Data: 30-12-2019

Brygadier Bogusław Szczurko nowym komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Spotkanie opłatkowe w Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu.

Decyzją podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP z dniem 20 grudnia 2019 r. bryg. Bogusław Szczurko został powołany na stanowisko komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

Podczas uroczystej zbiórki podkarpacki komendant wojewódzki nadbryg. Andrzej Babiec wręczył akt powołania nowemu komendantowi przemyskich strażaków.

Bryg. Bogusław Szczurko z pożarnictwem związany jest od 1991 roku, kiedy to rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Od 1993 roku pełniąc służbę w przemyskiej komendzie przeszedł przez kolejne szczeble dowódcze zdobywając nowe doświadczenia i podejmując wyzwania stawiane przez służbę. Od 2016 roku był powołany  na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Ukończył studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie a także dwukierunkowe studia podyplomowe.

W imieniu pani Anny Schmidt-Rodziewicz sekretarza stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów adres okolicznościowy odczytał st. kpt. Marcin Lachnik komendant powiatowy PSP w Przeworsku.

Po uroczystości powołania komendant miejski bryg. Bogusław Szczurko zaprosił wszystkich obecnych na tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Podczas spotkania opłatkowego kapelani strażaków ks. Mieczysław Rusin i ks. dr Marian Hoffman odczytali fragment Ewangelii, poświęcili opłatki wigilijne i złożyli świąteczne życzenia. Życzenia również złożyli nadbryg. Andrzej Babiec i bryg. Bogusław Szczurko. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia.

Uroczystości, które odbyły się w Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu swoją obecnością uświetnili:

- w zastępstwie pana Marka Kuchcińskiego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Maciej Kamiński zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu,

- w zastępstwie pana Mieczysława Golby senatora Rzeczypospolitej Polskiej pan Marcin Malinowski dyrektor biura senatora,

- w zastępstwie pani wicewojewody Lucyny Podhalicz pan Bogdan Mazur dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

- nadbryg. Andrzej Babiec podkarpacki komendant wojewódzki PSP,

- pan Mariusz Król radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
- pani Ewa Sawicka przewodnicząc Rady Miejskiej w Przemyślu,

- pan Bogusław Świeży zastępca prezydenta miasta Przemyśla,

- w zastępstwie pana Jana Pączka starosty powiatu przemyskiego pan Ryszard Cząstka naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Obywatelskich,

- ks. Prałat Mieczysław Rusin kapelan strażaków Archidiecezji Przemyskiej,

- ks. dr. Marian Hoffman kapelan strażaków powiatu przemyskiego,

- w zastępstwie gen. bryg. SG Roberta Rogoza komendanta Bieszczadzkiego  Oddziału Straży Granicznej ppłk. SG Wiesław Czajkowski,

- ppłk. Marcin Zalewski dowódca 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu,

- ppłk. Rafał Kluz dowódca 1 Batalionu Czołgów im. płk. Józefa Koczwary w Żurawicy,

- pan Jerzy Brodowski komendant Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu,

- płk. Robert Żółkiewicz dyrektor Zakładu Karnego w Medyce

- w zastępstwie ppłk. Artura Białego dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu mjr. Arkadiusz Skafiriak,

- nadkom. Piotr Mazur komendant miejski Policji w Przemyślu,

- w zastępstwie  insp. Andrzeja Pasternaka naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu asp. Wojciech Stadnik,

- pan Jana Geneja komendant Straży Miejskiej w Przemyślu,

- bryg. Krzysztof Kowal komendant powiatowy PSP w Jarosławiu,

- mł. bryg. Janusz Jabłoński komendant powiatowy PSP w Lubaczowie,

- st. kpt. Marcin Lachnik komendant powiatowy PSP w Przeworsku,

- bryg. w stanie spoczynku Artur Domagalski prezes Związku Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej w Przemyślu,

- asp. sztab. w stanie spoczynku Zdzisław Wójcik prezes Klubu HDK PCK "PŁOMYK",

- druh Witold Kazienko członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- pani Barbara Honicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu,

- pan Zbigniew Bednarczyk przyjaciel służb mundurowych.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu
Zdjęcia: Zdzisław Wójcik

NAJNOWSZE
Przemyśl przystąpił...
12 listopada br. Wiceprezydent Miasta Przemyśla...
Krzysztof Polnik w...
W niedzielę, 8 listopada odbył się finał konkursu...
POGOTOWIE ZAKUPOWE...
Galeria Sanowa, włącza się do czynnej walki z...
ZUS: dodatkowy...
Od 9  do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy...
Kalendarz imprez PCKiN...
7 listopada (sobota), godz. 18.00 Prorok...Historia o...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward