Data: 20-09-2017

Duchowo piękni

Parafia pw. św. Wincentego a Paulo w Moszczanach liczy około tysiąca wiernych. Tworzą ją trzy miejscowości - Wietlin III, Łazy i Moszczany. 15 sierpnia 2017 r. w Moszczanach koło Radymna, pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Jamrozka, parafianie dziękowali Panu Bogu za Matkę Najświętszą Wniebowziętą.


We wstępie do Mszy św. proboszcz parafii ks. Ryszard Buryło powitał wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności ks. bpa Stanisława. Następnie zwracając się do przybyłych na uroczystość odpustową podkreślił znaczenie odpustu. "Aby ta uroczystość nie ograniczała się tylko do zewnętrznych przejawów, które są ważne, ale nie najistotniejsze, przypomnę, że głównym celem uroczystości odpustowej jest bycie w stanie łaski uświęcającej i zyskanie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami" - powiedział ks. Buryło. Później dodał: "W konfesjonałach są kapłani z dekanatu, dlatego zachęcam wszystkich, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej, do skorzystania ze spowiedzi".
Biskup Stanisław Jamrozek w homilii zauważył, że piękność Maryi wypływa z bliskości Pana Boga. "Całe życie Jej to zjednoczenie z Panem, dlatego promieniuje światłością i pokazuje każdemu z nas, że ktoś, kto żyje w bliskości z Panem Bogiem, też tym światłem bijącym od Niego, będzie mógł promieniować na innych ludzi". Bp Stanisław zwrócił uwagę, że Matka Najświętsza w całej pełni zrealizowała Bożą wolę, bo potrafiła słuchać. "Otworzyła całe swe serce dla Pana, ale stała się także mieszkaniem dla Niego, kiedy Jezus przychodzi na ziemię" - powiedział. Bp Jamrozek odwołał się też do uroczystości Wniebowzięcia NMP. "Dzisiejszy dzień jest dniem, w którym szczególnie uświadamiamy sobie, że Matka Najświętsza jako pierwsza ze stworzeń dostąpiła pełni chwały, która z duszą i ciałem uczestniczy w tej samej chwale, jaką ma Jej Syn, który wstąpił do nieba. Jako druga ze stworzeń wstępuje po to, aby później orędować za nami i wypraszać potrzebne nam łaski " - podkreślał bp Jamrozek. Po chwili zapytał - skąd się wzięło to wyniesienie Matki Najświętszej? "Na pewno wzięło się z tego, że Maryja całkowicie zawierzyła Panu Bogu. Jeżeli głęboko wierzymy w to, co Bóg do nas mówi, to później my także będziemy wyniesieni na niebiosa, ale warunkiem jest posłuszeństwo Bogu i wypełnianie Bożego Słowa" - mówił.
Kaznodzieja zachęcał do wiary w to, że można żyć pięknie, mówiąc: "Jeżeli ja uwierzę, że w moim życiu mogą być rzeczy niezwykłe, to później moje życie staje się naprawdę piękne. Widzę, że Bóg jest przy mnie, On mnie prowadzi za rękę, On mi towarzyszy, o mnie nie zapomniał. Ja Go dostrzegam, później staram się chwalić Pana Boga i uwielbiać Go, tak jak Matka Najświętsza. Gdy spojrzymy na nasze życie, też na pewno dostrzeżemy, że Bożych interwencji było w nim bardzo wiele(...)". Hierarcha zaznaczył, że dzisiejsze święto pokazuje, iż wszystko jest darem Boga. "Matka Najświętsza, która stała się Matką Boga, później Jej wniebowzięcie z ciałem i duszą. Św. Paweł się zapyta - cóż masz, czego byś nie otrzymał? Wszystko jest darem od Pana Boga i powinniśmy o tym pamiętać, że nic mi się nie należy. Bóg mi daje ze swojej łaskawości. Jeśli będę pokornie prosił, to otrzymam" - zauważył. Później mówił o godności ludzkiego ciała, o otwieraniu się na miłość do drugiego człowieka, o uczeniu się od Jezusa miłości ofiarnej, prawdziwej, która nie jest tylko uczuciem, ale pełnym oddaniem się drugiemu człowiekowi, po to, żeby mu służyć i przychodzić z pomocą, bo w nim jest Bóg, który zamieszkuje w jego sercu, a służąc temu człowiekowi, pomagamy samemu Jezusowi.
Na zakończenie ks. biskup, zwracając uwagę na piękne wiązanki kwiatów, ziół i zboża oraz wieniec dożynkowy wykonany przez Koło Gospodyń z Wietlina III, powiedział: "Nazbierane dobre uczynki prowadzą nas do tego, żeby kiedyś królować razem z Matką Najświętszą, żebyśmy byli duchowo piękni, które to piękno prowadzi nas do zjednoczenia z Panem, do bliskości bycia zawsze przy Nim. Niech Boża łaska i opieka Matki Najświętszej zawsze nam towarzyszy, byśmy pięknie przeszli przez życie i zażywali tej chwały, która stała się Jej udziałem".

Na koniec uroczystości ks. Buryło powiedział: "Składam wszystkim, na czele z Księdzem Biskupem serdeczne podziękowania. Wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem moich kochanych parafian, a w szczególności: Rady Duszpasterskiej i Komitetu Budowy Kościoła na czele z panem przewodniczącym Janem Fusiek, Parafialnego Oddziału Akacji Katolickiej z panem prezesem Stanisławem Cisoń, Ochotniczej Straży Pożarnej, Grupy Maryjnej, scholi parafialnej oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza za dzisiejszą oraz całoroczną animację muzyczną i liturgiczną. Dziękuję panu organiście i panu kościelnemu oraz paniom, które jako wolontariuszki pracują przez cały rok przy pięknym wystroju kościoła. Słowa szczególnej wdzięczności przekazuję paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i wszystkim grupom duszpasterskim działającym w parafii za zaangażowanie w dzisiejszą uroczystość odpustową. Serdeczne Bóg zapłać składam wszystkim wolontariuszom!"

Uroczystość odpustową zakończyła procesja Eucharystyczna wokół kościoła wraz z modlitwą przed wystawionym na ołtarzu Najświętszym Sakramentem.

Podczas rozmowy z ks. proboszczem dowiedziałem się, że parafianie pięknie angażują się w życie sakramentalne i liturgiczne Kościoła oraz we wszelkie prace. "Do tego stopnia, że nie nazywają tego wysiłkiem czy krzyżem, ale większość parafian wie, że to zaangażowanie w duszpasterstwo jest normalną częścią codziennego życia. Jednocześnie dziękuję, że moi kochani parafianie są nie tylko chlubą, ale i oparciem we wspólnej posłudze dla Pana Boga i bliźnich. Wszystkim parafianom Bóg zapłać za modlitwę i wszelką pomoc w konkretnych czynach miłości" - powiedział z radością w głosie ks. Buryło.

Parafia istnieje od 1976 roku. 21 czerwca 2015 r. konsekracji nowego kościoła w Łazach dokonał ks. abp Józef Michalik. Proboszczem parafii od 17 lat jest ks. Ryszard Buryło.Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik


NAJNOWSZE
Odsłonięcie pomnika...
Kapitan Henryk Jaskuła, Honorowy Obywatel Miasta...
Jarmark...
Zapraszamy na Przemyski Jarmark Bożonarodzeniowy,...
ZAGŁOSUJ na Szkołę...
Szanowni Mieszkańcy Przemyśla, Mamy wyjątkową...
XXIII Międzynarodowy...
PROGRAM: 4 - 6 grudnia 2023  POLSKO -...
2 GRUDNIA | MIKOŁAJ Z...
HO! HO! HO! W najbliższą sobotę, 2 grudnia, dla...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward