Data: 27-04-2018

Uroczysty apel z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie

Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie

Dzień 26 kwietnia 2018 rok zapisał się w historii Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie wielkimi literami. W tym dniu odbyła się uroczystość z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie - st. bryg. Romana Poterka.
Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego zorganizowane zostało w formie uroczystej zbiórki, którą rozpoczęto od złożenia meldunku Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu sł. bryg. Andrzejowi Babcowi. Po podniesieniu flagi państwowej odegrano hymn Polski.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, m.in.
- ks. st. bryg. dr Jan Krynicki - Kapelan Krajowy Strażaków,
- st. bryg. Andrzej Babiec - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP,
- nadbrygadier w stanie spoczynku Bogdan Kuliga - były Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP,
- st. bryg. w stanie spoczynku Roman Petrykowski, st. bryg. w stanie spoczynku Jan Ziobro, st. bryg. w stanie spoczynku Roman Kołacz - byli Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
- Adam Krzysztoń - Starosta Łańcucki,
- Stanisław Panek - Przewodniczący Rady Powiatu,
- Barbara Pilawa Kraus - Wicestarosta Powiatu Łańcuckiego,
- ks. prałat Tadeusz Kocór - proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie,
- Marek Jękot - Prokurator Rejonowy w Łańcucie,
- nadkom. Andrzej Żygadło - Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie,
- mł. inspektor Jan Węgrzyn - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,
- Leszek Bar - Powiatowy Lekarz Weterynarii,
- Stanisław Gwizdak - Burmistrz Miasta Łańcut,
- Maria Kula, Franciszek Masłoń, Edward Dobrzański, Zbigniew Łoza, Tadeusz Bar, Andrzej Benedyk - Wójtowie Gmin powiatu łańcuckiego;
- Joanna Rupar - wiceburmistrz Miasta Łańcut
- Bernadeta Woś - Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha;
- bryg. w stanie spoczynku Józef Golec, bryg. w stanie spoczynku Antoni Tokarz - byli Komendanci łańcuckich strażaków,
- obecni i byli komendanci miejscy i powiatowi woj. podkarpackiego,
- przedstawiciel SA PSP w Krakowie - bryg. w st. spocz. Adam Banachowicz,
- mł. bryg. w stanie spoczynku Jacek Bzdęga - były Zastępca Komendanta PSP w Łańcucie,
- druh Adam Rajzer Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z V-ce Prezesami: Zbigniew Jurek, Stanisław Porębny,
- Wit Karol Wojtowicz, Grażyna Ulma - Dyrektorzy Muzeum-Zamek w Łańcucie,
- dyrektorzy służb, inspekcji i instytucji,
- prezes koła emerytów i rencistów pożarnictwa - Janusz Cierpisz;
- Zdzisław Wójcik - Prezes Klubu HDK PCK,
- Jerzy Bołda, Krzysztof Noga, Jan Kluz, Jan Jabłoński

Po powitaniu przybyłych na uroczystość gości, wszyscy zebrani mieli okazję poznać przebieg 32 lat służby st. bryg. Romana Poterka.

Przebieg służby starszego brygadiera Romana Poterka
Pan st. bryg. Roman Poterek służył w strukturach Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej łącznie ponad 31 lat. Służbę swą rozpoczął w 1986 roku jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po jej ukończeniu w 1988 r. jako młodszy chorąży, został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Leżajsku, gdzie objął stanowisko instruktora. W latach 1990-1992 był dowódcą plutonu a od 1992 do 1995 zastępcą dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. 1 sierpnia 1995 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie został powołany na stanowisko zastępcy komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku. Funkcję tą pełnił do 31 grudnia 1998 r. Od 1 stycznia do 31 maja 1999 r. pełnił obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP w Leżajsku. W latach 1999-2009 zajmował kolejno stanowiska starszego oficera, naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego i spraw obronnych oraz naczelnika wydziału organizacyjno-kadrowego. Z dniem 23 lutego 2009 roku Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał Go na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, na którym to pełnił służbę do dnia dzisiejszego. W trakcie swej długoletniej służby systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe. W 1993 r. ukończył studia I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W 2004 r. ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie uzyskując tytuł magistra. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
            St. bryg. Roman Poterek był uczestnikiem wielu działań ratowniczo-gaśniczych na terenie kraju, w czasie zdarzeń takich jak pożar lasu w Kuźni Raciborskiej (1992 r.), pożar odwiertu gazu ziemnego w Dębnie (2003 r.), skażenie substancją niebezpieczną rzeki i zalewu w Ożannie (2004 r.). Dowodził dużymi i skomplikowanymi działaniami ratowniczymi na terenie powiatu łańcuckiego, między innymi w czasie wystąpienia powodzi w 2010 r., przejścia trąby powietrznej w 2014 r. czy bardzo dużego pożaru w Zakładzie Bieżnikowania Opon "Bar-Gum" w Markowej w 2017 r.
            Był organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu łańcuckiego. Przez całą swoją służbę podejmował działania zmierzające do zwiększenia potencjału ochrony przeciwpożarowej i efektywności działań tutejszej komendy oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łańcuckiego. W okresie niespełna dziesięciu lat wprowadził dwie jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, zacieśnił współpracę z jednostkami OSP, skutkującą dużym zaangażowaniem w składaniu wniosków o pozyskiwanie środków na dofinansowanie zakupu pojazdów i sprzętu, zacieśnił współpracę ze szkołami: klasą strażacką Zespołu Szkół Nr 2 w Łańcucie oraz podstawowymi i średnimi w zakresie edukacji bezpieczeństwa i profilaktyki przeciwpożarowej. Przyczynił się wymiany znacznej części wyeksploatowanego taboru samochodowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. W ciągu swojej komendantury przeprowadził modernizację pomieszczeń podziału bojowego, stanowiska kierowania, pomieszczeń biurowych i wiele innych prac remontowych znacząco poprawiając warunki lokalowe obiektów komendy. 
Zrealizował zadania związane z powstaniem na bazie tutejszej komendy Powiatowego Punktu Obsługi i Konserwacji Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych. Był inicjatorem powstania pierwszej na terenie województwa podkarpackiego Sali edukacyjnej "Ognik.

W ciągu całej służby komendant Poterek dał się poznać jako dobry koordynator i organizator wielu akcji i przedsięwzięć, niejednokrotnie daleko wykraczających poza zakres przypisanych mu obowiązków
Warto wspomnieć o akcjach krwiodawstwa popularyzowanych wśród braci strażackiej powiatu łańcuckiego. 
Kończąc służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej sł. bryg. Roman Poterek pozostawił wspomnienie pracowitego, skromnego oraz oddanego służbie i ludziom strażaka.

Pan st. bryg. Roman Poterek w trakcie swej długoletniej służby został uhonorowany następującymi odznaczeniami i wyróżnieniami:

Pan st. bryg. Roman Poterek w trakcie swej długoletniej służby został uhonorowany następującymi odznaczeniami i wyróżnieniami:

- Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
- Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
- Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa,
- Brązowym Medalem "Za Zasługi dla obronności kraju",
- Złoty Znak Związku,
- Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych. (2008 r.),

St. bryg. Roman Poterek po dziewięciu latach kierowania łańcucką komendą pożegnał się ze sztandarem JRG PSP w Łańcucie i złożył meldunek o zdaniu obowiązków. Pożegnanie Komendanta ze sztandarem poprzedziło odczytanie decyzji Komendanta Głównego PSP o zwolnieniu  ze służby
w Państwowej Straży Pożarnej Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie.

Częścią czwartkowej uroczystości było również powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP - bryg. Jackowi Rejmanowi.
Odchodzący Komendant w swoim przemówieniu podziękował wszystkim osobom, które napotkał na swojej drodze zawodowej. Podziękował za życzliwość, pomoc i zrozumienie. Podziękował swojej załodze za to, że właśnie z nią mógł realizować strażacką pasję i osiągać sukcesy zawodowe Szczególne słowa podziękowania skierował do druhów ochotników oraz do podległych strażaków, apelując by byli wierni zasadzie by zawsze budować a nigdy burzyć i aby łączyć a nie dzielić. Wszystkim uczestnikom spotkania podziękował za wspólne lata pracy, zrozumienie strażackich potrzeb i wzorową współpracę przy realizacji służbowych zadań. Komendę Powiatową PSP w Łańcucie pozostawił w bardzo dobrej kondycji, rozbudowaną, unowocześnioną, z bardzo dobrą bazą sprzętową oraz zgraną i wyszkoloną kadrą. Na koniec uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w gorących słowach podziękowali dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu i złożyli najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności. Życzenia i podziękowania były pełne radości, wzruszeń i wspomnień.

opracowanie: sekc. Paweł Pieniążek, KP PSP Łańcut
zdjęcia: asp. sztab. w st. spocz. Zdzisław Wójcik


NAJNOWSZE
Przemyska Gala...
Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca i Szkoła Tańca "A-Z"...
Reprezentacja...
Reprezentacja przemyskiej Morawy w koszykówce...
Park Kulturowy...
Często słychać głosy zniecierpliwionych mieszkańców...
Serial WATAHA stacji...
Coraz częściej zachęcamy Was do wzięcia udziału w...
Finał "Śpiewaj razem...
Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza na finał...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward