Data: 05-01-2018

MIŁOŚĆ MUSI SIĘ POTĘGOWAĆ!

23 września 2017 r. w Niepokalanowie, w spotkaniu z okazji 35 rocznicy kanonizacji św. Maksymiliana M. Kolbego - MAKSYMILIANALIA 2017, uczestniczyły środowiska kolbiańskie z całej Polski. Przybyłym towarzyszyło hasło: "Nie ma miłości bez ofiary".


Spotkanie rozpoczęliśmy odmówieniem różańca w kaplicy. Modlili się przedstawiciele różnych grup zawodowych, środowisk, a także niektórych gmin i miast, mających za swojego patrona świętego Maksymiliana Marię Kolbego. Byli wśród nich Honorowi Dawcy Krwi - inicjatorzy i główni organizatorzy tego drugiego już ogólnopolskiego spotkania, wspierani przez wiele środowisk kolbiańskich: energetyków, elektryków i elektroników z Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków "NAZARET", dziennikarzy prasy lokalnej, w tym Teresińskiego Miesięcznika Samorządowego "Prosto z Gminy" i Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, krótkofalowców Polskiego Związku Krótkofalowców ze Skierniewic, Łowicza i Łodzi, Rodziny, Związku Gmin Kolbiańskich z Teresina, diecezji bielsko - żywieckiej, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, parafii i świątyń pod wezwaniem Świętego, szkół i stowarzyszeń im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, a szczególnie Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Teresinie i Gimnazjum im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu oraz wielu innych, którzy św. Maksymiliana naśladują w idei całkowitego oddania się Niepokalanej.

O godz. 11 w sali św. Bonawentury usłyszeliśmy ciekawą prelekcję o. Stanisława M. Piętki - prezesa narodowego MI, nt. 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej. Prelegent, mówiąc o tej wielkiej idei życiowej św. Maksymiliana, zaznaczył jej duchowy związek z objawieniami w Fatimie. "Choć Ojciec Maksymilian nie mógł słyszeć nic o Fatimie, gdyż Rycerstwo Niepokalanej powstaje trzy dni po ostatnich objawieniach, to duch objawień z Fatimy jest wyraźny w Rycerstwie Niepokalanej, które zakłada Ojciec Kolbe. Rycerstwo Niepokalanej to w pewien sposób wypełnienie przesłania Matki Bożej do dzieci z Fatimy, a jednocześnie nadzieja dla świata" - mówił o. Stanisław.


Później odbyła się gala wyróżnień i podziękowań, w tym nadanie Suwerennego Orderu Św. Maksymiliana Marii Kolbego wyróżniającym się krwiodawcom, wolontariuszom, partnerom i klubom HDK PCK oraz Stowarzyszenia HDK RP za całokształt wieloletniej działalności na polu krwiodawstwa. Dyrektor Narodowego Centrum Krwi dr n. farm. Beata Rozbicka wręczyła odznaki "Honorowy Dawca krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" krwiodawcom w imieniu Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Złotym Medalem "Za Zasługi dla Miejskiego Klubu HDK w Gdyni" odznaczony został Henryk Zając, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego "MAKSYMILIANALIA".


Przed Mszą św. przeprowadzona została zbiórka pocztów sztandarowych w pobliżu siedziby OSP Niepokalanów. Później wprowadzono je do Sanktuarium. Uroczystej Mszy św. w niepokalanowskiej bazylice przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek - biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej.

We wstępie do Mszy św. o. Mirosław Adaszkiewicz, Kustosz Sanktuarium powitał przybyłe wspólnoty oraz wszystkich, którym patronuje św. o. Maksymilian. "Gromadzimy się z okazji 35 rocznicy kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego. Przeżywamy też 100-lecie założenia Rycerstwa Niepokalanej, 90 lat istnienia klasztoru w Niepokalanowie. Św. Maksymilian chciał kiedyś zdobywać cały świat przez Niepokalaną. Dzisiaj, można powiedzieć, że cały świat przybywa tutaj, by dotknąć tych miejsc, gdzie żył św. Maksymilian (...) - zauważył o. kustosz. Kontynuując mówił: "Na naszej uroczystości w sposób szczególny pragnę powitać Jego Ekscelencję ks. bpa Stanisława Jamrozka - biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej. Prosimy ks. bpa o przewodniczenie Mszy św. i wygłoszenie Słowa Bożego. Bardzo serdecznie witam też prezesa Rycerstwa Niepokalanej o. Stanisława Piętkę, wszystkich tutaj obecnych oraz tych, którzy byli zaproszeni, a z różnych powodów nie mogli dotrzeć. Witam dyrektor Narodowego Centrum Krwi Beatę Rozbicką, duszpasterzy honorowych dawców krwi - metropolii warszawskiej ks. Pawła Paligę, diecezji warszawsko-praskiej ks. Wojciecha Wojno, Małopolski i Podbeskidzia ks. Jerzego Leśko, zastępcę Wójta Gminy Teresin Marka Jaworskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. MMK w Teresinie Alicję Jachimczyk, dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie Tomasza Obrączkę, przedstawiciela dyrektora Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie Marka Tomasiewicza, przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków "NAZARET" Władysława Turek, wiceprzewodniczącego KSE Jacka Krawczyńskiego, Burmistrza Gminy Jedlicze Jolantę Urbanik, Burmistrza Miasta Sulejówek Arkadiusza Śliwę, przewodniczącego Rady Miasta Sulejówek Daniela Dąbrowskiego, zastępcę dyrektora Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Joannę Kornacką, witam kościelną służbę porządkową, wszystkie grupy parafialne przybyłe z księżmi, wszystkie poczty sztandarowe, strażaków, Orkiestrę Dętą OSP w Harcie, pielgrzymów, wszystkich was bracia i siostry".

Na zakończenie o. Mirosław Adaszkiewicz powiedział: "Niech Matka Najświętsza wraz ze św. Maksymilianem, patronem dnia dzisiejszego św. O. Pio, wypraszają nam potrzebne łaski. Tak jak mówi się, że miłość musi być poparta czynami, to właśnie oddając krew czy też posługując na innych płaszczyznach naszego życia, możemy realizować pięknie tę miłość. Św. Maksymilian mówił, że "miłość jest siłą twórczą", mówił też, że "miłość musi się potęgować". Oby to nasze liturgiczne spotkanie potęgowało w nas miłość do Boga, do Maryi i do drugiego człowieka. Szczęść Boże".

W homilii ks. Biskup mówił o zaangażowaniu się człowieka po stronie Boga i w konsekwencji drugiego człowieka, o zaangażowaniu się każdego chrześcijanina, który wezwany jest do tego, aby zasiewał jak najwięcej dobra, o wybraniu nas przez Boga do tego, abyśmy byli świętymi, o miłosierdziu, miłości, dobru, pokorze, godności dziecka Bożego, cichości, cierpliwości, przebaczaniu.

Kaznodzieja zachęcał do wiary w to, że można żyć pięknie, mówiąc: "Jeżeli ja uwierzę, że w moim życiu mogą być rzeczy niezwykłe, to później moje życie staje się naprawdę piękne. Widzę, że Bóg jest przy mnie, On mnie prowadzi za rękę, On mi towarzyszy, o mnie nie zapomniał. Ja Go dostrzegam, później staram się chwalić Pana Boga i uwielbiać Go, tak jak Matka Najświętsza. Gdy spojrzymy na nasze życie, też na pewno dostrzeżemy, że Bożych interwencji było w nim bardzo wiele (...)". Hierarcha zaznaczył, że wszystko jest darem Boga. "Św. Paweł się zapyta - cóż masz, czego byś nie otrzymał? Wszystko jest darem od Pana Boga i powinniśmy o tym pamiętać, że nic mi się nie należy. Bóg mi daje ze swojej łaskawości. Jeśli będę pokornie prosił, to otrzymam" - zauważył.

Hierarcha przybliżył postać św. Maksymiliana, a szczególnie jego drogę z Maryją do Boga. Podkreślił też, że "ofiara i cierpienie jest częścią ludzkiego życia, które zaniesiemy na tamten świat, i które daje nam życie wieczne z Chrystusem i chwałę nieba".

Później wyraził wdzięczność rodzinie kolbiańskiej. "Dziękuję za zaangażowanie w te Boże dzieła, bo one są znakiem wiary. Staję po stronie Chrystusa, idę drogą, którą mi wyznaczył, wpatruję się w przykład Niepokalanej, najpiękniejszej ze stworzeń, staram się, by stać się podobnym do Niego i Jego matki, a podobieństwo dokonuje się przez przyoblekanie w cnoty, które trzeba ciągle wypracowywać. Ale jeśli będę prosił Pana, to stanę się pięknym i to piękno duchowe będzie ze mnie promieniowało".
Na zakończenie ks. biskup powiedział: "Trzeba, aby nas rozpoznawali jako ludzi takich pięknych duchowo jak św. Maksymilian, gotowych do oddania życia dla innych, poświęcających swój czas, a wtedy będziemy promieniować radością, która będzie uszczęśliwiać innych. Prośmy Matkę Najświętszą żebyśmy kroczyli z radością do Jezusa i realizowali Jego wolę".

Podczas Eucharystii środowiska kolbiańskie odnowiły swoje zawierzenie się Maryi na wzór św. Maksymiliana.

Pod koniec Mszy św. o. Mirosław Adaszkiewicz wyraził wdzięczność ks. biskupowi za przewodniczenie Mszy św. i wygłoszone do nas Słowo Boże. Podziękował także wszystkim, którzy przybyli z różnych stron Polski, pomimo zmieniającej się pogody, żeby tutaj, w tym szczególnym, świętym miejscu modlić się. "Prośmy o Boże łaski, by móc później świadczyć swoim życiem, swoim chrześcijańskim postępowaniem. Przemyślcie przybywanie do Niepokalanowa z różnych okazji" - zachęcał.

Oprawę muzyczną Mszy św. stanowiła Orkiestra Dęta OSP w Harcie, która występowała pod przewodnictwem kapelmistrza Edwarda Laski. Oprawę liturgii w części zapewnili krwiodawcy. Pamiętali także o darach ołtarza, które złożyli procesyjnie.

Od 9.00 do 14.00 trwała akcja honorowego oddawania krwi w ambulansach przed Sanktuarium MB Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. 18 osób oddało łącznie ponad 8 litrów tego bezcennego leku. Wśród dawców krwi była m.in. młoda mama z dwójką dzieci, nauczycielka biologii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku. Św. Maksymilian oddał swoje życie za ojca rodziny, drugiego współwięźnia, którego nie znał. Oddając krew, możemy w podobny sposób uratować życie kogoś, kogo nie znamy.

Zainteresowane grupy pielgrzymów obejrzały Panoramę Tysiąclecia, Misterium Męki Pańskiej, Muzeum OSP Niepokalanów, odwiedziły księgarnię i wystawę pamiątek związanych z Patronem w sali Muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbego i w Muzeum Jana Pawła II.

Pielgrzymi mieli możliwość posilić się w ciągu dnia i napić się kawy lub herbaty w jadalni domu pielgrzyma "Kwadrat", a na zakończenie spożyć grochówkę w ogródku obok nowego Domu Pielgrzyma.


Warto odnotować kolejny już udział krótkofalowców z łódzkiego Oddziału Terenowego PZK i EM COM Łódź w ubogaceniu programu uroczystości i pielgrzymki. Łódzki Oddział Terenowy PZK uruchomił okolicznościową stację HF75MK w ramach uczczenia pamięci św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona krótkofalowców w celu nawiązania łączności z całym światem. Formalności związane z pozwoleniem radiowym załatwili koledzy z zarządu OT15 PZK, a Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PL zajął się przygotowaniem pracy i obsługą radiostacji. Stacja HF35MK była aktywna w eterze w dniach od popołudnia 22 do wieczora 23 września 2017 roku. Jej aktywność, czyli nawiązywanie łączności z krótkofalowcami z całego świata, miała miejsce na terenie Sanktuarium Matki Boskiej Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie. Efektem pracy zespołu stacji okolicznościowej HF35MK było przeprowadzenie ok. 800 łączności z wieloma krajami całej Europy i świata, podczas których informowano krótkofalowców o MAKSYMILIANALIACH 2017. Była to ciekawa forma promocji i rozbudzenia zainteresowania tym wydarzeniem i postacią świętego Maksymiliana. Nawiązano łączność m.in. z takimi krajami jak: Niemcy, Anglia, Francja, Włochy, Holandia, Czechy, Białoruś, Ukraina, Hiszpania, Węgry, Dania, Belgia, Chorwacja, Litwa, Serbia, Kanada, Rumunia, Norwegia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Finlandia, Grecja, Rosja i Austria. Strona praktyczna tego przedsięwzięcia zaowocowała pogłębianiem wspólnoty w oparciu o współpracę naszych środowisk kolbiańskich.
Spotkanie zakończono Koronką do Miłosierdzia Bożego, po odmówieniu której nastąpiło rozwiązanie wspólnoty w duchu miłości braterskiej.

Poczty sztandarowe, a było ich 16, prowadził prezes OSP Harta Artur Szczutek. W uroczystościach uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród których byli między innymi: Dyrektor Narodowego Centrum Krwi dr n. farm. Beata Rozbicka, Władysław Turek Dyrektor Generalny PGE Oddział Rzeszów, prezes Rycerstwa Niepokalanej o. Stanisław Piętka, duszpasterze honorowych dawców krwi - metropolii warszawskiej ks. Paweł Paliga, diecezji warszawsko-praskiej ks. Wojciech Wojno, Małopolski i Podbeskidzia ks. Jerzy Leśko, zastępca Wójta Gminy Teresin Marek Jaworski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. MMK w Teresinie Alicja Jachimczyk, dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie Tomasz Obrączka, wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków "NAZARET" Jacek Krawczyński, Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa, przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Daniel Dąbrowski, zastępca dyrektora Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Joanna Kornacka, Honorowy Prezes klubu Stowarzyszenia HDK RP w Jedliczu Julian Szmyd, wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu, jednocześnie prezes klubu HDK PCK "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu, członek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka od 21 lat Zdzisław Wójcik, osoby duchowne.

Patronat Honorowy nad obchodami 35 rocznicy kanonizacji św. Maksymiliana M. Kolbego - MAKSYMILIANALIA 2017 objęli: Metropolita Przemyski ks. Arcybiskup Adam Szal, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł. W skład Komitetu Honorowego weszli: przewodniczący Gwardian Niepokalanowa O. Grzegorz Maria Szymanik i członkowie: przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia Biskup Stefan Regmunt, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi dr n. farm. Beata Rozbicka, Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Teresinie Alicja Jachimczyk.

Organizatorami II-go Ogólnopolskiego Spotkania byli: Komitet Organizacyjny oraz Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie na czele z O. Grzegorzem Maria Szymanikiem OFM Conv, Gwardianem Niepokalanowa. W skład Komitetu Organizacyjnego pod nazwą Komitet Organizacyjny MAKSYMILIANALIA - NIEPOKALANÓW 2017 weszło 17 osób: Henryk Zając, Kapituła Suwerennego Orderu Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Prezes Polowego Klubu HDK PCK "ORLE GNIAZDO" Sulejówek; O. Mirosław Adaszkiewicz, Kustosz Sanktuarium w Niepokalanowie; O. Robert Serafinowski, Ekonom Klasztoru w Niepokalanowie; O. Jacek Staszewski OFM Conv, Rzecznik Niepokalanowa; Ks. Wojciech Wojno, Duszpasterz HDK Diecezji Warszawsko-Praskiej; Ks. Paweł Paliga, Duszpasterz HDK Metropolii Warszawskiej; Marek Jaworski, Zastępca Wójta Gminy Teresin; Stanisław Taraszkiewicz, Klub HDK przy AG-H w Krakowie; Henryk Dziedzic, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach; Zdzisław Wójcik, Prezes Klubu HDK PCK "Płomyk" przy KM PSP w Przemyślu; Artur Szczutek, Prezes OSP Harta; Stochmal Jacek, Prezes Klubu HDK "Nadzieja" SHDK RP przy OSP Harta; Tomasz Górski, Prezes Klubu HDK "Krzyś" w Zielonce; Jacek Krawczyński, Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków "Nazaret"; Krzysztof Gaudnik, koordynator EM COM Łódź, SP7WME z Polskiego Związku Krótkofalowców; Józef Grabowski, sekretarz Polowego Klubu HDK PCK "ORLE GNIAZDO" Sulejówek; Bartłomiej Sakowicz, Firma BAROSSO z Halinowa.

Organizatorzy wyrażają ogromną wdzięczność wszystkim gościom i uczestnikom pielgrzymki za wspólną modlitwę, za oddaną krew, za złożone dary ołtarza, za wszelką udzieloną pomoc i wsparcie.

Opracowanie Zdzisław Wójcik, zdjęcia Zdzisław Wójcik i archiwum autora

NAJNOWSZE
Edukacja i słodkości
Ostatnia Akcja Krew-Czekolada przeprowadzona przez...
W poniedziałki ZUS...
Od 5 lipca 2021 r. w każdy poniedziałek sale obsługi...
Repertuar kina Centrum...
Krudowie 2: Nowa era - animacja, komedia, przygodowy /...
"Złota Szpila" -...
Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w...
Nominuj swój dworzec...
Nominuj swój dworzec kolejowy do ogólnopolskiego...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward