Data: 08-12-2022

Bądź jak Ignacy Jan Paderewski

W dniu 20 listopada 2022 r. Szkoła Podstawowa w Skołoszowie otrzymała imię Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z Ojców Niepodległości, wielkiego Polaka, wybitnego pianisty oraz męża stanu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skołoszowie, celebrowaną przez Jego Ekscelencję, metropolitę przemyskiego, abpa Adama Szala, który również poświęcił sztandar, ufundowany przez społeczność związaną ze skołoszowską szkołą oraz władze gminy Radymno.

Następnie uczestnicy w asyście zaproszonych pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych szkół i instytucji, przeszli przed szkołę, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę. Przecięcia wstęgi dokonali: ks. Mieczysław Federkiewicz, ks. Leszek Czerwonka, pan Bogdan Szylar - Wójt Gminy Radymno, pani Anna Kaczmaryk - przewodnicząca Rady Rodziców oraz pan Jacek Makowiecki - dyrektor szkoły. Poświęcenia dokonał abp Adam Szal.

Dalsze uroczystości miały miejsce w szkolnej sali sportowej. Po oficjalnym przywitaniu zaproszonych gości oraz mieszkańców przez wójta oraz dyrektora szkoły, przewodniczący Rady Gminy Radymno, pan Jan Fusiek odczytał treść uchwały o nadaniu imienia szkole.
Zaproszeni goście oraz mieszkańcy w dalszej części uroczystości byli świadkami przekazania przez rodziców na ręce dyrektora J. Makowieckiego sztandaru, który potem został oddany pod opiekę uczniów. Po dokonaniu prezentacji sztandaru, wybrani uczniowie z poszczególnych klas złożyli uroczyste ślubowanie.

Po zamknięciu części oficjalnej zebrani w sali politycy, samorządowcy, uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz licznie przybyli goście wysłuchali wykładu "Ignacy Jan Paderewski - Ojciec Niepodległości", wygłoszonego przez dr. Jacka Magdonia - historyka rzeszowskiego Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie.

Postać patrona w oryginalny sposób przybliżyli również uczniowie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, odnosząc się do wielu ciekawostek z życia wybitnego pianisty. Fakty o patronie szkoły przeplatane były wstępami uczniów. Najmłodsi ujęli zebranych instrumentalną aranżacją jednego z utworów patrona oraz tańcem z szarfami. Następnie uczniowie klas starszych zaśpiewali z towarzyszeniem akompaniamentu "Hej, Orle Biały!", utwór do którego słowa i muzykę stworzył I. J. Paderewski.
Uroczystość uświetnił także koncert kameralistów Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu w składzie: Magdalena Betleja - skrzypce, Aleksandra Chmura - skrzypce, Agnieszka Kucab-Weryk - wiolonczela, Anna Hop - fortepian. Zebrani wysłuchali wiązanki utworów polskich kompozytorów, F. Chopina, I. J. Paderewskiego i W. Kilara.
Organizatorzy zaprosili również zebraną publiczność do premierowego, wspólnego odśpiewania hymnu szkoły, do którego muzykę skomponował pan Jacek Wawro, a słowa napisał dyrektor szkoły.

Klamrą spinającą całość uroczystości było uroczyste wbicie gwoździ w pamiątkową tablicę oraz okolicznościowe przemowy. Do zebranych zwrócili się, m. in. poseł na Sejm RP, pan Mieczysław Kasprzak; w imieniu posła Tadeusza Chrzana, głos zabrała dyrektor biura, pani Monika Romaniec. Swoje uznanie wyraziła również pani Anna Huk - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego; Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentowała pani Bernadeta Jasińska - Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu, która także odczytała list od Wojewody Podkarpackiego, pani Ewy Leniart.

W imieniu absolwentów szkoły głos zabrał ojciec Stanisław Jaromi, wyrażając radość z uczestnictwa w uroczystości.
Na zakończenie dyrektor szkoły raz jeszcze podziękował wszystkim zaangażowanym osobom, darczyńcom, organizacjom i stowarzyszeniom, które przyczyniły się do zrealizowania tak ważnego przedsięwzięcia, jakim było nadanie imienia skołoszowskiej szkole.

Tekst Jacek Makowiecki, zdjęcia Zdzisław Wójcik

NAJNOWSZE
Loteria...
2-21 PAŹDZIERNIKA | ZAKUPY I W DROGĘ! URODZINOWA...
Październik w...
Szanowni Państwo! Przemyski Klub Podróżnika przy...
Kalendarz imprez i...
Chociaż o wakacjach i imprezach plenerowych już trochę...
XI. Bieg Wyganiamy Raka
To była inicjatywa nieodżałowanego dra Jana...
Sklep społeczny w...
Idea otwarcia sklepu społecznego w Przemyślu pojawiła...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward