Data: 18-07-2017

Spotkanie ze strażakami w Studzianie

"Powinno się być dobrym jak chleb"
Święty Brat Albert

Dnia 12 czerwca 2017r. na zaproszenie Dyrektora i Nauczycieli Zespołu Szkół
w Studzianie gośćmi naszej szkoły byli: Pan Zdzisław Wójcik -prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi " Płomyk" przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu i Pan Adam Żyła - strażak pracujący w Komendzie Miejskiej
P S P w Przemyślu.
Zaproszeni goście przeprowadzili spotkania, w których uczestniczyli uczniowie klas I- III i klas IV-VI szkoły podstawowej.


Podczas zorganizowanych zajęć Pan Zdzisław Wójcik w bardzo interesujący sposób opowiadał uczniom o ciężkiej i niebezpiecznej pracy strażaków oraz przedstawił zasady postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka. Odwołując się do przeżyć i doświadczeń dzieci, zapoznał ich ze sposobami właściwego zachowania podczas pożaru w domu, w szkole i środowisku przyrodniczym, zwracając szczególną uwagę na umiejętność przekazywania informacji o zaistniałym zdarzeniu właściwym służbom ratowniczym.

Natomiast w czasie spotkania z uczniami klas starszych zaproszony gość opowiadał o uczestnictwie strażaków w akcjach krwiodawstwa i uświadamiał swoim słuchaczom, jak ważnym działaniem dla ratowania zdrowia innych jest dobrowolne oddawanie krwi.
Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali również plansze przedstawiające różne zadania ratownicze przeprowadzane przez strażaków.
Pracownik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Pan Adam Żyła w ciekawy i merytoryczny sposób zaprezentował uczestnikom obu spotkań elementy ubrania i wyposażenia strażaka niezbędnego podczas przeprowadzania akcji ratowniczo- gaśniczych.
Wszyscy z dużą aktywnością uczestniczyli w organizowanych przez gości konkursach poświęconych omawianym zagadnieniom i znajomości numerów alarmowych.
Największym zainteresowaniem zarówno młodszych, jak i starszych cieszyła się możliwość przymierzenia ubrania i wyposażenia używanego przez strażaków podczas przeprowadzanych akcji.

Obserwując aktywność i zainteresowanie uczniów prezentowaną tematyką trzeba stwierdzić, że przeprowadzone spotkanie było potrzebnym przedsięwzięciem. Mamy nadzieję, iż dzięki temu staną się oni bardziej wrażliwi na potrzeby innych i naśladując postawy strażaków będą potrafili bezinteresownie nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

Bardzo dziękujemy Panu Zdzisławowi Wójcikowi i Panu Adamowi Żyle za przyjęcie zaproszenia na wspólne spotkanie.

Tekst Lidia Kiełboń-Bester
Zdjęcia Adam Żyła, Urszula Gorzkiewicz

NAJNOWSZE
Nauka może być...
Uśmiechy, radosne barwy i chemiczne eksperymenty...
1. Rodzinny Piknik...
Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Róża Wiatrów"...
Zaczynamy wielkie...
W najbliższą niedzielę, 23 września o godzinie 11.00...
Kolejna edycja akcji...
20 i 21 września po raz kolejny obchodzimy Europejski...
Szlakiem Green VELO w...
29 - 30 września 2018 odbedą się obchody Światowego...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward