Data: 08-12-2022

Bądź jak Ignacy Jan Paderewski

W dniu 20 listopada 2022 r. Szkoła Podstawowa w Skołoszowie otrzymała imię Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z Ojców Niepodległości, wielkiego Polaka, wybitnego pianisty oraz męża stanu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skołoszowie, celebrowaną przez Jego Ekscelencję, metropolitę przemyskiego, abpa Adama Szala, który również poświęcił sztandar, ufundowany przez społeczność związaną ze skołoszowską szkołą oraz władze gminy Radymno.

Następnie uczestnicy w asyście zaproszonych pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych szkół i instytucji, przeszli przed szkołę, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę. Przecięcia wstęgi dokonali: ks. Mieczysław Federkiewicz, ks. Leszek Czerwonka, pan Bogdan Szylar - Wójt Gminy Radymno, pani Anna Kaczmaryk - przewodnicząca Rady Rodziców oraz pan Jacek Makowiecki - dyrektor szkoły. Poświęcenia dokonał abp Adam Szal.

Dalsze uroczystości miały miejsce w szkolnej sali sportowej. Po oficjalnym przywitaniu zaproszonych gości oraz mieszkańców przez wójta oraz dyrektora szkoły, przewodniczący Rady Gminy Radymno, pan Jan Fusiek odczytał treść uchwały o nadaniu imienia szkole.
Zaproszeni goście oraz mieszkańcy w dalszej części uroczystości byli świadkami przekazania przez rodziców na ręce dyrektora J. Makowieckiego sztandaru, który potem został oddany pod opiekę uczniów. Po dokonaniu prezentacji sztandaru, wybrani uczniowie z poszczególnych klas złożyli uroczyste ślubowanie.

Po zamknięciu części oficjalnej zebrani w sali politycy, samorządowcy, uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz licznie przybyli goście wysłuchali wykładu "Ignacy Jan Paderewski - Ojciec Niepodległości", wygłoszonego przez dr. Jacka Magdonia - historyka rzeszowskiego Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie.

Postać patrona w oryginalny sposób przybliżyli również uczniowie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, odnosząc się do wielu ciekawostek z życia wybitnego pianisty. Fakty o patronie szkoły przeplatane były wstępami uczniów. Najmłodsi ujęli zebranych instrumentalną aranżacją jednego z utworów patrona oraz tańcem z szarfami. Następnie uczniowie klas starszych zaśpiewali z towarzyszeniem akompaniamentu "Hej, Orle Biały!", utwór do którego słowa i muzykę stworzył I. J. Paderewski.
Uroczystość uświetnił także koncert kameralistów Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu w składzie: Magdalena Betleja - skrzypce, Aleksandra Chmura - skrzypce, Agnieszka Kucab-Weryk - wiolonczela, Anna Hop - fortepian. Zebrani wysłuchali wiązanki utworów polskich kompozytorów, F. Chopina, I. J. Paderewskiego i W. Kilara.
Organizatorzy zaprosili również zebraną publiczność do premierowego, wspólnego odśpiewania hymnu szkoły, do którego muzykę skomponował pan Jacek Wawro, a słowa napisał dyrektor szkoły.

Klamrą spinającą całość uroczystości było uroczyste wbicie gwoździ w pamiątkową tablicę oraz okolicznościowe przemowy. Do zebranych zwrócili się, m. in. poseł na Sejm RP, pan Mieczysław Kasprzak; w imieniu posła Tadeusza Chrzana, głos zabrała dyrektor biura, pani Monika Romaniec. Swoje uznanie wyraziła również pani Anna Huk - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego; Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentowała pani Bernadeta Jasińska - Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu, która także odczytała list od Wojewody Podkarpackiego, pani Ewy Leniart.

W imieniu absolwentów szkoły głos zabrał ojciec Stanisław Jaromi, wyrażając radość z uczestnictwa w uroczystości.
Na zakończenie dyrektor szkoły raz jeszcze podziękował wszystkim zaangażowanym osobom, darczyńcom, organizacjom i stowarzyszeniom, które przyczyniły się do zrealizowania tak ważnego przedsięwzięcia, jakim było nadanie imienia skołoszowskiej szkole.

Tekst Jacek Makowiecki, zdjęcia Zdzisław Wójcik

NAJNOWSZE
Światowy Dzień...
20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Święto...
"Ostatnia tajemnica"...
"Ostatnia tajemnica" to powieść obyczajowa, której...
25 maja 2024 r. godz....
Termin wydarzenia: 25 maja 2024 r. godz. 19.00 Nazwa...
XX MIĘDZYNARODOWY...
W dniach 24-26.05.2024 r. odbędzie się XX...
Majowa Giełda Staroci
Jak co miesiąc gościnne progi I Liceum...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward