Data: 05-10-2020

Wielkoduszne świadectwo daru serca

24 września 2020 roku, dla uczczenia obchodzonych w Polsce w dniach 22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, założyli klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Kropla życia". Na spotkaniu organizacyjno-założycielskim obecne były 33 osoby.


Na zaproszenie dyrektora Łukasza Piś do Zespołu przybyli prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu Jan Potoniec oraz wiceprezes tego Oddziału Zdzisław Wójcik. Prezes Potoniec przybliżył zebranym w sali konferencyjnej zagadnienia związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Poruszył m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK. Omówił uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom. Zaprosił na www.pck.org.pl i www.dawcomwdarze.pl Przypomniał o korzystaniu przez Zasłużonych HDK ze zniżek na autobusy MZK, zniżek na leki, o wyjazdach do sanatorium, zakupach w aptekach czy korzystaniu z wizyt do lekarzy specjalistów poza kolejnością.


Wiceprezes Wójcik omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz "Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, prezentując zainteresowanym do wglądu wymienione własne dokumenty. Chętni otrzymali czyste druki "Oświadczenia woli" z prośbą o przemyślenie tematu, a także zaproszenie na www.poltransplant.org.pl Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca, który musi mieć ukończone 18 lat i ważyć minimum 50 kg, otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz tzw. "bombę kaloryczną" czyli 9 tabliczek czekolady.


Prezes Potoniec podkreślił, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK. Omówił także sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, a także poruszył inne aspekty działalności czerwonokrzyskiej. Przekazał również deklaracje dotyczące przyjęcia do klubu oraz indywidualną kartę HDK.

Wiceprezes Wójcik przybliżył temat rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz zaprosił wszystkie zainteresowane osoby, pragnące dowiedzieć się więcej, na www.szpik.info Poinformował, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców w Polsce jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczył słuchaczom znamienne w swej treści słowa św. Maksymiliana: "Miarą wartości człowieka są jego czyny".
Podczas spotkania prelegent prezentował nauczycielom i uczniom, otrzymane przez niego w latach ubiegłych, m.in. Kryształowe Serce oraz odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Wyróżnienie Kryształowe Serce otrzymują osoby, które w sposób konkretny spowodowały rozwój idei czerwonokrzyskich, a szczególnie honorowego krwiodawstwa. Wyróżnienie przyznaje Kapituła, którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Odznaka "HDK - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" jest nadawana po oddaniu 20 litrów krwi. Odznakę nadaje Minister Zdrowia. Prezes Potoniec również posiada Kryształowe Serce oraz wymienioną odznakę.


Z. Wójcik przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca. W 2004 r. ustanowiła go Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w rocznicę urodzin Karla Landsteinera, austriackiego lekarza immunologa. W 1901 r. odkrył on grupy krwi, a w 1930 r. otrzymał za to nagrodę Nobla. Zaprosił zebranych na XX Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 4 września 2021 r.
Na zakończenie spotkania podkreślił, że najlepszym "magazynem" krwi jest zdrowy człowiek. Zaznaczył, że świadomy dawca oddaje krew wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Zauważył też, że zapotrzebowanie na ten życiodajny lek praktycznie jest przez cały rok.

Warto pamiętać o słowach bł. Jana Pawła II wypowiedzianych podczas I Światowego Dnia Krwiodawcy w 2004 r.: "Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata".


Dla uczczenia Dni HDK, a także w odpowiedzi na ten apel, podczas spotkania w sali konferencyjnej jeszcze tego samego dnia, przy pomocy organizacyjnej wymienionych przedstawicieli OR PCK w Jarosławiu, powstał klub HDK PCK "Kropla życia" przy ZSI w Jarosławiu liczący 33 osoby. Prezesem wybrano panią Elżbietę Tabin uczącą informatyki, wiceprezesem panią Ewę Żelaznowską, która uczy języka polskiego. Sekretarzem klubu została pani Joanna Rusinkiewicz pedagog szkolny, a skarbnikiem pani Joanna Bojarska, która uczy historii. W skład Zarządu klubu weszli uczniowie Oliwier Czerwiński i Fabian Winiarz.


Na początku tego historycznego spotkania, ujmującego w ramy organizacyjne dotychczasową działalność związaną z krwiodawstwem, o czym nieco później, dyrektor Piś powiedział: "Jedną z form mających wpływ na rozwijanie humanitarnych postaw młodych ludzi jest niewątpliwie honorowe krwiodawstwo. Wasza postawa sprawia radość i daje nadzieję wszystkim potrzebującym tego rodzaju pomocy. Jestem z was dumny".

Poproszona o refleksję prezes Tabin mówi: "Młodzież ma dość pustych słów, potrzebuje czynów i przykładów. Stworzona przez pana dyrektora atmosfera wokół zagadnień związanych z krwiodawstwem pozwala w pełni realizować się w tej pięknej społecznej działalności". Po chwili dodaje: "Uczymy naszych uczniów, że trzeba nieść pomoc innym ludziom. Na przykładzie zainteresowania dawstwem krwi, ufam, że nam się to udaje".

Szkolni krwiodawcy planują w najbliższym czasie założyć kronikę działalności. Warto podkreślić, że fakt utworzenia klubu został odnotowany w szkolnej kronice. Powstała również gablotka, której treść wzbogacona kolorowymi zdjęciami informuje brać szkolną o składzie klubu oraz zachęca do wstąpienia w jego szeregi.

Szczypta historii

Jak dowiedziałem się od pani prezes "Kropli krwi" od kilku lat młodzież jeździła do Przemyśla, gdzie w punkcie krwiodawstwa dzieliła się cząstką siebie. 29 października 2019 r. pani Elżbieta wraz z panią Ewą Żelaznowską i młodzieżą przybyła do RCKK w Rzeszowie - Terenowego Oddziału w Przemyślu, ul. Sportowa 6. Wspaniali młodzi bohaterowie entuzjastycznie podzielili się cząstką siebie, wzbogacając tym samym bank krwi. Tego samego dnia Zdzisław Wójcik prezes klubu HDK PCK "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu wygłosił pogadankę w sali konferencyjnej tej Komendy nt. dawstwa krwi, organów i szpiku dla nauczycieli oraz młodzieży z Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu. Zrodziła się myśl założenia klubu. Umówiliśmy się na marzec 2020 r. Niestety epidemia pokrzyżowała te plany. Jednak pani Elżbieta dostrzegając powagę tematu konsekwentnie dążyła do zrealizowania tego zamierzenia. Zapytana, skąd ten upór, odpowiada: "Czułam taką potrzebę. W październiku ub. roku członek mojej rodziny otrzymał krew, co uratowało mu życie. Postanowiłam, angażując się w sprawy krwiodawstwa w szkole, wyrównać dług wdzięczności".

Zaproszenie

Klubowicze w każdej oddanej kropli krwi dają drugiemu człowiekowi konkretną nadzieję powrotu do zdrowia, nadzieję na kolejne lata życia. Radość z tego dawania mobilizuje tę rodzinę do dalszego działania. Najbliższa zbiórka krwi organizowana przez "Kroplę życia" została zaplanowana na 15 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu.

Szkolna, czerwonokrzyska rodzina zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa.


Tekst Zdzisław Wójcik, fotografie Radosław Baj i Karol Słomiany


NAJNOWSZE
Zmiana organizacji...
Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka odc....
Finał Loterii...
Już w najbliższy piątek, 27 maja br., w Galerii...
Repertuar kina Centrum...
Marzec `68 - dramat, romans / Polska, 2022 r. / od lat:...
Antrakt - czekamy na...
Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w...
Kolejna karetka dla...
Dzięki porozumieniu pomiędzy Miastem Przemyśl a firmą...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward