Data: 27-10-2023

Potrójna uroczystość z Łazach

17 września 2023 r. z racji uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego w Łazach, gmina Radymno w powiecie jarosławskim odprawiona została Msza św. odpustowa. Eucharystii przewodniczył i sztandar Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej poświęcił Jego Ekscelencja ks. abp Adam Szal.

We wstępie do Mszy św. proboszcz parafii ks. Ryszard Buryło powitał wszystkich bardzo serdecznie. Zwracając się do przybyłych na uroczystość odpustową powiedział: "Dzisiejsza uroczystość odpustowa Podwyższenia Krzyża Świętego przez osobę i słowa Pana Jezusa pokazuje nam, że droga do chwały wiedzie przez uniżenie krzyża i cierpienie". Następnie dodał: "Mądrość krzyża zdobywamy przez dźwiganie własnego krzyża oraz przez spotkanie z krzyżem Odkupiciela w każdej Eucharystii, która mocą Ducha Świętego daje nam prawdziwe życie".

W dalszej części ks. proboszcz przywitał znamienitych gości przybyłych na uroczystość odpustową połączoną z Jubileuszem 25-lecia działalności POAK oraz poświęceniem sztandaru.

Gospodarz uroczystości przypomniał, że istotą odpustu parafialnego jest możliwość zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Zachęcił też wszystkich, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej do skorzystania ze spowiedzi świętej. Zaznaczył, że w konfesjonałach są kapłani z dekanatu.

Ks. abpa Adama Szala powitali Jan Fusiek przewodniczący Rady Duszpasterskiej, Komitetu Budowy Kościoła, Rady Gminy Radymno oraz Cecylia Baran z Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK.

Centralnym punktem tego wydarzenia była uroczysta Msza Święta odpustowa, której przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. abp Adam Szal.

Metropolita Przemyski w homilii zauważył, że "dzisiejsza uroczystość ma swoje mocne zakorzenienie w Biblii, a szczególnie w Księdze Wyjścia".
Kaznodzieja odpustowy zaznaczył wielkość i doniosłe znaczenie Krzyża Świętego w naszym codziennym życiu.

Podczas Eucharystii ks. abp Szal dokonał poświęcenia sztandaru POAK.

Na koniec ks. Buryło powiedział: "Dzisiejsza uroczystość odpustowa ku uczczeniu Krzyża Świętego przepełnia nasze serca przede wszystkim uczuciem wdzięczności skierowanej ku Panu Bogu, wdzięczności za dokonane dzieło zbawienia. Za ofiarę dokonaną na krzyżu, dzięki której każdy, kto ją przyjmie, będzie miał życie wieczne". Wyraził także wdzięczność ks. arcybiskupowi za uświetnienie uroczystości.

Uroczystość odpustową zakończyła procesja Eucharystyczna wokół kościoła wraz z modlitwą przed wystawionym na ołtarzu Najświętszym Sakramentem i błogosławieństwem Eucharystycznym.

Następnie zaproszeni goście udali do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach, gdzie prezes POAK Stanisław Cisoń przedstawił historię tego Oddziału. Powołany został przez ks. abpa Józefa Michalika w Strachocinie w 1998 r. Asystentem parafialnym był śp. ks. kanonik Tadeusz Robótka. Pierwszym prezesem mianowano Stanisława Karkowskiego. W 2005 r. asystentem zostaje ks. kanonik proboszcz Ryszard Buryło, a funkcję prezesa członkowie powierzyli Stanisławowi Cisoniowi. POAK liczy 17 osób, w tym 10 zwyczajnych i 7 wspierających. "Pracujemy zgodnie z programem AK w archidiecezji realizując zadania w parafii na miarę potrzeb i możliwości. Bierzemy udział w pielgrzymkach do Strachociny do patrona AK św. Andrzeja Boboli, do MBKP do Częstochowy, uczestniczymy w rekolekcjach, Dniach Skupienia dla AK, akcjach charytatywnych" - mówi S. Cisoń. Po chwili dodaje: "Uczestniczymy w festynach bezalkoholowych w archiprezbiteracie Jarosław. Na comiesięcznych spotkaniach rozważamy słowa Pisma Świętego, czytamy materiały formacyjne AK, systematycznie włączamy się w oprawę liturgii Mszy św. Uczestniczymy w plenerowej Drodze Krzyżowej oczywiście włączając się aktywnie w przygotowania. Pamiętamy o potrzebujących wspomagając ich materialnie oraz modlitwą. Zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury na budowę studni im. św. Jana z Dukli w Afryce". Na zakończenie zaznacza: "Z zaangażowaniem z całą parafią włączyliśmy się w budowę nowego kościoła i plebanii w Łazach, pracując na budowie i przy rozprowadzaniu cegiełek pozyskując w ten sposób fundusze na budowę Domu Bożego". Prezes POAK wyraził także wdzięczność wszystkim członkom za dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienne podchodzenie do wykonywania zadań, nawet tych trudnych. "Nie byłoby mocnej AK, gdyby nie otwartość serca na ludzi świeckich naszego ks. proboszcza, który jest mocno zaangażowany w budowę kościoła duchowego i materialnego" - podkreślił pan Stanisław Cison.

Następnie miała miejsce prezentacja sztandaru oraz wbijanie pamiątkowych gwoździ w drzewce. Uroczystość zwieńczył wspólny posiłek, podczas którego uczestnicy głośno wyrażali swoją radość z doniosłości tego wydarzenia.
Proboszcz parafii ks. Ryszard Buryło jest głęboko wdzięczny wszystkim księżom z dekanatu na czele z ks. dziekanem Zbigniewem Szewczykiem i ks. kustoszem Józefem Florkiem, księżom proboszczom i wikariuszom dekanatu Radymno II oraz wszystkim kapłanom gościom według należnej im godności - ks. prof. Waldemar Janiga dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, o. Kazimierz Szymczycha werbista sekretarz KEP ds. misji, ks. prałat Andrzej Surowiec archiprezbiter jarosławski, ks. prałat Andrzej Kopicz były kanclerz Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, dziekan dekanatu Kraków-Mogiła, proboszcz mistrzejowicki, wielki dobroczyńca parafii w Łazach, pocztom sztandarowym, siostrom szarytkom na czele z s. Dorotą Lis przełożoną, pani dyrektor Szkoły Podstawowej Beacie Kołcz, panu Mariuszowi Wygnaniec dyrektorowi DPS w Moszczanach wraz z personelem, pani dyrektor DPS w Sośnicy Joannie Szałydze, panu organiście, panu kościelnemu, scholi parafialnej i zespołowi muzycznemu oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza za piękną animację muzyczną i liturgiczną, a szczególnie ceremoniarzom, Wincentyńskiej Grupie Maryjnej wraz z siostrą Anną Wilkońską, wszystkim strażakom na czele z Komendantem Gminnym ZOSP RP, jednocześnie prezesem OSP w Łazach Janem Fusiek za stałą obecność i uświetnianie wszystkich uroczystości parafialnych, Radzie Duszpasterskiej i Komitetowi Budowy Kościoła, Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej na czele z panem prezesem Stanisławem Cisoń, przedstawicielom wszystkich mediów lokalnych: panu redaktorowi Zdzisławowi Wójcik oraz właścicielowi telewizji internetowej POD24.INFO Jerzemu Duszko i ekipie transmisyjnej, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Łazów i Wietlina III, wszystkim grupom duszpasterskim działającym w parafii za zaangażowanie w tę piękną uroczystość odpustową, paniom, które jako wolontariuszki przez cały rok pięknie ubierają kościół, dzieciom biorącym czynny udział w procesji eucharystycznej, ich rodzicom oraz wszystkim, którzy ofiarowali dary do procesji eucharystycznej, wszystkim gościom oraz dobrodziejom parafii z różnych miejscowości i parafianom za ofiarowane dary odpustowe.

Opracowanie i zdjęcia Zdzisław Wójcik


NAJNOWSZE
Gdzie nas zabierze tym...
Przed nami kolejna wyprawa z Przemyskim Klubem...
Ukończyłeś 65 lat i...
Informujemy o możliwości bezpłatnej ochrony przed...
Zapraszamy na Festiwal...
Festiwal Roślin, czyli największa impreza tego typu w...
Zapraszamy na...
Dyskusyjny Klub Książki oraz Przemyska Biblioteka...
Największe...
Zapraszamy do zaczarowanego świata czekolady,...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward