Data: 15-12-2017

W służbie Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu

17 września 2017 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Moszczanach-Łazach przeżywano odpust oraz 50-lecie działalności OSP. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Adam Szal, który wcześniej poświęcił kaplicę przedpogrzebową.

W siedzibie miejscowej OSP (gmina Radymno) uhonorowano zasłużonych druhów. Następnie strażacy wraz z zaproszonymi gośćmi w kolumnie marszowej udali się do kościoła.
Przed rozpoczęciem Eucharystii ks. abp dokonał poświęcenia domu przedpogrzebowego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni. Budynek, w którym znajdowały się salki katechetyczne, został zaadaptowany na obiekt, tak bardzo potrzebny lokalnej społeczności.

We wstępie do Mszy św. ks abp podkreślił, że głównym celem odpustu jest bycie w stanie łaski uświęcającej i zyskanie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, wyraził wdzięczność strażakom za 50 lat służby Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek, życzył by w dalszym ciągu pełnili swoją misję. "Jest to także szkoła charakteru, bo dobry strażak, to jest dobry człowiek, dobry strażak, to jest ktoś, kto spieszy bezinteresownie z pomocą drugiemu człowiekowi" - powiedział. Zaznaczył również, że trzecią okazją podczas dzisiejszego spotkania jest poświęcenie domu przedpogrzebowego. "Dobrze, że tutaj jest ten dom, abyśmy mogli godnie przeżywać te smutne uroczystości opromienione tajemnicą krzyża i chwałą zmartwychwstania" - podsumował abp.
Podczas homilii metropolita przemyski mówił: "Od dwóch tysięcy lat ludzie idą za krzyżem, także wtedy, kiedy jest to niemodne, krytykowane, wyśmiewane, a nawet zabraniane. Próbują zrozumieć swój własny krzyż, mając przekonanie, że ten krzyż doprowadzi nas do chwały zmartwychwstania".
Hierarcha strażakom życzył, by wyruszając do akcji, czynili znak krzyża świętego i uzmysłowili sobie, że - narażając się na niebezpieczeństwa - swoje zadania chcą wykonywać w służbie Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu.
Kaznodzieja zachęcał, aby znak krzyża wykonywać z wielką wiarą, miłością i nadzieją, aby nie był to pusty gest, ale znak naszej wiary, nacechowany namaszczeniem, brakiem pośpiechu i taką refleksją, że jest to znak mojego zbawienia.
Następnie Ksiądz Arcybiskup wyraził radość z jubileuszu strażaków oraz z kościoła. "Jest to piękny kościół, który nastraja do modlitwy. Dziękuję za obejście wokół kościoła, budynek parafialny i adaptację budynku na dom przedpogrzebowy" - powiedział. Życzył, "by Chrystus ukrzyżowany przyciągał nas wszystkich do Siebie, by się zrealizowało to, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o świątynię - by była piękna tak, jak dzisiaj, przez waszą obecność, przez liczny udział w uroczystościach, przez naszą modlitwę, którą do Boga w Trójcy Świętej zanosimy".
Na zakończenie spotkania modlitewnego ks. proboszcz Ryszard Buryło powiedział: "Ofiarą Eucharystyczną złożyliśmy dziękczynienie Panu Bogu za dzień, w którym uzyskaliśmy odpust zupełny z racji dzisiejszej Uroczystości. Bóg przemawia przez ludzi, dlatego dziękuję naszemu Księdzu Arcybiskupowi Adamowi Szalowi za przewodniczenie uroczystościom oraz głoszone Słowo Boże. Serdecznie dziękuję wszystkim kapłanom na czele z Ks. Waldemarem Janigą dyrektorem Wydziału Katechetycznego naszej Kurii Metropolitalnej, Ks. Archiprezbiterem Prałatem Andrzejem Surowcem oraz Ks. Prałatem Marianem Karbowskim naszym dziekanem. Bóg zapłać wszystkim Siostrom Zakonnym na czele z s. Krystyną - przełożoną Sióstr".

Ks. Buryło wyraził wdzięczność za obecność podczas odpustu Staroście Powiatu Jarosławskiego Tadeuszowi Chrzanowi, Wójtom z Radymna i Laszek, wszystkim radnym z tych gmin, władzom ze Związku OSP RP, Komendy Powiatowej PSP w Jarosławiu, panom: kościelnemu, organiście i scholi parafialnej.

Następnie podziękował wszystkim strażakom na czele z prezesem OSP druhem Janem Fusiek, wszystkim, którzy przybyli z pocztami sztandarowymi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łazach oraz całemu gronu pedagogicznemu, dyrektorowi DPS Moszczany z personelem i podopiecznymi, POAK na czele z prezesem Stanisławem Cisoń, panu Mieczysławowi Czujko kierownikowi budowy nowego kościoła, inspektorowi nadzoru Janowi Bawoł i wszystkim zatroskanym o lokalny Kościół.

Doceniając znaczenie środków masowego przekazu wyraził wdzięczność: telewizji internetowej POD24.INFO i całej ekipie transmisyjnej wraz z jej właścicielem prezesem Jerzy Duszko, księdzu Pawłowi Kaszubie z "TV ANGEL", której założycielem jest ks. Archiprezbiter Andrzej Surowiec, ks. Andrzejowi Bienia dyrektorowi Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej "Radio FARA", Zdzisławowi Wójcikowi współpracownikowi "Niedzieli Przemyskiej", Pawłowi Bugira redaktorowi Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Ks. proboszcz podziękował wszystkim, którzy łączyli się duchowo poprzez ww. media oraz cieszył się, że są z nami osoby chore i samotne, które mają szczególny udział w krzyżu Chrystusa. "Dziękuję Grupie Maryjnej, Liturgicznej Służbie Ołtarza, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Łazów i Wietlina III, wszystkim grupom duszpasterskim na czele z Radą Duszpasterską, paniom, które jako wolontariuszki pięknie ubierają kościół kwiatami, tym, którzy pracowali nad przygotowaniem kaplicy przedpogrzebowej do poświęcenia, gościom, dobrodziejom, sympatykom parafii z okolicznych miejscowości, kochanym parafianom za ofiarowane dary ołtarza i modlitwę wypraszającą nam Boże błogosławieństwo, wszystkim za wszelkie dobro w budowaniu kościoła duchowego i materialnego".

Na zakończenie ks. Buryło życzył, "by trwały owoc sakramentów świętych oraz usłyszanego Słowa Bożego pogłębiał naszą świętość i przyjaźń z Bogiem, który z Podwyższenia krzyża świętego uczy nas miłości ofiarnej".

Uroczystość odpustową zakończyła procesja eucharystyczna wraz z modlitwą przed wystawionym na ołtarzu Najświętszym Sakramentem oraz wspólny obiad w świetlicy OSP Łazy.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik


NAJNOWSZE
9 grudnia 2018 r. -...
Przemyski Rynek jak Wioska Św. Mikołaja W...
MIKOŁAJKOWY DZIEŃ...
06 grudnia br. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży...
Stand-up w Przemyślu:...
Stand-up No Limits oraz SANówa zapraszają na wieczór...
Grudniowe atrakcje w...
Uprzejmie informujemy , że w związku ze zbliżającymi...
Zapraszamy na...
Jako że Przemyśl zawsze leżał na skrzyżowaniu...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward