławskim, założyli klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Ale po kolei...

23 lutego 2017 r., na zaproszenie naczelnika OSP Adama Żurawskiego do remizy przybyli prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu Jan Potoniec oraz wiceprezes tego Oddziału Zdzisław Wójcik, jednocześnie prezes klubu HDK PCK "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu. Podczas spotkania Z. Wójcik przybliżył druhom szeroki wachlarz zagadnień związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Poruszył m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK. Omówił uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom. Zaprosił na www.pck.org.pl i www.dawcomwdarze.pl Przypomniał o korzystaniu przez Zasłużonych HDK ze zniżek na autobusy MZK, zniżek na leki, o wyjazdach do sanatorium, zakupach w aptekach czy korzystaniu z wizyt do lekarzy pierwszego kontaktu, jak również specjalistów poza kolejnością.

Wiceprezes Wójcik podczas spotkania omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz "Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, przekazując zainteresowanym do wglądu wymienione własne dokumenty. Wszyscy chętni otrzymali czyste druki "Oświadczenia woli" z prośbą o przemyślenie tematu, a także zaproszenie na www.poltransplant.org.pl

Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca, który musi mieć ukończone 18 lat i ważyć minimum 50 kg, otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz tzw. "bombę kaloryczną" czyli 9 tabliczek czekolady.


Prezes J. Potoniec podkreślił, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK. Omówił także sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, a także poruszył inne aspekty działalności czerwonokrzyskiej.


Warto pamiętać o słowach bł. Jana Pawła II wypowiedzianych podczas I Światowego Dnia Krwiodawcy w 2004 r.: "Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata".


Wiceprezes Z. Wójcik przybliżył temat rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz zaprosił wszystkie zainteresowane osoby, pragnące dowiedzieć się więcej, na www.szpik.info Zaznaczył, że w 2018 r. będziemy obchodzić 60 lat HDK PCK, a rok 2019 będzie rokiem jubileuszu100-lecia PCK. Poinformował, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczył słuchaczom znamienne w swej treści słowa św. Maksymiliana: "Miarą wartości człowieka są jego czyny".

Przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca. Zaprosił zebranych na XX Ogólnopolską Pielgrzymkę Krwiodawców do Częstochowy, która odbędzie się 27 maja oraz na XVI Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 2 września 2017 r. Przekazał także deklaracje dotyczące przyjęcia do klubu oraz indywidualną kartę HDK.

Podczas spotkania w świetlicy, jeszcze tego samego dnia powstał klub HDK PCK "Źródło życia" przy OSP w Roźwienicy liczący 12 osób. Prezesem wybrano Adama Żurawskiego, wiceprezesem Wacława Kota. Sekretarzem klubu został Konrad Kwasiżur, a skarbnikiem Marcin Dąbrowski.


Z założenia klubu cieszy się główny inicjator Adam Żurawski, który przygodę z krwiodawstwem rozpoczął w 2015 r. Ma na swoim koncie 2 250 mililitrów oddanej krwi. "Dzisiaj tworzymy nowy etap historii krwiodawstwa w naszej jednostce. Wierzę, że za naszym przykładem pójdą kolejni druhowie, ponieważ uważam, że każdy człowiek, który może, powinien w ten sposób pomagać ludziom" - wyznaje prezes Żurawski. "Zapraszamy członków rodzin, strażaków-ochotników, mieszkańców gminy i sympatyków tego rodzaju pięknej działalności społecznej do wstąpienia w szeregi naszego klubu" - dodaje prezes. Druhowie krwiodawcy planują także założyć kronikę działalności.


Warto dodać, że wśród członków klubu krew oddają także inni druhowie. Na przykład Marek Piątek, który przygodę z krwiodawstwem zaczynał jeszcze w wojsku, oddał już 36 litrów krwi, Wiesław Benedyk - 6 350 mililitrów, Jacek Wojdyło - 3 600, Wacek Kot i Konrad Kwasiżur - po 1 800, Arkadiusz Chudzik - 1 350.


Wskutek działań Zarządu klubu w ciągu kilku dni jego szeregi zasili kolejni członkowie, tj. państwo Damian i Justyna Potoccy. Pan Damian oddał już 3 150 mililitrów, a pani Justyna 1 350.


Władze klubu zaplanowały na 11 czerwca tego roku udział w kolejnej zbiorowej akcji oddania krwi. Mobilny punkt poboru krwi czyli krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ustawiany przed remizą, na ogół jest mocno oblegany. Korzystając z możliwości druhowie serdecznie dziękują ekipie za fachową i miłą obsługę akcji, księdzu proboszczowi za propagowanie zbiórek krwi, a także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w tą, ze wszech miar, cenną inicjatywę.

Więcej informacji na temat krwiodawstwa można uzyskać na www.pckjaroslaw.info


Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik

NAJNOWSZE
Festiwal "Łączy nas...
Znamy już program nowego, mamy nadzieję, że...
Zapraszamy dzieci,...
Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego...
Repertuar kina Centrum...
5 sierpnia kino nieczynne. Niezgaszalni - animacja,...
C K w Przemyślu...
Centrum Kulturalne w Przemyślu czeka do 30 sierpnia na...
Święto Policji w...
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp....


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward