Data: 23-10-2019

Piękny jubileusz

18 października 2019 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, podczas którego omówiono m.in. Akcję "Znicz", organizację Święta Niepodległości. Na początku obrad życzenia wszelkiej pomyślności z okazji 90-tych urodzin przyjął druh Jan Mazurek.

O tym pięknym jubileuszu pamiętali druhowie z OSP nie tylko z gminy. Wójt Gminy Dubiecko mgr inż. Jacek Grzegorzak, sekretarz ZOGm ZOSP RP w Dubiecku Barbara Jamrozik, prezes OSP w Dubiecku, a zarazem skarbnik ZOGm druh Józef Sowa, prezes ZOGm ZOSP RP w Dubiecku mgr Marek Blecharczyk i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu Witold Kazienko nie szczędzili serdeczności pod adresem druha Jana oraz przekazali mu okolicznościowe pamiątki i upominki.

Historię działalności druha Jana przedstawił zebranym na posiedzeniu prezes OSP w Przedmieściu Dubieckim mgr Wojciech Smoliński.

Druh Jan urodził się 18 października 1929 r. w Przedmieściu Dubieckim. Jest człowiekiem cenionym i zasłużonym, nie tylko dla nas - kolegów i koleżanek strażaków, ale również dla całej naszej lokalnej społeczności. Zawodowo był pracownikiem spółdzielni mleczarskiej w Przedmieściu Dubieckim, a następnie w wytwórni past w tej samej miejscowości. Z jednostką OSP w Przedmieściu Dubieckim związany jest od roku 1949 kiedy wstąpił w nasze szeregi jako kandydat, a rok później złożył ślubowanie strażaka ochotnika. W roku 1950 r. został powołany do czynnej służby wojskowej, którą ukończył w roku 1953 w stopniu podoficera. Po wyjściu z wojska został skierowany na pierwszy kurs tj. szkolenie z obsługi sprzętu motorowego, co było uzasadnieniem do pozyskania pierwszej motopompy pożarniczej POLONIA PO3, którą druh Jan odebrał w czerwcu 1956 r. Doceniony za aktywność oraz zaangażowanie w działalność jednostki w roku 1960 został wybrany przez druhów na naczelnika jednostki, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie do roku 1995. W roku 1982 ukończył kurs III-go stopnia naczelników OSP z wynikiem końcowym - bardzo dobry. W trakcie pełnienia funkcji naczelnika w jednostce OSP Przedmieście Dubieckie udało się przeforsować wiele inicjatyw oraz pomysłów do których można zaliczyć: założenie zespołu ludowego działającego przy straży ogniowej - druh Jan był jego współzałożycielem, budowa Domu Strażaka oraz jego oddanie do użytku w roku 1982 - druh Jan był członkiem Komitetu Budowy, otrzymał pisemne podziękowanie za wkład pracy oraz gratulacje z tytułu oddania remizy od obecnego wówczas Komendanta Wojewódzkiego płk poż. mgr Stanisława Luli, pozyskanie w roku 1983 pierwszego samochodu marki ŻUK z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Przemyślu, wykonanie w roku 1986 sztandaru dla jednostki OSP Przedmieście Dubieckie, który został poświęcony w kościele parafialnym w Dubiecku w dniu 4 maja 1986 r.

Druh Jan Mazurek poza działalnością na płaszczyźnie ochotniczego pożarnictwa był również aktywny w pracach na rzecz lokalnej społeczności, a mianowicie był czynnym członek budowy dubieckiego kościoła parafialnego, budowy szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim, czynnym członek komitetu elektryfikacji miejscowości Przedmieście Dubieckie (w latach 1954 - 1956), komitetu gazyfikacji miejscowości Przedmieście Dubieckie (1991 r.).

W trakcie pełnienia społecznej służby strażaka ochotnika był w strukturach Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dubiecku, gdzie początkowo był członkiem gminnej komisji rewizyjnej, a w latach 2001-2016 pełnił funkcję przewodniczącego gminnej komisji rewizyjnej. Za swoją strażacką służbę został odznaczony licznymi odznaczeniami państwowymi, a także związkowymi OSP RP: w 1978 r. Odznaką Strażak Wzorowy, w 1981 r. brązowym medalem" Za zasługi dla pożarnictwa", w 1984 r. Medalem 40-lecia Polski Ludowej, w 1985 r. srebrnym medalem " Za zasługi dla pożarnictwa", w 1987 r. złotym medalem " Za zasługi dla pożarnictwa", w 1997 r. Złotym Znakiem Związku OSP RP, w 2014 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, w 2016 r. Medalem " Zasłużony dla Gminy Dubiecko", w 2017 r. Medalem "Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego" oraz odznaką za wysługę 65 lat w OSP, w 2019 r. Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

Druh Jan Mazurek jest czynnym i zawsze oddanym strażakiem w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmieściu Dubieckim. Często służy pomocą i słowem doradczym podczas inicjatyw jakie podejmujemy. 17 października br. w rodzimej jednostce oprócz życzeń przekazaliśmy mu miniaturę wozu strażackiego

Podczas posiedzenia w Remizie OSP w Dubiecku Zarząd tej OSP podziękował także komisarzowi mgr Witoldowi Bednarczykowi Komendantowi Komisariatu Policji w Dubiecku za pełną zaangażowania współpracę z OSP KSRG Dubiecko oraz podejmowanie wielu ciekawych inicjatyw na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa Mieszkańców Ziemi Dubieckiej.

Tekst Wojciech Smoliński, zdjęcia Zdzisław WójcikNAJNOWSZE
Zgłoś, nie wychodź
Jeśli kupujecie lub sprzedajecie auto, powinniście...
Nowe zasady...
27 maja na konferencji prasowej premier Mateusz...
Uwaga, Przemyśl!...
Outside Casting Agency poszukuje statystów z Przemyśla...
Fundacja "Dr Clown"...
Zadzwoń po uśmiech! Fundacja "Dr Clown" wspiera...
Poezja w sieci
Centrum Kulturalne w Przemyślu, pragnie zaprosić na...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward