Data: 08-11-2013

Zmniejszyć ryzyko

Z Jadwigą Duda prezes Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu rozmawia Zdzisław Wójcik.

Zdzisław Wójcik: - Od kiedy pełni pani funkcję prezesa Stowarzyszenia EUROPA DONNA?
J.D.: - Od 2000 r. tj. od jego założenia.
Z.W.: - Proszę przybliżyć Czytelnikom Wasze Stowarzyszenie.
J.D.: - Każde Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań służących ochronie zdrowia społeczeństwa, a zwłaszcza walce z rakiem piersi u kobiet. Realizujemy cele określone przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Na dzień dzisiejszy w Polsce zarejestrowanych jest 5 Stowarzyszeń EUROPA DONNA, które mają siedzibę w: Przemyślu, Legnicy, Dębicy, Nowym Sączu i Pile. Należymy do Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA, którego siedzibą jest Legnica, a Polskie Forum ED przynależy do Europejskiej Koalicji z siedzibą w Mediolanie. Posługujemy się też logo Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA .
Z.W.: - Ilu członków liczy Stowarzyszenie?
J.D.: - Jest nas 18. Są to kobiety w różnym wieku, bardzo chętne do tego rodzaju pracy. Spotykamy się raz w miesiącu lub w miarę pilnej potrzeby. Pracujemy charytatywnie. W każdy piątek w siedzibie ( ul. Sportowa 6, gab.36) pełniony jest dyżur w godz. od 10.00 do 12.00.
Z.W.: - Co konkretnie panie robią?
J.D.: - Wygłaszamy prelekcje, prowadzimy naukę samokontroli piersi w szkołach, uczelniach, zakładach pracy, organizujemy konferencje, szkolenia, bierzemy udział w zespołach konsultacyjnych dot. współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym.
Z.W.: - Z jakim wydarzeniem kojarzy się pani 18 czerwca 2010 r.?
J.D.: - Oczywiście. To wydarzenie przeszło chyba do historii. W tym dniu odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, której celem była profilaktyka raka piersi oraz obchody X-lecia naszego Stowarzyszenia, XV-lecia EUROPA DONNA w Polsce i w Europie. Czasem zastanawiam się czy na Podkarpaciu, a może gdzieś w Polsce, też zorganizowano podobną uroczystą Sesję Rady Miejskiej?
Z.W.: - Od ilu lat w Przemyślu odbywają się akcje lub marsze w związku z Dniem Walki z Rakiem Piersi oraz kiedy ostatnia taka akcja miała miejsce?
J.D.: - Dzień Walki z Rakiem Piersi obchodzony jest 15 października postanowieniem Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Tegoroczna, 6 kampania ma na celu promowanie wśród wszystkich dziewcząt i kobiet w Europie zdrowego stylu życia, jako najskuteczniejszej profilaktyki raka piersi. Przez 7 lat organizowałyśmy "Marsze Życia i Nadziei" pod hasłem "Rak wcześnie wykryty jest uleczalny". Od kilku lat promujemy akcje dla zdrowia piersi.
Z.W.: - Co panie w tym dniu zaoferowały mieszkańcom Przemyśla i nie tylko?
J.D.: - To spotkanie było okazją do promowania wśród dziewcząt i kobiet zdrowego stylu życia, który jest najlepszą profilaktyką raka piersi. Nasze panie, a także towarzyszące im specjalistki z firm sponsorskich rozmawiały o zdrowiu. Każdy uczestnik otrzymał pyszne jabłko, jako symbol zdrowego stylu życia. Ponadto można było otrzymać dodatkowo bezpłatny karnet do sieci fitness klubu LEJDIS oraz zaproszenia na konsultacje brafitterki i dietetyka. Stowarzyszenie EUROPA DONNA Przemyśl przekonało niektórych właścicieli sal gimnastycznych, siłowni itp., aby 15 października 2013 r. kobiety w każdym wieku miały bezpłatny udział w zajęciach. Spotkanie cieszyło się dużym powodzeniem. Do organizatorek podchodziły między innymi panie po mastektomii, wyrażając radość z takiej akcji, uświadamiającej kobietom i ich rodzinom, tak ważny dla nich temat.
Z.W.: - Akcja miała miejsce przed Urzędem Miejskim. Kto wsparł tę kampanię i czy ktoś z urzędników odwiedził panie?
J.D.: - Przed Urzędem stanęło stoisko informacyjne z ulotkami BHD 2013 (Breast Health Day) promujące zdrowy styl życia, a partnerzy kampanii udzielali bezpłatnych konsultacji i porad. Kampanię wsparły Diamond Club, Lejdis sieć klubów fitness, Douglas Perfumerie, Avon, Naturhouse oraz OnlyHer.pl Z organizatorkami akcji spotkał się pan Wojciech Błachowicz zastępca prezydenta Przemyśla, który zapewnił o poparciu władz miejskich dla promocji zdrowego stylu życia i badań profilaktycznych. Czas na rozmowę znalazł także pan Robert Choma prezydent, pan Grzegorz Hayder - zastępca prezydenta oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Jan Bartmiński.
Z.W.: - Proszę podać kilka faktów związanych z rakiem piersi.
J.D.:- 33% zachorowań występuje miedzy 50 a 64 rokiem życia. 20-30% zachorowań występuje u kobiet poniżej 50 roku życia. Rakowi piersi można zapobiec poprzez właściwy styl życia unikając następujących czynników ryzyka: nadmierna waga i brak aktywności fizycznej zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi w 25-33%, brak aktywności fizycznej
zwiększa ryzyko zachorowania w 10-16%, nadużywanie alkoholu (drink lub piwo codziennie) zwiększa ryzyko zachorowania w 30-50%, doustna antykoncepcja hormonalna zwiększa ryzyko zachorowania w 15-20%.
Z.W.: - Wiem, że ostatnio panie ze Stowarzyszenia były w Pradze. Jaki był cel tego wyjazdu? Pani również uczestniczy w szkoleniach, sympozjach, wyjazdach, zdobywając doświadczenie i poszerzając wiedzę. Proszę przybliżyć Czytelnikom ten temat.
J.D.: - Ewa , Lila i Grażyna wzięły udział w XI Europejskiej Konferencji , która w dniach 19-20 października 2013 r. odbyła się w Pradze. W dniach 15-17 listopada 2013 r. w Mediolanie odbędzie się doroczne szkolenie - Advocacy Training Course, w którym weźmie udział 2 delegatki z Polski ( z Przemyśla i Dębicy). Od nas pojedzie Beata. Kolejna konferencja, EBCC-9, odbędzie się 19-21 marca 2014 r. w Glasgow (Szkocja), w której udział wezmą prezeski z 5 Stowarzyszeń ED, a więc także ja.
Z.W.: - Od kogo otrzymują panie najnowsze dane dot. profilaktyki raka piersi ?
J.D.: - EUROPA DONNA jest już w 46 państwach, tworząc silną grupę członków Europejskiej Koalicji. Siedzibą EBCC EUROPA DONNA jest Mediolan. Właśnie ona wspólnie z organizacjami naukowymi EORTIC i EUSOMA, jest organizatorem największych, prestiżowych europejskich konferencji na temat raka piersi, w których udział biorą między innymi przedstawicielki naszego Stowarzyszenia. Niedawno Ewa i Beata uczestniczyły w międzynarodowej konferencji naukowej na Malcie. Również bierzemy czynny udział w konferencjach naukowych, szkoleniach organizowanych przez Polskie Forum ED.
Z.W.: - Kto opłaca wasze wyjazdy na szkolenia, konferencje?
J.D.: - Polskie Forum ED otrzymuje granty, którymi opłaca rejestracje (udział) w międzynarodowych konferencjach, resztę, czyli koszty noclegów i dojazdu pokrywamy prywatnie.
Z.W.: - Ostatnio widzieliśmy się w PWSW w Przemyślu podczas międzynarodowego spotkania w ramach projektu pt. "Wyszehradzki Plac Budowy - Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego". W tej konferencji uczestniczyły także panie z Ukrainy. Czy to były członkinie Stowarzyszenia EUROPA DONNA PRZEMYŚL?
J.D.: - Tak i nie tylko. We wrześniu 2010 r. nawiązałyśmy współpracę ze Spoločnosť klinickej onkológie v Humennom (Słowacja), którą na tej konferencji reprezentowała Anna Simkulicowa. Z kolei 14 września 2012 r. we Lwowie podpisałyśmy porozumienie o współpracy naszego Stowarzyszenia EUROPA DONNA Przemyśl z "Grupą Osób Wspierających IRINA" ze Lwowa i właśnie Irina ( prezeska Grupy) z trzema przedstawicielkami uczestniczyły, po raz pierwszy, w takiej konferencji. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę naszego Stowarzyszenia - www.europadonna.pl

Dziękuję za rozmowę. Życzę wytrwałości w dalszych działaniach na rzecz drugiego człowieka oraz czerpania radości z tej posługi.

NAJNOWSZE
Zmiana organizacji...
Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka odc....
Finał Loterii...
Już w najbliższy piątek, 27 maja br., w Galerii...
Repertuar kina Centrum...
Marzec `68 - dramat, romans / Polska, 2022 r. / od lat:...
Antrakt - czekamy na...
Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w...
Kolejna karetka dla...
Dzięki porozumieniu pomiędzy Miastem Przemyśl a firmą...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward