Data: 08-02-2019

60 lat Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

13 grudnia 2018 r. w sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu spotkały się osoby zaangażowane w działalność w klubach Honorowych Dawców Krwi PCK, szkolnych kołach PCK, działacze z terenu miasta Jarosławia, Lubaczowa oraz tych powiatów, a także młodzież. Okazją był Jubileusz 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce.


Gości, wśród których byli m.in. reprezentujący Waldemara Palucha Burmistrza Miasta Jarosławia Lesław Strohbach dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta w Jarosławiu, Mariusz Trojak Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego, Maciej Maruszak dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie, Antoni Olak członek Zarządu Głównego PCK i wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie, powitał Jan Potoniec prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu.

Słowa pełne uznania, prezes skierował pod adresem obecnych na uroczystości prezesów i opiekunów klubów HDK, opiekunów Szkolnych Kół PCK, zasłużonych krwiodawców, członków Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu - Piotra Balickiego, Zdzisława Wójcika wiceprezesa OR PCK w Jarosławiu, Mieczysława Rodzinki, Stanisława Jabłońskiego, członków Komisji Rewizyjnej: Danuty Ciećkiewicz przewodniczącej Komisji oraz długoletniej kierowniczki punktu opieki ds. koordynacji usług opiekuńczych w mieście i powiecie jarosławskim, Bronisławy Mroczko długoletniego opiekuna Szkolnego Koła PCK w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu, Fryderyka Chrząszcza, Ewy Załęskiej kierownika Biura OR PCK w Jarosławiu.

Organizatorem spotkania był OR PCK w Jarosławiu. Prezes Potoniec przypomniał zebranym, że Polski Czerwony Krzyż to wielka rodzina licząca już blisko 100 lat. Podkreślił, że od 1924 r. należy do niej jarosławska organizacja, która realizuje zadania promocji zdrowia, pierwszej pomocy i honorowego krwiodawstwa. Oddział Rejonowy PCK w Jarosławiu szczególnie skuteczny jest w pracy z młodzieżą, zajmuje się opieką społeczną, pomocą charytatywną, działa w zakresie ratownictwa, promowania idei krwiodawstwa. Zaznaczył, że obecnie na terenie działania OR PCK w Jarosławiu, który obejmuje także powiat lubaczowski, jest około tysiąca krwiodawców zrzeszonych w 33 klubach HDK PCK, a w okręgu jarosławskim i lubaczowskim każdego roku pozyskujemy średnio około 500 litrów krwi.

W latach 2017-2018 nadano 105 odznak Zasłużony HDK oraz 45 Medali Jubileuszowych. 22 listopada 2018 r. powstał kolejny klub HDK PCK przy Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

Liczba honorowych dawców wciąż rośnie. Rośnie również świadomość społeczna z zakresu krwiodawstwa, a to dzięki różnym akcjom promocyjnym organizowanym przez Kluby HDK PCK.

Do największej akcji w roku bieżącym należy realizowany już od 5 lat projekt, nad którym każdego roku patronat obejmuje Burmistrz Miasta Lubaczowa oraz Starosta Lubaczowski. Projekt ten realizowany jest przez klub HDK PCK "Krwinka " działający przy Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. W 2018 roku w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości klub ten pozyskał rekordową ilość krwi, a mianowicie ponad 100 litrów tego życiodajnego płynu.

Często akcje poboru krwi organizowane są w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - oba w Jarosławiu.

Również kluby HDK PCK zrzeszające osoby pracujące bardzo czynnie propagują ideę krwiodawstwa i organizują akcje poboru krwi. Największym liderem jest tu klub HDK PCK z Pruchnika.

"Liczy się każda kropla krwi, gdy ma uratować czyjeś zdrowie, a czasem i życie. Dlatego najważniejsze jest to, byśmy wspólnymi siłami w miarę swoich możliwości starali się nieść pomoc potrzebującym. Stanowimy bowiem jedną wielką rodzinę" - zaznaczył prezes Potoniec.

Odznaki i podziękowania nw. osobom wręczyli m.in.: Antoni Olak, Maciej Maruszak oraz Jan Potoniec. Odznaką Pamiątkową za oddanie 50 litrów krwi uhonorowany został Janusz Gałuszka. Taką Odznakę za oddanie 25 litrów krwi wręczono Zdzisławowi Wójcikowi.

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, którą otrzymują osoby po oddaniu 18 litrów krwi, uhonorowany został: Zbigniew Macnar z klubu HDK PCK "Kropelka życia" przy OR PCK w Jarosławiu.

Odznakę Z HDK, po oddaniu 12 litrów krwi otrzymali: Bartłomiej Kamiński i po oddaniu 10 litrów Małgorzata Strycharz prezes klubu HDK PCK "Krwinka" przy Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie.

Odznakę Z HDK po oddaniu 6 litrów krwi otrzymali: Adam Mazur, Paweł Broszko, Roman Skowronek, Grzegorz Puk, Karolina Strojna, Zbigniew Wacnik i po oddaniu 5 litrów krwi Agnieszka Paszczyńska.

Podziękowania za wspieranie ruchu HDK otrzymali: Alina Kudyba, Ernest Tadla, Andrzej Nepalski dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Józefa Ustronia w Lubaczowie, Dorota Wałczyk prezes klubu HDK PCK przy tym Zespole, Marta i Zygmunt Wysoccy oraz Justyna Załęska i Robert Hojnik.

Okolicznościowy medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK otrzymało 45 osób.

Za dynamiczne prowadzenie różnego rodzaju działań oraz akcji pan Lesław Stohbach w mieniu Burmistrza Waldemara Palucha złożył wszystkim zaangażowanym podziękowania i gratulacje, a na ręce prezesa Jana Potońca przekazał okolicznościowy list. Również panowie Antoni Olak i Maciej Maruszak wyrazili uznanie za dotychczasową działalność. Grzegorz Michalski przekazał od pani Ewy Zawilińskiej dyrektor RCKK w Rzeszowie na ręce prezesa Potońca podziękowania. Również pisemne podziękowanie złożył pan Mariusz Trojak.

OR PCK w Jarosławiu dziękuje siostrom Martynie i Klaudii Kowalik uczennicom Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu za występ artystyczny, a restauracji "Trattoria" w Jarosławiu za poczęstunek dla gości.


Opracowanie Zdzisław Wójcik, zdjęcia Zdzisław Wójcik i archiwum autora.

NAJNOWSZE
Ogromna radość w...
22 sierpnia 2021r. w parafii pw. Miłosierdzia...
XXXVIII JESIEŃ MUZYCZNA
Szanowni Państwo, z radością informujemy, że pomimo...
Komunikat...
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu informuje, iż...
XIX Mistrzostwa...
W dniu 16.08.2021 r. na Poligonie Szkoleń Wodnych w...
Zapraszamy na Narodowe...
Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward