Data: 31-05-2019

Z myślą o drugim człowieku!

Życie jest największą wartością. Dobrze o tym wiedzą pracownicy Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. Swoją postawą pragną przyczynić się w jeszcze szerszym zakresie do ratowania zagrożonego życia ludzkiego.

16 maja 2019 roku, dla uczczenia 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zbliżającego się Światowego Dnia Krwiodawcy, przypadającego 14 czerwca, założyli klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Otwarte Serca". Jest to najprawdopodobniej pierwszy i jedyny taki klub przy Szpitalu w województwie podkarpackim.

25 kwietnia br. na zaproszenie dyrektor WPSP dr n. o zdr. Barbary Stawarz do Szpitala przybył prezes klubu HDK PCK "Płomyk" działającego przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu Zdzisław Wójcik. Podczas spotkania z częścią personelu omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz "Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, przekazując zainteresowanym do wglądu wymienione własne dokumenty. Wszyscy chętni otrzymali czyste druki "Oświadczenia woli" z prośbą o przemyślenie tematu, a także zaproszenie na www.poltransplant.org.pl . Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca, który musi mieć ukończone 18 lat i ważyć minimum 50 kg, otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz 9 tabliczek czekolady. Zaprosił również na www.pck.org.p l iwww.dawcomwdarze.pl
Prezes Wójcik przybliżył także temat rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz zaprosił wszystkie zainteresowane osoby, pragnące dowiedzieć się więcej, na www.szpik.info

Na zakończenie spotkania zachęcił do założenia klubu skupiającego krwiodawców oraz osoby chętne do udziału w działaniach tego klubu na rzecz rozwoju ruchu HDK PCK, pracujące w Szpitalu. Zainteresowanie tematem było ogromne. Deklaracje słowne składane podczas prelekcji niedługo przerodziły się w czyn. Ale o tym za chwilę...

16 maja tego roku, również na zaproszenie pani dyrektor do Szpitala przybyli koordynator biura Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu Daniel Nuckowski oraz Zdzisław Wójcik.

D. Nuckowski przybliżył pracownikom szeroki wachlarz zagadnień związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Poruszył m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK. Omówił uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom. Przypomniał m.in. o korzystaniu z wizyt do lekarzy specjalistów poza kolejnością. Przekazał zainteresowanym stosowne dokumenty, niezbędne do założenia klubu.

Z. Wójcik zaznaczył, że w 2018 r. obchodziliśmy 60 lat HDK PCK, a rok 2019 jest rokiem Jubileuszu 100-lecia PCK. Przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca oraz, że w dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Zaprosił zebranych na XVIII Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 7 września 2019 r.

Podczas spotkania w sali konferencyjnej, prezesem powstałego klubu HDK PCK "Otwarte Serca" przy WPSP w Żurawicy liczącego 24 osoby, został wybrany Witold Wysocki - sanitariusz, który wyraził chęć wstąpienia do Grupy Ratownictwa PCK "PRZEMYŚL", a wiceprezesem Paweł Antoniak - specjalista terapii uzależnień. Sekretarzem klubu została Katarzyna Harasz, a skarbnikiem Piotr Drabik. Członkami klubu są nie tylko dawcy, którzy mają już za sobą wizyty w Regionalnym Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie - Terenowy Oddział w Przemyślu, ul. Sportowa 6, ale i tacy, którzy przyszli na spotkanie założycielskie, ponieważ pragną jeszcze intensywniej służyć innym. Rekordzistą wśród klubowiczów jest Piotr Drabik, który oddał już ponad 11 litrów krwi. Swoją przygodę zaczął w 2008 roku w Przemyślu. Kierował się chęcią pomocy innym. Monika Bobko również kilkakrotnie podzieliła się cząstką siebie oddając ten życiodajny płyn.

Z założenia klubu cieszy się inicjatorka, tej ze wszech miar cennej i stale potrzebnej społecznej działalności, pani dyrektor Stawarz. "Dzisiaj ujęliśmy w ramy organizacyjne historię krwiodawstwa w naszym Szpitalu. Wierzę, że za naszym przykładem pójdą kolejni pracownicy, ponieważ uważam, że każdy człowiek, który może, powinien w ten sposób pomagać ludziom. Kto nie może - powinien promować ideę krwiodawstwa wszędzie, gdzie się znajduje" - podkreśla pani dyrektor. Po chwili dodaje: "Taka jest miara człowieka, ile jest w stanie zrobić dla innych. Klubowicze swoją postawą wykazują się troską o innych ludzi będących w potrzebie. Planują również w najbliższym czasie założyć kronikę działalności". Pani dyrektor także należy do "Otwartych Serc".

Warto pamiętać, że nawet największa ilość oddanej krwi zaczyna się od pierwszego podzielenia się cząstką siebie. Każdy honorowy dawca krwi jest uczestnikiem życia człowieka, któremu oddał swoją krew.

Tekst Zdzisław Wójcik, fotografie Zdzisław Wójcik i Ryszarda Fac

NAJNOWSZE
"Przysięga": Teatr...
Zamek Kazimierzowski w Przemyślu w sobotę 22.02.20120...
2020 rokiem kpt....
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu pod...
Zapraszamy na...
Przemyska Biblioteka Publiczna oraz Agencja Autorska...
Z miłości do dzieci,...
W połowie stycznia 2020 r., w Sali Rycerskiej...
Bardzo Młoda Kultura...
Zapraszamy na pierwsze  spotkania informacyjne...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward