Data: 23-10-2019

Piękny jubileusz

18 października 2019 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, podczas którego omówiono m.in. Akcję "Znicz", organizację Święta Niepodległości. Na początku obrad życzenia wszelkiej pomyślności z okazji 90-tych urodzin przyjął druh Jan Mazurek.

O tym pięknym jubileuszu pamiętali druhowie z OSP nie tylko z gminy. Wójt Gminy Dubiecko mgr inż. Jacek Grzegorzak, sekretarz ZOGm ZOSP RP w Dubiecku Barbara Jamrozik, prezes OSP w Dubiecku, a zarazem skarbnik ZOGm druh Józef Sowa, prezes ZOGm ZOSP RP w Dubiecku mgr Marek Blecharczyk i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu Witold Kazienko nie szczędzili serdeczności pod adresem druha Jana oraz przekazali mu okolicznościowe pamiątki i upominki.

Historię działalności druha Jana przedstawił zebranym na posiedzeniu prezes OSP w Przedmieściu Dubieckim mgr Wojciech Smoliński.

Druh Jan urodził się 18 października 1929 r. w Przedmieściu Dubieckim. Jest człowiekiem cenionym i zasłużonym, nie tylko dla nas - kolegów i koleżanek strażaków, ale również dla całej naszej lokalnej społeczności. Zawodowo był pracownikiem spółdzielni mleczarskiej w Przedmieściu Dubieckim, a następnie w wytwórni past w tej samej miejscowości. Z jednostką OSP w Przedmieściu Dubieckim związany jest od roku 1949 kiedy wstąpił w nasze szeregi jako kandydat, a rok później złożył ślubowanie strażaka ochotnika. W roku 1950 r. został powołany do czynnej służby wojskowej, którą ukończył w roku 1953 w stopniu podoficera. Po wyjściu z wojska został skierowany na pierwszy kurs tj. szkolenie z obsługi sprzętu motorowego, co było uzasadnieniem do pozyskania pierwszej motopompy pożarniczej POLONIA PO3, którą druh Jan odebrał w czerwcu 1956 r. Doceniony za aktywność oraz zaangażowanie w działalność jednostki w roku 1960 został wybrany przez druhów na naczelnika jednostki, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie do roku 1995. W roku 1982 ukończył kurs III-go stopnia naczelników OSP z wynikiem końcowym - bardzo dobry. W trakcie pełnienia funkcji naczelnika w jednostce OSP Przedmieście Dubieckie udało się przeforsować wiele inicjatyw oraz pomysłów do których można zaliczyć: założenie zespołu ludowego działającego przy straży ogniowej - druh Jan był jego współzałożycielem, budowa Domu Strażaka oraz jego oddanie do użytku w roku 1982 - druh Jan był członkiem Komitetu Budowy, otrzymał pisemne podziękowanie za wkład pracy oraz gratulacje z tytułu oddania remizy od obecnego wówczas Komendanta Wojewódzkiego płk poż. mgr Stanisława Luli, pozyskanie w roku 1983 pierwszego samochodu marki ŻUK z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Przemyślu, wykonanie w roku 1986 sztandaru dla jednostki OSP Przedmieście Dubieckie, który został poświęcony w kościele parafialnym w Dubiecku w dniu 4 maja 1986 r.

Druh Jan Mazurek poza działalnością na płaszczyźnie ochotniczego pożarnictwa był również aktywny w pracach na rzecz lokalnej społeczności, a mianowicie był czynnym członek budowy dubieckiego kościoła parafialnego, budowy szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim, czynnym członek komitetu elektryfikacji miejscowości Przedmieście Dubieckie (w latach 1954 - 1956), komitetu gazyfikacji miejscowości Przedmieście Dubieckie (1991 r.).

W trakcie pełnienia społecznej służby strażaka ochotnika był w strukturach Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dubiecku, gdzie początkowo był członkiem gminnej komisji rewizyjnej, a w latach 2001-2016 pełnił funkcję przewodniczącego gminnej komisji rewizyjnej. Za swoją strażacką służbę został odznaczony licznymi odznaczeniami państwowymi, a także związkowymi OSP RP: w 1978 r. Odznaką Strażak Wzorowy, w 1981 r. brązowym medalem" Za zasługi dla pożarnictwa", w 1984 r. Medalem 40-lecia Polski Ludowej, w 1985 r. srebrnym medalem " Za zasługi dla pożarnictwa", w 1987 r. złotym medalem " Za zasługi dla pożarnictwa", w 1997 r. Złotym Znakiem Związku OSP RP, w 2014 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, w 2016 r. Medalem " Zasłużony dla Gminy Dubiecko", w 2017 r. Medalem "Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego" oraz odznaką za wysługę 65 lat w OSP, w 2019 r. Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

Druh Jan Mazurek jest czynnym i zawsze oddanym strażakiem w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmieściu Dubieckim. Często służy pomocą i słowem doradczym podczas inicjatyw jakie podejmujemy. 17 października br. w rodzimej jednostce oprócz życzeń przekazaliśmy mu miniaturę wozu strażackiego

Podczas posiedzenia w Remizie OSP w Dubiecku Zarząd tej OSP podziękował także komisarzowi mgr Witoldowi Bednarczykowi Komendantowi Komisariatu Policji w Dubiecku za pełną zaangażowania współpracę z OSP KSRG Dubiecko oraz podejmowanie wielu ciekawych inicjatyw na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa Mieszkańców Ziemi Dubieckiej.

Tekst Wojciech Smoliński, zdjęcia Zdzisław WójcikNAJNOWSZE
Ola Makar druga w 1....
14 listopada br. w Ustrzykach Dolnych odbył się 1 Grand...
Zmiany w covidowych...
26 listopada ukazało się rozporządzenie Rady...
Konkurs plastyczny...
Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w...
20. Międzynarodowy...
Od 3 do 6 grudnia zapraszamy na 20. Międzynarodowy...
6 grudnia 2020 r....
6 grudnia 2020 r. godz. 16.00 nieco inna PARADA...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward