Data: 08-12-2022

Dodatek elektryczny - złóż wniosek do 1 lutego 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje, że można składać wnioski na dodatek elektryczny, Dodatek elektryczny przysługuje tym, którzy do ogrzewania domu wykorzystują prąd i jest to jednorazowa pomoc.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej:

1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh oraz
1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh - wówczas aby uzyskać dodatek w podwyższonej kwocie do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek do prądu mogą otrzymać osoby, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem przy pomocy takich urządzeń jak pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery. Te ostatnie nie mogą służyć tylko do ogrzewania wody wykorzystywanej do łazience/kuchni. Muszą służyć do ogrzewania domu.

Trzeba wiedzieć, że właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Należy wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony.

Nowe przepisy mówią, że ?jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny".

Przesłanki do wypłaty dodatku elektrycznego w przypadku takich gospodarstw domowych zostaną ustalone decyzją administracyjną, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z którego będzie wynikać zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Wnioski można składać:

elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
tradycyjnie (papierowo) :
wrzucając wniosek do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy ul. Leszczyńskiego 3 (wejście od strony parkingu) oraz w Punkcie Obsługi Klienta (urna),
lub wysyłając wniosek pocztą na adres MOPS Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3,
37-700 Przemyśl.

Do pobrania na https://przemysl.pl/67510/1755/dodatek-elektryczny-zloz-wniosek-do-1-lutego-2023.html,/b>

Wniosek-o-dodatek-elektryczny-z-kaluzula-informacyjna-RODO

Instruktaz_Jak_wypelnic_wniosek_o_dodatek_elektryczny_gospodarstwa_domowe

NAJNOWSZE
Nominacja do tytułu...
Zapraszam do głosowania na pana Zdzisława Wójcika. Oto...
Spotkanie z prezesem
30 listopada 2022 roku w Publicznym Katolickim Liceum...
Kalendarz wydarzeń -...
Zapraszamy mieszkańców i wszystkich odwiedzających...
Bezpłatne konsultacje...
Odchudzanie z dietetykiem w parze! Skorzystaj z...
Wizualizacja Centrum...
Jednym z pomysłów, jakie w najbliższym planujemy...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward