Data: 17-10-2019

Zwolnienie z PIT dla osób do ukończenia 26 roku życia.

1 sierpnia 2019r. weszły w życie przepisy zwalniające osoby w wieku do 26 r.ż., które są zatrudnione w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie nie obejmuje osób zatrudnionych na umowach o dzieło oraz prowadzących własną działalność gospodarczą.

Rozstrzygający dla możliwości zastosowania "zerowego PITu" jest wiek podatnika na moment uzyskania przychodu (nie ma znaczenia moment zawarcia umowy czy też okres wykonywanej pracy). Ustalając wiek należy wziąć pod uwagę pełną datę urodzenia, chociaż sam zapis w tym zakresie budzi jeszcze wątpliwości.

Złożenie płatnikowi przez podatnika oświadczenia potwierdzającego uprawnienia do zastosowania w 2019r. "zerowego PITu", spowoduje niepobieranie przez płatnika zaliczki na podatek - najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia - do końca miesiąca, w którym w 2019r. przychód uzyskany przez podatnika przekroczy kwotę 35.636,67 zł, lub w którym podatnik ukończy 26 lat (uwaga - podatnik otrzymujący przychody z różnych źródeł powinien sam pilnować momentu przekroczenia limitu, o którym mowa powyżej, by w składanym następnie rozliczeniu rocznym nie wyszła mu duża dopłata podatku). W sytuacji, w której podatnik w 2019r. nie złoży oświadczenia (zaliczki na podatek będą nadal odprowadzane) i nie przekroczy on limitu przychodu ustalonego na 2019r. - uzyska on zwrot podatku poprzez złożenie zeznania rocznego.

Zwolnienie z podatku wprowadzonego z dniem 1 sierpnia b.r. ograniczone zostało limitem kwotowym. W okresie od 01.08.2019r. do 31.12.2019r. nowa ulga ogranicza się do kwoty przychodów w wysokości 35.636,67 zł, a od 01.01.2020r.: 85.528 zł. Ww. kwota jest stała, bez względu na liczbę zawartych umów czy też liczbę pracodawców, z którymi zawarto umowy.

Obliczając limit należy pominąć przychody:
z pracy i umów zlecenia podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,zwolnione z podatku dochodowego,od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Nadwyżka przychodów ponad ustalony limit podlegać będzie opodatkowaniu za zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, przy uwzględnieniu tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku współmałżonków czy też osób samotnie wychowujących dzieci.

Od 01.01.2020r. mechanizm "zerowego PITu" zostanie odwrócony, tzn. w przypadku osób w wieku do 26 lat płatnik automatycznie będzie stosował zwolnienie z PIT (bez konieczności składania przez podatnika oświadczenia). Podatnik będzie miał jednak możliwość złożenia płatnikowi pisemnego wniosku o pobór zaliczek na podatek dochodowy od swojego wynagrodzenia (Uwaga! Wniosek trzeba będzie składać odrębnie dla każdego roku podatkowego).

Od 2020r. - jeśli podatnik do ukończenia 26 r.ż. - uzyska jedynie przychód podlegający opisanemu zwolnieniu, nie będzie miał obowiązku złożenia zeznania rocznego (PIT-37), chyba, że przekroczy limit ulgi, wówczas w zeznaniu rocznym będzie musiał wykazać do opodatkowania kwotę nadwyżki. W rozliczeniu za 2019r. będzie trzeba natomiast wykazać kwoty przychodu za okres od stycznia do końca lipca, a za okres od sierpnia do grudnia tylko te ponad limit (jeśli próg zostanie przekroczony).

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Przemyślu:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Leszczyńskiego 3 w Przemyślu, poniedziałek (poradnictwo obywatelskie) w godz. 8.00-12.00, od wtorku do piątku (pomoc prawna) w godz. 8.00-12.00;

II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
Miejski Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Św. Brata Alberta 3 w Przemyślu, poniedziałek-wtorek w godz.: 10.00-14.00, środa-piątek: 15.00-19.00.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Miasto Przemyśl


NAJNOWSZE
Bardzo Młoda Kultura...
Centrum Kulturalne w Przemyślu informuje, że po ponad...
Oddają siebie w...
Co roku 14 czerwca na całym świecie...
26 Kobieta idealna w...
Uwaga! Z uwagi na zagrożenie koronawirusem, spektakl...
Koronawirus na...
Od 18 maja będziemy mogli: - skorzystać z usług...
Filmowcy do kamer,...
Centrum Kulturalne w Przemyślu ogłasza konkurs filmowy...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward