Data: 04-12-2018

Założyli klub krwiodawców

22 listopada 2018 roku, dla uczczenia 60-lecia Honorowego Dawstwa Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, założyli klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Na spotkaniu organizacyjno-założycielskim obecnych było 15 osób.

Na zaproszenie dyrektora mgr Andrzeja Nepelskiego do Zespołu przybyli prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu Jan Potoniec oraz wiceprezes tego Oddziału Zdzisław Wójcik. Prezes Potoniec przybliżył zebranym w szkolnej bibliotece szeroki wachlarz zagadnień związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Poruszył m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK. Omówił uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom. Zaprosił na www.pck.org.pl i www.dawcomwdarze.pl Przypomniał o korzystaniu przez Zasłużonych HDK ze zniżek na autobusy MZK, zniżek na leki, o wyjazdach do sanatorium, zakupach w aptekach czy korzystaniu z wizyt do lekarzy pierwszego kontaktu oraz do lekarzy specjalistów poza kolejnością.


Wiceprezes Wójcik omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz "Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, przekazując zainteresowanym do wglądu wymienione własne dokumenty. Chętni otrzymali czyste druki "Oświadczenia woli" z prośbą o przemyślenie tematu, a także zaproszenie na www.poltransplant.org.pl Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca, który musi mieć ukończone 18 lat i ważyć minimum 50 kg, otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz tzw. "bombę kaloryczną" czyli 9 tabliczek czekolady.


Pan prezes podkreślił, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK. Omówił także sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, a także poruszył inne aspekty działalności czerwonokrzyskiej. Przekazał także deklaracje dotyczące przyjęcia do klubu oraz indywidualną kartę HDK.


Warto pamiętać o słowach bł. Jana Pawła II wypowiedzianych podczas I Światowego Dnia Krwiodawcy w 2004 r.: "Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata".


Wiceprezes Wójcik przybliżył temat rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz zaprosił wszystkie zainteresowane osoby, pragnące dowiedzieć się więcej, na www.szpik.info Zaznaczył, że w 2018 r. obchodzimy 60 lat HDK PCK, a rok 2019 będzie rokiem jubileuszu 100-lecia PCK. Poinformował, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczył słuchaczom znamienne w swej treści słowa św. Maksymiliana: "Miarą wartości człowieka są jego czyny".

Podczas spotkania prelegent prezentował nauczycielom i uczniom, otrzymane przez niego w latach ubiegłych, Kryształowe Serce oraz odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Wyróżnienie Kryształowe Serce otrzymują osoby, które w sposób konkretny spowodowały rozwój idei czerwonokrzyskich, a szczególnie honorowego krwiodawstwa. Wyróżnienie przyznaje Kapituła, którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Odznaka "HDK - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" jest nadawana w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę nadaje Minister Zdrowia. Prezes Potoniec również posiada Kryształowe Serce oraz wymienioną odznakę.

Z. Wójcik przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca. W 2004 r. ustanowiła go Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w rocznicę urodzin Karla Landsteinera, austriackiego lekarza immunologa. W 1901 r. odkrył on grupy krwi, a w 1930 r. otrzymał za to nagrodę Nobla. Zaprosił zebranych na XVIII Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 7 września 2019 r.

Na zakończenie spotkania podkreślił, że najlepszym "magazynem" krwi jest zdrowy człowiek. Zaznaczył, że świadomy dawca oddaje krew wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Zauważył też, że największe zapotrzebowanie na ten życiodajny lek jest w okresie wakacyjnym.


Podczas spotkania w bibliotece, jeszcze tego samego dnia, przy pomocy organizacyjnej wymienionych przedstawicieli OR PCK w Jarosławiu, powstał klub HDK PCK przy ZS w Lubaczowie liczący 13 osób. Prezesem wybrano panią mgr inż. Dorotę Wałczyk uczącą przedmiotów ekonomicznych, wiceprezesem Oliwię Rozwód przewodniczącą szkoły. Sekretarzem klubu została Magda Turza, a skarbnikiem Joanna Babik.


Ze wstąpienia w ramy organizacyjne cieszy się należący do klubu mgr Andrzej Nepelski, który jest dawcą krwi. "Każdy człowiek, który może, powinien w ten sposób pomagać ludziom. Ufam, że za naszym przykładem pójdą kolejne osoby " - mówi pan dyrektor.
"Zaprosiliśmy społeczność szkolną i sympatyków do pięknej działalności społecznej. Już kilka dni po zebraniu założycielskim kolejni uczestnicy zadeklarowali chęć współpracy z klubem" - wyznaje prezes Dorota Wałczyk. Szkolni krwiodawcy planują w najbliższym czasie założyć kronikę działalności.

W Polsce w dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.


Tekst Zdzisław Wójcik, fotografie Magda Turza i Zdzisław Wójcik

NAJNOWSZE
Edukacja i słodkości
Ostatnia Akcja Krew-Czekolada przeprowadzona przez...
W poniedziałki ZUS...
Od 5 lipca 2021 r. w każdy poniedziałek sale obsługi...
Repertuar kina Centrum...
Krudowie 2: Nowa era - animacja, komedia, przygodowy /...
"Złota Szpila" -...
Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w...
Nominuj swój dworzec...
Nominuj swój dworzec kolejowy do ogólnopolskiego...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward