Data: 08-11-2013

Zmniejszyć ryzyko

Z Jadwigą Duda prezes Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu rozmawia Zdzisław Wójcik.

Zdzisław Wójcik: - Od kiedy pełni pani funkcję prezesa Stowarzyszenia EUROPA DONNA?
J.D.: - Od 2000 r. tj. od jego założenia.
Z.W.: - Proszę przybliżyć Czytelnikom Wasze Stowarzyszenie.
J.D.: - Każde Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań służących ochronie zdrowia społeczeństwa, a zwłaszcza walce z rakiem piersi u kobiet. Realizujemy cele określone przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Na dzień dzisiejszy w Polsce zarejestrowanych jest 5 Stowarzyszeń EUROPA DONNA, które mają siedzibę w: Przemyślu, Legnicy, Dębicy, Nowym Sączu i Pile. Należymy do Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA, którego siedzibą jest Legnica, a Polskie Forum ED przynależy do Europejskiej Koalicji z siedzibą w Mediolanie. Posługujemy się też logo Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA .
Z.W.: - Ilu członków liczy Stowarzyszenie?
J.D.: - Jest nas 18. Są to kobiety w różnym wieku, bardzo chętne do tego rodzaju pracy. Spotykamy się raz w miesiącu lub w miarę pilnej potrzeby. Pracujemy charytatywnie. W każdy piątek w siedzibie ( ul. Sportowa 6, gab.36) pełniony jest dyżur w godz. od 10.00 do 12.00.
Z.W.: - Co konkretnie panie robią?
J.D.: - Wygłaszamy prelekcje, prowadzimy naukę samokontroli piersi w szkołach, uczelniach, zakładach pracy, organizujemy konferencje, szkolenia, bierzemy udział w zespołach konsultacyjnych dot. współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym.
Z.W.: - Z jakim wydarzeniem kojarzy się pani 18 czerwca 2010 r.?
J.D.: - Oczywiście. To wydarzenie przeszło chyba do historii. W tym dniu odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, której celem była profilaktyka raka piersi oraz obchody X-lecia naszego Stowarzyszenia, XV-lecia EUROPA DONNA w Polsce i w Europie. Czasem zastanawiam się czy na Podkarpaciu, a może gdzieś w Polsce, też zorganizowano podobną uroczystą Sesję Rady Miejskiej?
Z.W.: - Od ilu lat w Przemyślu odbywają się akcje lub marsze w związku z Dniem Walki z Rakiem Piersi oraz kiedy ostatnia taka akcja miała miejsce?
J.D.: - Dzień Walki z Rakiem Piersi obchodzony jest 15 października postanowieniem Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Tegoroczna, 6 kampania ma na celu promowanie wśród wszystkich dziewcząt i kobiet w Europie zdrowego stylu życia, jako najskuteczniejszej profilaktyki raka piersi. Przez 7 lat organizowałyśmy "Marsze Życia i Nadziei" pod hasłem "Rak wcześnie wykryty jest uleczalny". Od kilku lat promujemy akcje dla zdrowia piersi.
Z.W.: - Co panie w tym dniu zaoferowały mieszkańcom Przemyśla i nie tylko?
J.D.: - To spotkanie było okazją do promowania wśród dziewcząt i kobiet zdrowego stylu życia, który jest najlepszą profilaktyką raka piersi. Nasze panie, a także towarzyszące im specjalistki z firm sponsorskich rozmawiały o zdrowiu. Każdy uczestnik otrzymał pyszne jabłko, jako symbol zdrowego stylu życia. Ponadto można było otrzymać dodatkowo bezpłatny karnet do sieci fitness klubu LEJDIS oraz zaproszenia na konsultacje brafitterki i dietetyka. Stowarzyszenie EUROPA DONNA Przemyśl przekonało niektórych właścicieli sal gimnastycznych, siłowni itp., aby 15 października 2013 r. kobiety w każdym wieku miały bezpłatny udział w zajęciach. Spotkanie cieszyło się dużym powodzeniem. Do organizatorek podchodziły między innymi panie po mastektomii, wyrażając radość z takiej akcji, uświadamiającej kobietom i ich rodzinom, tak ważny dla nich temat.
Z.W.: - Akcja miała miejsce przed Urzędem Miejskim. Kto wsparł tę kampanię i czy ktoś z urzędników odwiedził panie?
J.D.: - Przed Urzędem stanęło stoisko informacyjne z ulotkami BHD 2013 (Breast Health Day) promujące zdrowy styl życia, a partnerzy kampanii udzielali bezpłatnych konsultacji i porad. Kampanię wsparły Diamond Club, Lejdis sieć klubów fitness, Douglas Perfumerie, Avon, Naturhouse oraz OnlyHer.pl Z organizatorkami akcji spotkał się pan Wojciech Błachowicz zastępca prezydenta Przemyśla, który zapewnił o poparciu władz miejskich dla promocji zdrowego stylu życia i badań profilaktycznych. Czas na rozmowę znalazł także pan Robert Choma prezydent, pan Grzegorz Hayder - zastępca prezydenta oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Jan Bartmiński.
Z.W.: - Proszę podać kilka faktów związanych z rakiem piersi.
J.D.:- 33% zachorowań występuje miedzy 50 a 64 rokiem życia. 20-30% zachorowań występuje u kobiet poniżej 50 roku życia. Rakowi piersi można zapobiec poprzez właściwy styl życia unikając następujących czynników ryzyka: nadmierna waga i brak aktywności fizycznej zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi w 25-33%, brak aktywności fizycznej
zwiększa ryzyko zachorowania w 10-16%, nadużywanie alkoholu (drink lub piwo codziennie) zwiększa ryzyko zachorowania w 30-50%, doustna antykoncepcja hormonalna zwiększa ryzyko zachorowania w 15-20%.
Z.W.: - Wiem, że ostatnio panie ze Stowarzyszenia były w Pradze. Jaki był cel tego wyjazdu? Pani również uczestniczy w szkoleniach, sympozjach, wyjazdach, zdobywając doświadczenie i poszerzając wiedzę. Proszę przybliżyć Czytelnikom ten temat.
J.D.: - Ewa , Lila i Grażyna wzięły udział w XI Europejskiej Konferencji , która w dniach 19-20 października 2013 r. odbyła się w Pradze. W dniach 15-17 listopada 2013 r. w Mediolanie odbędzie się doroczne szkolenie - Advocacy Training Course, w którym weźmie udział 2 delegatki z Polski ( z Przemyśla i Dębicy). Od nas pojedzie Beata. Kolejna konferencja, EBCC-9, odbędzie się 19-21 marca 2014 r. w Glasgow (Szkocja), w której udział wezmą prezeski z 5 Stowarzyszeń ED, a więc także ja.
Z.W.: - Od kogo otrzymują panie najnowsze dane dot. profilaktyki raka piersi ?
J.D.: - EUROPA DONNA jest już w 46 państwach, tworząc silną grupę członków Europejskiej Koalicji. Siedzibą EBCC EUROPA DONNA jest Mediolan. Właśnie ona wspólnie z organizacjami naukowymi EORTIC i EUSOMA, jest organizatorem największych, prestiżowych europejskich konferencji na temat raka piersi, w których udział biorą między innymi przedstawicielki naszego Stowarzyszenia. Niedawno Ewa i Beata uczestniczyły w międzynarodowej konferencji naukowej na Malcie. Również bierzemy czynny udział w konferencjach naukowych, szkoleniach organizowanych przez Polskie Forum ED.
Z.W.: - Kto opłaca wasze wyjazdy na szkolenia, konferencje?
J.D.: - Polskie Forum ED otrzymuje granty, którymi opłaca rejestracje (udział) w międzynarodowych konferencjach, resztę, czyli koszty noclegów i dojazdu pokrywamy prywatnie.
Z.W.: - Ostatnio widzieliśmy się w PWSW w Przemyślu podczas międzynarodowego spotkania w ramach projektu pt. "Wyszehradzki Plac Budowy - Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego". W tej konferencji uczestniczyły także panie z Ukrainy. Czy to były członkinie Stowarzyszenia EUROPA DONNA PRZEMYŚL?
J.D.: - Tak i nie tylko. We wrześniu 2010 r. nawiązałyśmy współpracę ze Spoločnosť klinickej onkológie v Humennom (Słowacja), którą na tej konferencji reprezentowała Anna Simkulicowa. Z kolei 14 września 2012 r. we Lwowie podpisałyśmy porozumienie o współpracy naszego Stowarzyszenia EUROPA DONNA Przemyśl z "Grupą Osób Wspierających IRINA" ze Lwowa i właśnie Irina ( prezeska Grupy) z trzema przedstawicielkami uczestniczyły, po raz pierwszy, w takiej konferencji. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę naszego Stowarzyszenia - www.europadonna.pl

Dziękuję za rozmowę. Życzę wytrwałości w dalszych działaniach na rzecz drugiego człowieka oraz czerpania radości z tej posługi.

NAJNOWSZE
Zapraszamy do udziału...
Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza uczniów klas...
Repertuar kina...
Festiwal Filmów Kina Niezależnego CK OFF Festiwal...
Zgubiłeś dowód...
INFORMACJA PRASOWA MINISTERSTWA CYFRYZACJI Zgubiłeś...
Koncert...
We wtorek 5 czerwca o godzinie 10:00 w Centrum...
Pomóżmy odtworzyć...
Stacjonujący w Przemyślu 5. batalion strzelców...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward