Data: 24-10-2020

Zasady funkcjonowania szkół w Przemyślu w czasie obowiązywania w mieście strefy czerwonej

Ze względu na to, że Przemyśl znajduje się w strefie czerwonej, od poniedziałku, 19 października br. zmienione zostały zasady funkcjonowania szkół i placówek.- Przedszkola i szkoły podstawowe będą funkcjonowały tak jak dotychczas, chyba że w danej szkole czy przedszkolu decyzją sanepidu forma nauki zostanie czasowo zmieniona. ?????- Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkół w Przemyślu przejdą w tryb kształcenia na odległość.- Wyjątkowo nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych specjalnych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. W szkołach tych młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie a także prowadzone będą w nich zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.- Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany do zorganizowania im nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).- W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praktyki zawodowe realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa.- Ograniczeniem nie będą objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.- Ograniczeniem nie będą także objęte internaty, w których przebywają uczniowie.- Wymienione wyżej zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym będą stosowane do czasu obowiązywania w Przemyślu strefy czerwonej. Za organizację kształcenia odpowiada dyrektor szkoły/placówki. Jest on zobowiązany do tego, aby ustalić sposób nauki. Ma również obowiązek powiadomić rodziców i uczniów jak będzie zorganizowane kształcenie.

NAJNOWSZE
Ola Makar druga w 1....
14 listopada br. w Ustrzykach Dolnych odbył się 1 Grand...
Zmiany w covidowych...
26 listopada ukazało się rozporządzenie Rady...
Konkurs plastyczny...
Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w...
20. Międzynarodowy...
Od 3 do 6 grudnia zapraszamy na 20. Międzynarodowy...
6 grudnia 2020 r....
6 grudnia 2020 r. godz. 16.00 nieco inna PARADA...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward