Data: 19-03-2018

Ty też możesz uratować komuś życie!

22 lutego 2018 r. do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu przybyli strażacy celem przeprowadzenie pogadanki na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zaprezentowali także sposoby udzielanie pierwszej pomocy.


Wizyta stanowiła odpowiedź na pisemne zaproszenie dyrektora Zespołu mgr Piotra Pipki. W auli czekali na nas m.in. uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum.

Podczas spotkania przybliżyłem młodzieży oraz gronu pedagogicznemu, m.in. zagadnienia związane z zasadami postępowania w przypadku powstania pożaru w szkole oraz w domu, z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w okresie letnim, zimowym. Poinformowałem co to jest tlenek węgla, potocznie czad, że powstaje przy niepełnym spalaniu materiałów palnych, że proces ten zachodzi przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze, jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla, jak ratować zaczadzonego, co zrobić, aby być bezpiecznym. Przytoczyłem dane z roku 2016, kiedy w Polsce 7414 osób trafiło do szpitala w wyniku pożarów i zatrucia tlenkiem węgla, 512 osób zginęło w pożarach, a 50 zmarło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.
Zasygnalizowałem także temat dawstwa krwi, organów i szpiku. Młodzież chętnie słuchała, gdy dzieliłem się doświadczeniem zdobytym podczas kilkudziesięciu lat służby w straży pożarnej oraz jako wolontariusz Polskiego Czerwonego Krzyża. Co ważne - była bardzo zdyscyplinowana i zaangażowana. Omawiane tematy przybliżyłem poprzez prezentację plansz z kolorowymi zdjęciami, obrazującymi działania ratownicze podejmowane przez przemyskich strażaków, na terenie miasta i powiatu przemyskiego, w minionych latach.

Dorosłym słuchaczom zaprezentowałem m.in. Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E., "Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym. Wspomniałem, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Zaznaczyłem, że w 2018 r. obchodzimy 60 lat Honorowego Dawstwa Krwi PCK, a rok 2019 będzie rokiem jubileuszu 100-lecia PCK. Poinformowałem, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczyłem słuchaczom słowa św. Maksymiliana: "Miarą wartości człowieka są jego czyny". Warto pamiętać, że Jan Paweł II powiedział: "Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata".

Następnie przeprowadziłem konkurs wiedzy z zakresu przekazanych informacji. Osoby, które dobrze odpowiedziały na pytania otrzymały drobne upominki, m.in. kalendarz informujący o działalności klubu HDK PCK "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu. Kalendarz wydany przez Komendę Główną PSP, za prawidłową odpowiedź, otrzymała Sofija.
Poproszony o refleksję Michał mówi: "Poruszone zostały m.in. tematy związane ze strażą pożarną, podstawowymi zasadami ewakuacji, honorowym dawstwem krwi. Pan Wójcik zaprezentował nam również plansze ze zdjęciami z akcji ratowniczych. Pierwsza część zakończyła się konkursem, sprawdzającym naszą wiedzę na temat pożarnictwa ".

Później wygłoszona została pogadanka połączoną z pokazem na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, wyjaśnione zasady udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, przez osoby które nie są profesjonalnymi ratownikami. "Uczniowie obejrzeli zaprezentowane umundurowanie koszarowe i ubranie specjalne, obserwowali prawidłowe postępowanie ratownika w przypadku zadławienia u osoby dorosłej oraz niemowlaka, postępowanie związane z oceną stanu świadomości poszkodowanego oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej" - mówią zgodnie przybyli ze mną ratownicy - Kamil i Mateusz. Podsumowując zauważają: "Ważnym elementem było uświadomienie młodzieży, iż każdy z nich może znaleźć się w sytuacji, gdzie dzięki zdobytym umiejętnościom i wiadomościom, może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia lub nawet życia".

Wrażeniami ze spotkania z ratownikami podzielił się także Mikołaj: "Uważam, że tego typu zajęcia są niezbędne i pomagają nam poszerzyć swą wiedzę w dziedzinach, które mogą pozwolić w przyszłości uratować czyjeś życie". Po chwili dodaje: "Miłym akcentem była wizyta trzech naszych uczennic z Liceum: Oli, Natalii, Hanny - które kilka dni później oddały honorowo krew w punkcie krwiodawstwa przy ul. Sportowej w Przemyślu".

Spotkanie ubogaciło prelegentów i słuchaczy. Jednemu z nich przekazałem miesięcznik PSP"Przegląd Pożarniczy" oraz pismo Związku OSP RP "Strażak", którego jestem stałym współpracownikiem. Pokazało też, że ci młodzi ludzie są wrażliwi na prezentowane im treści. Co więcej - mają świadomość tego, jak ważne jest bezpieczeństwo, nie tylko pożarowe.

Realizatorami prelekcji byli Zdzisław Wójcik prezes klubu HDK PCK "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu oraz młodszy aspirant Kamil Brudniak i starszy strażak Mateusz Bąk z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Dziękujemy za zdyscyplinowanie, ogromne zaangażowanie podczas zajęć oraz miłe przyjęcie.

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Kamil Brudniak i Zdzisław Wójcik, ostatnia fotografia archiwum autora
 

NAJNOWSZE
Ogromna radość w...
22 sierpnia 2021r. w parafii pw. Miłosierdzia...
XXXVIII JESIEŃ MUZYCZNA
Szanowni Państwo, z radością informujemy, że pomimo...
Komunikat...
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu informuje, iż...
XIX Mistrzostwa...
W dniu 16.08.2021 r. na Poligonie Szkoleń Wodnych w...
Zapraszamy na Narodowe...
Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward