Data: 05-03-2020

Ich serca biją dla innych

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi..." - Jan Paweł II. 10 lutego 2020 r. członkowie klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Płomyk" działającego od 33 lat przy przemyskiej straży pożarnej podsumowali realizację zaplanowanych na rok 2019 r. zadań.

31 stycznia w Bursie Międzyszkolnej w Jarosławiu prezes "Płomyka" Zdzisław Wójcik wygłosił pogadankę nt. dawstwa krwi, organów i szpiku.
11 lutego prezes "Płomyka" wraz z ratownikami z Grupy Ratownictwa PCK "PRZEMYŚL" - Karoliną Hendzel, Oliwią Cielecką i Mateuszem Riccardo odwiedzili dzieci przebywające na leczeniu w Woj. Szpitalu w Przemyślu, zaprezentowali sprzęt ratowniczy, wygłosili pogadankę nt. bezpieczeństwa pożarowego, krwiodawstwa oraz udzielania pierwszej pomocy, przekazali pluszaki, breloczki, kalendarze. Pamiętali także o tych dzieciach, które ze względów zdrowotnych musiały pozostać w łóżkach. Spotkanie, w którym uczestniczyli także rodzice i opiekunowie, odbyło się w szpitalnej świetlicy. To XIX takie spotkanie, w ramach współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK, dla uczczenia XXVII Światowego Dnia Chorego. Celem tych i później opisywanych takich wystąpień było zapoznanie z właściwym sposobem postępowania w razie zaistnienia różnych zagrożeń, popularyzacja numerów alarmowych, przedstawienie słuchaczom trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaków, przybliżenie zagadnień związanych z dawstwem krwi, organów i szpiku oraz pierwszą pomocą.
W dniach 12 i 13 lutego "Płomyk" wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK w Przemyślu zorganizował dla uczczenia XXVII Światowego Dnia Chorego IV Akcję Krwiodawstwa Funkcjonariuszy Służb Mundurowych z Powiatów Przemyskiego i Jarosławskiego, przeprowadzoną w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Terenowy Oddział w Przemyślu. W akcji uczestniczyły 53 osoby. Wśród oddających krew osób z "Płomyka" byli m.in.: Adam Rodzeń, Mateusz Zagulak, Michał Szydłowski, Katarzyna Adamczyk. W akcję włączyli się druhowie oraz druhny z klubów HDK PCK przy OSP w Medyce, OSP w Krasiczynie, OSP w Duńkowicach, OSP w Radymnie, Urzędzie Gminy w Rokietnicy, z OSP w Kupiatyczach, OSP w Kniażycach, OSP w Bolestraszycach, OSP w Sośnicy, funkcjonariusze służby więziennej z Przemyśla, reprezentant Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, strażak z KM PSP w Rzeszowie, żołnierz z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Akcja ta trwała w sumie przez cały luty. Łącznie w tym okresie krew oddało kilkuset dawców.
5marca w Bursie dla Młodzieży Żeńskiej w Przemyślu Zdzisław Wójcik wygłosił pogadankę nt. dawstwa krwi, organów i szpiku.
W styczniu, lutym i marcu trwała XIX Akcja Krew-Czekolada. Zebrano 240 czekolad. 2 kwietnia Anna Kowalczuk, Kamil Piejko i Zdzisław Wójcik przekazali dzieciom z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej, podczas spotkania z nimi w ośrodku, 80 czekolad otrzymanych po oddaniu krwi. 3 kwietnia Maciej Baran, Konrad Szpunar i Zdzisław Wójcik wręczyli dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej "Nadzieja" w Przemyślu 80 czekolad. 4 kwietnia Anna Kowalczuk, Jacek Grzesik i Zdzisław Wójcik ofiarowali dzieciom z Domu dla Dzieci "Jaś, Małgosia, Maciek" w Przemyślu 80 czekolad. Dotychczas "Płomykowcy" przekazali dzieciom z różnych placówek z terenu miasta i powiatu przemyskiego, podczas wygłaszanych pogadanek i prezentacji sprzętu, 3860 czekolad., tj. 386 kg tego rodzaju słodyczy.
16 maja koordynator Biura OR PCK w Przemyślu Daniel Nuckowski wraz ze Zdzisławem Wójcikiem i pracownikami utworzyli klub HDK PCK "Otwarte serca" przy WPSP w Żurawicy. 25 kwietnia Zdzisław Wójcik wygłosił dla pracowników tego szpitala pogadankę nt. dawstwa krwi, organów i szpiku. Warto wspomnieć, że był to 110 klub, do powstania którego, z pomocą Bożą i dobrych ludzi, przyczynił się Zdzisław Wójcik.
31 maja prezes "Płomyka" wraz z ratownikami z Grupy Ratownictwa PCK "PRZEMYŚL" - Agatą Bereźnicką i Mateuszem Riccardo odwiedzili dzieci przebywające na leczeniu w Woj. Szpitalu w Przemyślu, zaprezentowali sprzęt ratowniczy i wygłosili pogadanki jw. To XX takie spotkanie odbyło się z okazji Dnia Dziecka.
Od maja do sierpnia KM PSP w Przemyślu odwiedziło ponad 1000 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, Domów Dziecka, kolonii, półkolonii wraz z nauczycielami, opiekunami, wychowawcami, wolontariuszami. Goście usłyszeli m.in. od strażaków krwiodawców i sympatyków "Płomyka" o ciekawych wydarzeniach, jakie miały miejsce podczas pełnienia służby, przymierzyli ubrania, hełmy, a na koniec wizyt zadawali mnóstwo pytań. Poruszane były także tematy związane z honorowym krwiodawstwem.
W czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na krew (wypadki drogowe, wypadki podczas prac polowych) "Płomykowcy" systematycznie oddawali krew dla potrzebujących tego rodzaju, niczym niezastąpionego leku. W gronie dawców byli m.in. Marek Domagalski, Arkadiusz Brodzicki, Zdzisław Wójcik, Jacek Mikołajewski, Paweł Dudek, Sebastian Kowalik, Paweł Żygała, Wojciech Kądziołka, Michał Szydłowski, Lucjan Romanek, Jarosław Sura, Anna Kowalczuk, Grzegorz Perżyło, Wojciech Kowalczyk, Krzysztof Stachyra, Kamil Czternastek, Łukasz Krawiec, Marek Wojnarowicz.
4 czerwca Adrian Pisarski i Zdzisław Wójcik wygłosili pogadanki w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Nienadowej. Celem wizyty było przybliżenie najmłodszym pewnych zasad związanych z bezpieczeństwem. Maluchy miały możliwość m.in. z bliska poznać pracę strażaków i z zainteresowaniem słuchały opowieści o służbie, działaniach realizowanych przez ratowników oraz ich wyposażeniu w sprzęt do ratowania ludzi. W nawiązaniu bliższych relacji z dziećmi pomocne okazały się przyniesione przez strażaków przedmioty, a także "żółwiki" i "piątki". Podczas spotkania z uczniami goście przeprowadzili konkursy wiedzy nt. pożarnictwa i krwiodawstwa oraz zaprezentowali sprzęt, którym strażacy posługują się na co dzień.
7 czerwca Kamil Kazieczko i Zdzisław Wójcik uczestniczyli w akcji "Cała Polska Czyta dzieciom" w Szkole Podstawowej nr 11 w Przemyślu i wygłosili pogadankę.
14 czerwca w PWSW w Przemyślu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja "Psychiatria i terapia uzależnień w świecie współczesnych wyzwań", w której uczestniczył bryg. Bogusław Szczurko zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu. W czasie konferencji Zdzisław Wójcik miał wystąpienie pt. "Być darem dla drugiego" nt. dawstwa krwi, organów i szpiku.
15 czerwca podczas IV ogólnopolskiego eventu "Trasy Czerwonej Nitki" w Rzeszowie Daniel Dryniak otrzymał odznakę Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Został także wyróżniony odznaką Zasłużony dla RCKiK w Rzeszowie.
2 lipca Zdzisław Wójcik wygłosił pogadankę dla dzieci z półkolonii zorganizowanej przez Stowarzyszenie Profilaktyki Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie" w Radymnie.
6 sierpnia Darek Kohut w Ultramaratonie Wyszehradzkim (57 km) wywalczył III miejsce w kategorii open, a tym samym I miejsce wśród uczestników z powiatu przemyskiego. Warto podkreślić, że w 2019 r. Daniel Dryniak i Dariusz Kohut zdobyli Koronę Maratonów Polskich, to znaczy, że w ciągu dwóch lat przebiegli pięć głównych maratonów w Polsce.
8 sierpnia Jacek Grzesik i Zdzisław Wójcik wygłosili pogadankę dla dzieci przebywających na turnusie rekolekcyjno-wypoczynkowym Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Wybrzeżu koło Dubiecka.
7 września Adam Sosnowski, Paweł Majewski, Grzegorz Hryń, Wojciech Kądziołka i Zdzisław Wójcik wzięli udział wraz ze sztandarem "Płomyka" w XVIII Podkarpackiej Pielgrzymce HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej. W pielgrzymce oprócz ww. wymienionych uczestniczyły jeszcze ich rodziny. W uroczystej Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski udział wzięło około tysiąca krwiodawców, wraz z rodzinami i sympatykami z wielu miejscowości Podkarpacia. Uroczystości uświetniło również 14 sztandarów klubów HDK. Oprawę liturgii Mszy św. zapewnili krwiodawcy. Po Mszy św. odbyło się spotkanie nad Wiarem.
24 września Zdzisław Wójcik miał wystąpienie pt. "Być darem dla drugiego" nt. dawstwa krwi, organów i szpiku podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Dzień zdrowia w Radymnie".
24 października w POSiR w Przemyślu "Płomykowcy" uczestniczyli w IX Turnieju Halowej Piłki Nożnej HDK PCK Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego. Kapitanem drużyny był Kamil Czternastek, a zawodnikami Dariusz Jaroch, Konrad Szpunar, Grzegorz Gradowski, Adam Draganik, Piotr Leszczyszyn i Mateusz Zagulak.
29 października Zdzisław Wójcik wygłosił pogadankę w sali konferencyjnej KM PSP w Przemyślu nt. dawstwa krwi, organów i szpiku dla nauczycieli i młodzieży z Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu.
W listopadowej akcji, dla uczczenia Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - 22 do 26 - uczestniczyli m.in. Damian Piejko, Paweł Gembrowicz, Adam Kuta, Marcin Lupa, Dariusz Kohut, Anna Kowalczuk, Wojciech Kowalczyk, Marek Wojnarowicz.
27 listopada w Centrum Kulturalnym, podczas rejonowych obchodów 100-lecia PCK w Przemyślu, w dowód uznania za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju PCK, zostali wyróżnieni Medalem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża: Daniel Dryniak, Adam Sosnowski, Bogusław Szczurko, Zdzisław Wójcik, Artur Domagalski oraz KM PSP w Przemyślu. W skład pocztu sztandarowego "Płomyka" weszli: Piotr Świst, Michał Szydłowski i Damian Piejko. Jubileuszową uroczystość prowadził Zdzisław Wójcik.
5 grudnia Zdzisław Wójcik wraz z ratownikiem z Grupy Ratownictwa PCK "PRZEMYŚL" - Mateuszem Riccardo odwiedzili dzieci przebywające na leczeniu w Woj. Szpitalu w Przemyślu, zaprezentowali sprzęt ratowniczy i wygłosili pogadanki jw. To XIX takie spotkanie odbyło się z okazji św. Mikołaja.
19 grudnia w sali konferencyjnej KM PSP w Przemyślu, w obecności koordynatora Biura OR PCK w Przemyślu Daniela Nuckowskiego, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W skład Zarządu "Płomyka" weszli: prezes Zdzisław Wójcik, wiceprezes Artur Domagalski, sekretarz Tomasz Pałys, skarbnik Marek Ochenduszka. W zebraniu uczestniczył Komendant Miejski PSP w Przemyślu bryg. Bogusław Szczurko - członek "Płomyka".
Od 2013 r. w dwóch miejscach w Komendzie wystawione są pudełka, do których strażacy wrzucają plastikowe nakrętki od butelek. W roku 2019 "Płomykowcy" zebrali 130 kg nakrętek dla potrzebujących osób. Łącznie w czasie 7 lat trwania akcji zebrali i przekazali dla potrzebujących 1000 kg.
W 2019 r. w szeregi "Płomyka" wstąpili: Bartosz Ozibko, Konrad Szpunar, Łukasz Krawiec i Marek Wojnarowicz. Klub liczy 94 osoby.
W opisywanym okresie klubowicze oddali, podczas akcji "Na ratunek" i nie tylko, 41 litrów tego, niczym niezastąpionego leku. Łącznie od 1987 r. oddali 1000 litrów krwi. Znacząca część "Płomykowców" nosi przy sobie "Oświadczenie woli", a także zarejestrowana jest jako potencjalni dawcy szpiku kostnego.

Klub wydał po raz 18 kalendarzyk listkowy oraz 13 raz kalendarz ścienny, promujący działalność ratowniczą, edukacyjną, dawstwo krwi, organów i szpiku. Wymienione materiały "Płomykowcy" przekazują młodzieży i dorosłym podczas pogadanek i prezentacji sprzętu.
W imieniu Zarządu klubu składam wyrazy wdzięczności byłemu Komendantowi Miejskiemu PSP w Przemyślu bryg. Adamowi Sosnowskiemu oraz obecnemu Komendantowi Miejskiemu PSP bryg. Bogusławowi Szczurko za wspieranie działalności "Płomykowców". Serdecznie dziękuję wszystkim członkiniom i członkom "Płomyka" za szczególny dar, dzięki któremu każdego dnia udaje się uratować życie i zdrowie pacjentów oraz za różne inne podejmowane inicjatywy. Dziękuję wszystkim sympatykom "Płomyka" za duże zaangażowanie się w działalność klubu. Dziękuję bardzo prezesowi OR PCK w Przemyślu Mieczysławowi Gibale, kierownikowi Biura tego Oddziału Krystynie Lachowicz, pracownikowi PCK w Przemyślu Zdzisławie Ramockiej, koordynatorowi Biura OR PCK w Przemyślu Danielowi Nuckowskiemu oraz szefowi GR PCK "PRZEMYŚL" Łukaszowi Szarudze za bardzo dobrze układającą się współpracę. Serdecznie dziękuję paniom z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Terenowy Oddział w Przemyślu za fachową i miłą obsługę podczas akcji krwiodawstwa. Wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem pana Bogdana ŚWIDRA właściciela FIRMY "ENERGO-BUD" z Sośnicy, Regionalnego Serwisu Informacyjnego - WWW.PRZEMYSKIE.INFO oraz FIRMY "ROL-MECH RADYMNO" z Radymna za wsparcie przy wydawaniu kalendarza ściennego promującego działalność ratowniczą, edukacyjną, dawstwo krwi, organów i szpiku.
Klub HDK PCK "Płomyk" przy przemyskiej Straży Pożarnej działa od 10 marca 1987 r. "Ludzie potrzebują naszych rak, by im służyły. Naszych nóg, by ich odwiedzały. Naszych ust, by życzliwie do nich mówiły. Naszych serc, by kochały" - bł. Matka Teresa z Kalkuty. Warto o tym pamiętać cały rok i dłużej.


Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Zdzisław Wójcik i Adrian Pisarski


NAJNOWSZE
Ogromna radość w...
22 sierpnia 2021r. w parafii pw. Miłosierdzia...
XXXVIII JESIEŃ MUZYCZNA
Szanowni Państwo, z radością informujemy, że pomimo...
Komunikat...
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu informuje, iż...
XIX Mistrzostwa...
W dniu 16.08.2021 r. na Poligonie Szkoleń Wodnych w...
Zapraszamy na Narodowe...
Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward