Data: 13-10-2021

Odpust parafialny w Łazach

19 września 2021 r. z racji uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego w Łazach koło Radymna w powiecie jarosławskim odprawiona została Msza św. odpustowa. Przewodniczył jej ks. proboszcz Henryk Iwanicki z Wietlina.

We wstępie do Mszy św. proboszcz parafii ks. Ryszard Buryło powitał wszystkich bardzo gorąco. Następnie zwracając się do przybyłych na uroczystość odpustową powiedział: "Rozpoczynając Eucharystię odpustową uświadamiamy sobie, że przez chrzest święty każdy z nas został zanurzony w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa i wezwany do tego, aby złożyć swoje życie w ofierze dla bliźnich na wzór Odkupiciela. Przeżywając Eucharystię, która jest uobecnieniem Bezkrwawej Ofiary naszego Zbawiciela, uczymy się być z Nim nawet wtedy, gdy dotykamy cierpienia i krzyża". Następnie dodał: "Każdy dzień naszego życia jest darem Pana Boga, który dzisiaj przez obecność i posługę ks. proboszcza Henryka Iwanickiego uczy nas przeżywania misterium krzyża świętego i zbawczych tajemnic".

W dalszej części ks. proboszcz przywitał gości przybyłych na uroczystość odpustową: księży z dekanatu na czele z ks. dziekanem Zbigniewem Szewczykiem oraz kapłanów, którzy posługują w konfesjonale, księży proboszczów i wikariuszy dekanatu Radymno II, Siostry Miłosierdzia na czele z siostrą Dorotą przełożoną, dyrektora DPS w Moszczanach Mariusza Wygnaniec z personelem, pozdrowił właściciela telewizji internetowej POD 24 wraz z ekipą transmisyjną, powitał również przedstawicieli lokalnych mediów, a w szczególności pana redaktora Zdzisława Wójcik, który nie tylko dokumentuje uroczystości parafialne, ale zawsze jest żywym świadkiem wiary. Powitał państwo Ewę i Zenona Malskich i wszystkich gości przybyłych do świątyni oraz pozdrowił tych, którzy łączą się przez transmisję internetową.

Gospodarz uroczystości przypomniał, że istotą odpustu parafialnego jest możliwość zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Zachęcił też wszystkich, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej do skorzystania ze spowiedzi świętej. Zaznaczył, że w konfesjonałach są kapłani z dekanatu.

Centralnym punktem tego wydarzenia była uroczysta Msza Święta odpustowa, której przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. proboszcz Henryk Iwanicki.

Ks. Henryk w homilii zauważył, że krzyż jest obecny, niemalże na każdym etapie naszego życia. I dodał, że: "trzeba naukę krzyża zastosować w życiu każdego z nas i ta nauka krzyża ma dwa wymiary: pierwszy, to odnieść swoje życie do Boga. I drugi: krzyżem naznaczyć swoje dłonie i serce wobec drugiego człowieka. Krzyżem, czyli pomocą, pracą, ofiarnością, a przede wszystkim miłością".
Kaznodzieja odpustowy przytoczył piękne przykłady miłości w rodzinie, w pokoleniu nastolatków oraz wśród dzieci. "Na uwagę zasługuje szczególnie sylwetka młodej dziewczyny Cassie Bernall, która wyznała swoją wiarę w Boga za cenę oddania życia. Miała trudne dzieciństwo. Zamknięta w sobie, skryta, jako nastolatka buntowała się przeciw rodzicom, ale oni poświęcali jej dużo czasu i cierpliwości, i to na pewno dzięki ich modlitwom i prośbom pojechała na rekolekcje dla młodzieży. W czasie tych rekolekcji padło w jej serce maleńkie ziarno nadziei. Nie wszystko zmieniło się od razu, ale z każdym dniem starała się coraz lepiej poznawać Jezusa, coraz częściej sięgała po Pismo święte, zaangażowała się w działalność charytatywną, zaczęła chodzić na spotkania młodzieżowe przy swojej parafii. Zaczęła widzieć sens swojego życia" - mówił. Po chwili dodał: "To właśnie dlatego miała tyle odwagi, aby przyznać się do Jezusa. Gdy 22 lata temu, 20 kwietnia 1999 r. w amerykańskiej szkole Columbia w Kolorado, napastnik przyłożył jej pistolet do głowy i szyderczo zapytał, czy wierzy w Boga, odpowiedziała TAK! Miała zaledwie 18 lat! Zginęło wtedy w tej szkole 11 osób. Niczego nie spodziewając się w przeddzień śmierci zapisała w swoim pamiętniku takie słowa: "Naprawdę, chcę żyć całkowicie dla Boga. Jest to trudne i trochę się tego boję, ale wiem, że warto".

Na koniec ks. Buryło powiedział: "Ofiarą Eucharystyczną złożyliśmy dziękczynienie Panu Bogu za dzień, w którym uzyskaliśmy odpust zupełny z racji dzisiejszej uroczystości. Nasza aktywność jest owocna tylko wtedy, kiedy poprzedza ją łaska uświęcająca. Świadomi działania Bożej Opatrzności dziękujemy Panu Bogu za to, że przemawia do nas przez ludzi. Słowa wdzięczności kieruję w stronę ks. Henryka proboszcza z Wietlina. Serdecznie dziękuję wszystkim księżom z dekanatu na czele z ks. dziekanem Zbigniewem Szewczykiem, ks. proboszczom i wikariuszom naszego dekanatu, dziękuję za przybycie pocztom sztandarowym, Bóg zapłać naszym siostrom na czele z s. Dorotą przełożoną, dziękuję dyrektorowi DPS w Moszczanach wraz z personelem, dziękuję panu organiście i panu kościelnemu. Bóg zapłać naszej scholi parafialnej i zespołowi muzycznemu oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza za piękną animację muzyczną i liturgiczną, a w szczególności naszym sześciu ceremoniarzom na czele z Michałem Batiuk, dziękuję Grupom - Maryjnej i Wincentyńskiej wraz z siostrą Anną, dziękuję wszystkim strażakom na czele z Komendantem Gminnym, jednocześnie prezesem OSP w Łazach Janem Fusiek za stałą obecność i uświetnianie wszystkich uroczystości parafialnych. Bóg zapłać Radzie Duszpasterskiej i Komitetowi Budowy Kościoła, słowa wdzięczności kieruję do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na czele z panem prezesem Stanisławem Cisoń, dziękuję państwu Malskim, dziękuję przedstawicielom wszystkich mediów lokalnych: panu redaktorowi Zdzisławowi Wójcik oraz właścicielowi telewizji internetowej POD 24 Jerzemu Duszko i ekipie transmisyjnej, dziękuję paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Łazów i Wietlina III oraz wszystkim grupom duszpasterskim działającym w parafii za zaangażowanie w dzisiejszą uroczystość odpustową. Bóg zapłać paniom, które jako wolontariuszki nie tylko dzisiaj, ale i przez cały rok pięknie ubierają nasz kościół, dziękuję dzieciom biorącym czynny udział w procesji eucharystycznej oraz ich rodzicom, Bóg zapłać wszystkim gościom oraz dobrodziejom naszej parafii z różnych miejscowości i parafianom za ofiarowane dary odpustowe. Kapłańską wdzięcznością obejmuję wszystkich, których personaliów nie wymieniłem, dziękuję za modlitwę i wszelką pomoc w konkretnych czynach miłości, jakiej z Podwyższenia Krzyża uczy nas Zbawiciel Jezus Chrystus".

Uroczystość odpustową zakończyła procesja Eucharystyczna wokół kościoła wraz z modlitwą przed wystawionym na ołtarzu Najświętszym Sakramentem i błogosławieństwem Eucharystycznym.

Opracowanie i zdjęcia Zdzisław Wójcik

NAJNOWSZE
Święto podkarpackich...
We wtorek, 21 maja 2024 r. w Dubiecku odbyły się...
XIX Święto Fajki -...
Przemyska fajka stała się naszym produktem regionalnym...
SPOTKANIE ZE...
6 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej im....
Odrobina radości
29 maja 2024 r. z okazji Dnia Dziecka, z młodymi...
LICYTACJA DLA...
Zachęcam do licytacji Licytacje dla Grzegorza -...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward