Data: 31-12-2019

Dzień promujący zdrowie w Radymnie

W interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej jaka odbyła się 24 września 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Radymnie wzięło udział około 150 uczestników. Tak wyjątkowe wydarzenie, które pozwoliło zgromadzić znakomitych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej i psychologii nie byłoby możliwe bez organizacyjnego zaangażowania Miasta Radymna, Zakładu Genetyki Klinicznej, Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego skierowana była do wszystkich mieszkańców Radymna i Regionu. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia z zakresu genetyki klinicznej, chorób nowotworowych, chorób zakaźnych i pasożytniczych, opieki medycznej nad seniorami, farmakologii klinicznej, leczenia uzależnień oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Uroczystego otwarcia dokonał mgr Mieczysław Piziurny Burmistrz Miasta Radymna. Serdecznie powitał zaproszonych gości, naukowców oraz uczestników.

Naukowej Sesji Plenarnej przewodniczyli: prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka prof. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji oraz dr Przemysław Kołodziej.

Wykład inauguracyjny pt.: "Nowe koncepcje farmakogenomiki i strategie leczenia pacjentów ze spektrum autyzmu" wygłosił prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, który jest kierownikiem Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalistą pediatrii i genetyki klinicznej oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie genetyki klinicznej. Podczas wykładu pan Profesor omówił problemy związane z zaburzeniami rozwojowymi osób ze spektrum autyzmu.

Sesji Naukowej I przewodniczyli: dr Anna Makuch-Kocka oraz mgr Wojciech Kocki.

Wykład pt.:"Techniki obrazowe stosowane w profilaktyce raka piersi" zaprezentował prof. nadz. dr hab. n. med. Witold Krupski, Kierownik II Zakładu Radiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pan Profesor przybliżył m.in. czynniki ryzyka powodujące raka piersi, objawy raka piersi, metody diagnostyczne umożliwiające wczesne wykrycie raka piersi, kryteria rozpoznawania w USG raka piersi. Mówił także o mammografii oraz rezonansie magnetycznym piersi.

O tym "Czy w XXI wieku istnieje problem chorób pasożytniczych" mówili prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka i dr Przemysław Kołodziej - Katedra i Zakład Biologii z Genetyką UM w Lublinie. Na temat "Opieki medycznej nad seniorami" powiedziała dr n. o zdr. Barbara Stawarz dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, wykładowca w PWST-E w Jarosławiu. Omówiła m.in. formy opieki domowej sprawowane w systemie pomocy społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze, opiekę domową sprawowaną w systemie opieki zdrowotnej, nowe technologie w opiece nad osobami starszymi. Na zakończenie wystąpienia podkreśliła, że "nawet najbardziej nowoczesne technologie nie zastąpią jednak kontaktu osobistego". "Problemy logopedyczne okiem praktyka" omówiła mgr Anna Huk przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie, która m.in. opowiedziała kiedy potrzebna jest konsultacja logopedyczna, wspomniała o logopedii w przedszkolu i szkole, terapii u logopedy, zasygnalizowała zagadnienia związane z etapami rozwoju mowy, wadami wymowy.

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość obejrzenia występu artystycznego pt. "Szlachetne zdrowie..." w wykonaniu młodzieży z Radymna pod kierunkiem mgr Doroty Guni dyrektor MOK.

Sesji Naukowej II przewodniczyli prof. dr hab. Janusz Kocki, dr. hab. Witold Krupski prof. UM i dr n. o zdr. Barbara Stawarz.
"Jeść czy nie jeść oto jest pytanie. Interakcje leków z pożywieniem" - o tym mówiła dr Anna Makuch-Kocka Zakład Farmakologii UM w Lublinie. Podkreśliła m.in. wpływ żywności na wchłanianie leków, wpływ leków na wchłanianie składników odżywczych, wpływ żywności na metabolizm leków, wpływ żywności na wydalanie leków. Temat "Projektowanie uniwersalne z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" omówił mgr Wojciech Kocki architekt z Politechniki Lubelskiej. Zaprezentował m.in. przykładowe rozwiązania projektowe, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, projektowanie ogrodu sensorycznego. O "Uzależnieniu od alkoholu - poważnym problemie społecznym" opowiedziała mgr Anna Czech-Wójcik psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, Urząd Miasta Radymno. Podała m.in. definicję uzależnienia od alkoholu, sprecyzowała objawy uzależnienia od alkoholu, wpływ alkoholu na organizm ludzki. Temat "Być darem dla drugiego" przybliżył Zdzisław Wójcik wiceprezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu, prezes klubu HDK PCK "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu, założyciel 110 klubów krwiodawców w województwie podkarpackim. Wystąpienie pozwoliło dotrzeć do szerokiego grona nowych osób i zainteresować ich tematyką dawstwa krwi, organów i szpiku oraz zachęcić do bezinteresownego ofiarowania leku, jakim jest krew, a także do innych sposobów podzielenia się cząstką siebie.

Podsumowując, to ze wszech miar cenne wydarzenie, mgr Mieczysław Piziurny Burmistrz Miasta Radymna wyraził ogromną wdzięczność zaproszonym gościom za przybycie i wygłoszone wykłady oraz podzielenie się bogatym doświadczeniem, a uczestnikom za udział w sesjach. Zwracając się do pań Anny Huk, Anny Czech-Wójcik oraz do Zdzisława Wójcika zapewnił ich, jako mieszkańców Radymna, że jeszcze skorzysta z ich wiedzy i doświadczenia na rodzimym "podwórku".

Osoby biorące udział w konferencji otrzymały certyfikat uczestnictwa. Poczęstunek dla uczestników zapewniła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie, której opiekunem jest pani Magdalena Biesiadecka.

Konferencji towarzyszyły warsztaty naukowo-szkoleniowe dla nauczycieli, rodziców i uczniów, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami związanymi z chorobami pasożytniczymi (prowadzący: prof. dr hab. Anna Kocka i dr Przemysław Kołodziej Katedra i Zakład Biologii z Genetyką UM w Lublinie) oraz zagrożeniami czyhającymi na dzieci w internecie (prowadząca: dr. hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka prof. WSEI).

Konferencja, którą prowadziła pani mgr Maria Ośmak, była okazją nie tylko do zdobycia nowej wiedzy, ale także zawarcia nowych znajomości i nawiązania szerokiej współpracy.

W czasie dnia promującego zdrowie w Radymnie w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie ustawionym przed Zespołem Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie odbywała się akcja krwiodawstwa, podczas której kilkanaście osób podzieliło się z potrzebującymi najcenniejszym lekiem - własną krwią.

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Zdzisław Wójcik i Joanna Trudzik

NAJNOWSZE
Przemyśl przystąpił...
12 listopada br. Wiceprezydent Miasta Przemyśla...
Krzysztof Polnik w...
W niedzielę, 8 listopada odbył się finał konkursu...
POGOTOWIE ZAKUPOWE...
Galeria Sanowa, włącza się do czynnej walki z...
ZUS: dodatkowy...
Od 9  do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy...
Kalendarz imprez PCKiN...
7 listopada (sobota), godz. 18.00 Prorok...Historia o...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward