Data: 04-01-2023

" Strażak" w Pruchniku

28 października 2022 roku na zaproszenie Zarządu klubu HDK PCK "Strażak" przy Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruchniku przybyli prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu Jan Potoniec oraz wiceprezes tego Zarządu Zdzisław Wójcik. W Centrum Kultury, Sportu i Turystyki uczestnicy zebrania m.in. zapoznali się ze sprawozdaniem dotychczasowego prezesa klubu, otrzymali odznaki Zasłużony HDK, dokonali wyboru nowego Zarządu klubu.

Odznaką Zasłużony HDK I stopnia uhonorowany został Marian Romanik. Taką odznakę II stopnia otrzymali: Piotr Kwaśniak, Urszula Salwiak i Aleksandra Szwajczak. Odznaką III stopnia wyróżnione zostały: Beata Gomułka, Urszula Salwiak i Aleksandra Szwajczak. Odznaki wręczał prezes Potoniec w asyście Burmistrza Pruchnika Wacława Szkoły.

Po tych wzruszających chwilach prezesi J. Potoniec i Z. Wójcik podkreślili uczestnikom spotkania wybrane zagadnienia dotyczące krwi, krwiodawstwa, krwiolecznictwa, a także organizacji i działalności klubu. Przypomnieli, że w 2023 będziemy obchodzić 65-lecie Honorowego Dawstwa Krwi, a w 2024 roku 105-lecie PCK. Następnie zebrani dokonali wyboru władz klubu HDK PCK "Strażak" rozpoczynającego działalność przy "Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej". Prezesem, liczącego 20 osób klubu została Beata Gomułka, wiceprezesem Krzysztof Zaleski, sekretarzem Krzysztof Łuc, a skarbnikiem Halina Stańko. W skład Zarządu klubu weszli: Bartłomiej Halejcio, Paweł Zaleski i Aleksandra Szwajczak.

Historia honorowego krwiodawstwa w Pruchniku sięga stycznia 2005 roku kiedy narodził się pomysł zorganizowania zamiejscowego poboru krwi w Pruchniku, z zamiarem przeprowadzenia go przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.
Podjęcie działań w tym celu wzięło się z wielu głosów w lokalnym środowisku i deklaracjami chęci oddawania krwi przez strażaków z Pruchnika i okolicznych miejscowości, gdzie działania te były niejednokrotnie ograniczane przez dużą odległość do punktu poboru krwi w Rzeszowie.
Przez kilka tygodni inicjatywa była konsultowana zarówno z przedstawicielami RCKiK w Rzeszowie, władzami samorządowymi Pruchnika z panem Wójtem Gminy Pruchnik Wacławem Szkołą, a także prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruchniku Stanisławem Górskim, jak również ówczesnym kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Pruchniku NZOZ Panaceum doktorem Włodzimierzem Ziemińskim. Każda ze stron zaangażowana w rozmowy wskazywała na potrzebę zorganizowania takiej inicjatywy w Pruchniku, jak również pozytywnie opiniowała podjęte działania.
Datę organizacji pierwszej Pruchnickiej Akcji Krwiodawstwa wyznaczono na 26 lutego 2005 roku. Ilość osób chętnych do oddania krwi w tym dniu przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Zgłosili się nie tylko strażacy, ale również krwiodawcy spoza straży. Chętnych do oddania krwi zgłosiło się 36 osób. "Na uwagę zasługuje fakt, że w gronie tym znalazły się również 2 kobiety, jedna z nich to obecna dziś wśród nas koleżanka Aleksandra Szwajczak, która jest dla nas przykładem wytrwałości i niegasnącej chęci pomagania innym poprzez dzielenie się darem krwi" - podkreślił Krzysztof Zaleski były prezes klubu "Strażak" przy ZOG ZOSP RP w Pruchniku.
Zamiar początkowo jednorazowej akcji krwiodawstwa, przeobraził się w cykliczne akcje krwiodawstwa w Pruchniku. Tym samym pierwszy rok, działalności w ramach krwiodawstwa zamknięty został wynikiem 4 zorganizowanych akcji. "Odzew, jaki pojawił się w lokalnej społeczności i niegasnące chęci ciągłego niesienia pomocy poprzez oddawanie krwi sprawiły, że po konsultacjach w Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu z ówczesnym prezesem panem Józefem Marmurowiczem oraz obecnym dziś wśród nas kolegą Zdzisławem Wójcikiem, wówczas wiceprezesem ds. krwiodawstwa tego Zarządu Rejonowego, jednocześnie prezesem klubu HDK PCK "Płomyk" działającym przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu oraz współtwórcą i założycielem 116 klubów HDK PCK na Podkarpaciu, postanowiliśmy wspólnie zorganizować spotkanie założycielskie klubu HDK" - zaznacza Krzysztof Zaleski.

23 stycznia 2006 r. przy prawdziwie wówczas zimowej aurze, gdzie na zewnątrz było minus 20 stopni Celsjusza, odbyło się spotkanie założycielskie klubu HDK PCK przy ZOG ZOSP RP w Pruchniku, prowadzone przez Stanisława Górskiego. Spotkanie to odbyło się w miejscu w którym dziś się znajdujemy. W skład Zarządu klubu weszły następujące osoby: prezes druh Krzysztof Zaleski, wiceprezes druh Marian Romanik, skarbnik Mirosław Wrzuszczak oraz sekretarz Katarzyna Wilk. Deklarację o wstąpieniu do klubu z zadowoleniem wypełniło 36 osób. Obecny na spotkaniu był Wacław Szkoła, który zapewnił o wsparciu ze strony samorządu dla nowopowstałego klubu. Wsparcia organizacyjnego na miejscu udzielili Józef Marmurowicz oraz Zdzisław Wójcik.
W tym samym 2006 roku zorganizowano kolejne 4 Akcje Krwiodawstwa z łącznym wynikiem zebranej krwi 164 litry, a wyniki tych Akcji zostały zgłoszone do Ogólnopolskiego konkursu " Ognisty Ratownik- Gorąca Krew" w ramach programu Strażacy OSP i PSP w honorowym Krwiodawstwie.
"Wyniki jakie przyniosły akcje krwiodawstwa w ramach I edycji wypomnianego programu odbiły się szerokim echem w całej Polsce i zaowocowały sukcesami w postaci 1 miejsca dla naszego klubu HDK PCK na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a także na szczeblu centralnym" - mówił prezes klubu "Strażak z Pruchnika Krzysztof Zaleski, który zdobył 3 miejsce indywidualnie w Polsce dla Najlepszego Strażaka OSP.
Działalności w latach 2007- 2008 i organizowanie akcji honorowego oddawania krwi w Pruchniku w ramach II i III edycji Strażacy OSP i PSP w Honorowym Krwiodawstwie przyniosły kolejne sukcesy i najwyższe miejsca w klasyfikacji na poszczególnych szczeblach. W 2008 roku klub HDK PCK "Strażak" zdobył 2 miejsce w Polsce. Dyplomy podpisane i wręczone zostały 19 grudnia 2008 przez m.in. przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.
Kolejne lata działalności klubu i dalsze zaangażowanie w organizację akcji krwiodawstwa, sprawiły, że praca klubu była dostrzegana zarówno przez przedstawicieli poszczególnych szczebli Polskiego Czerwonego Krzyża, jak i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Stała się także przykładem do naśladowania dla wielu nowych klubów HDK PCK oraz podejmowania inicjatyw dot. honorowego krwiodawstwa.
17 lat działalności i organizacji akcji krwiodawstwa zaowocowały otrzymaniem wielu odznaczeń, dyplomów i wyróżnień. Łącznie to 32 dyplomy i nagrody, na różnych szczeblach czerwonokrzyskiej hierarchii, w tym te najważniejsze - szczebla centralnego w 2006 i 2008 roku.
17 lat ciężkiej pracy i organizacji 54 Akcji Krwiodawstwa przyniosły wymierny efekt - pozyskano 1180 litrów krwi. Ten wynik to obecność na akcjach ponad 2600 dawców krwi, którzy usiedli na fotelach do oddawania krwi. Te kilkanaście lat to również historia zapisana w artykułach prasowych o pruchnickim krwiodawstwie, zarejestrowana w reportażach radiowych, łącznie z tym pod tytułem "Strażacy z Pruchnika", w którym mowa m.in. o akcjach honorowego krwiodawstwa zainicjowanych w środowisku strażackim, czy też zapisana w książce pana Romana Petrykowskiego "Straż Pożarna Wczoraj i Dziś" wydanej z okazji 20-lecia PSP na Podkarpaciu.
"Z tego miejsca nie sposób dzisiaj przekazać podziękowań osobom, które szczególnie na nie zasługują, a zaczynając od prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu kolegi Jana Potońca, wiceprezesa tego Zarządu kolegi Zdzisława Wójcika oraz koleżanki Ewy Załęskiej kierownik Biura OR PCK, za nieustające wsparcie w podejmowanych działaniach. Podziękowania chce również złożyć na ręce dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruchniku pani mgr Magdaleny Długosz za ogromną serdeczność, za chęć udostępniania pomieszczeń Szkoły na potrzeby organizacji akcji krwiodawstwa. Szczególne słowa podziękowania kieruję do kolegi Adama Żurawskiego prezesa klubu HDK PCK "Źródło życia" przy OSP w Roźwienicy za nieustające wsparcie i dopingowanie w organizacji akcji krwiodawstwa oraz wzajemne uzupełnianie się w podejmowanych inicjatywach. Pragnę też podziękować pracownikom i przedstawicielom RCKiK w Rzeszowie, za ogromny wkład pracy jaki włożyli na przestrzeni tych kilkunastu lat w pomoc w przeprowadzeniu zbiórek krwi na terenie Pruchnika oraz niepowtarzalną atmosferę, jaka tworzą w trakcie akcji krwiodawstwa. Szczególne podziękowania należą się Wam Honorowi Dawcy Krwi. To wyłącznie dzięki Wam można było wspólnie napisać te kilkanaście lat historii honorowego krwiodawstwa w Pruchniku i tylko dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu można będzie tworzyć nową przyszłość pruchnickiego krwiodawstwa. Dzisiejsze spotkanie to nie tylko okazja do porozmawiania o dotychczasowej działalności, ale również okazja do zmian we władzach klubu i wyznaczeniu nowego, jeszcze bardziej dynamicznego kierunku działalności. Klub HDK PCK "Strażak" z taką historią i osiągnięciami zasługuje na zarządzanie na najwyższym poziomie organizacyjnym. Z tego miejsca przychodzi mi podziękować wszystkim za wiele lat wsparcia i wspólnej działalności, za wszystkie wspólne sukcesy i radości. Nowemu Zarządowi życzę sukcesów i wytrwałości w podejmowanych działaniach" - mówił Krzysztof Zaleski.
Przez wiele lat klub HDK PCK "Strażak" przy ZOG ZOSP RP w Pruchniku, który powstał 26 stycznia 2006 r., pięknie działał. Tym bardziej cieszy inicjatywa, otwartych na pomoc bliźniemu osób, które z pomocą organizacyjną przedstawicieli OR PCK w Jarosławiu, kontynuują prace "Strażaka" przy "Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej".


Opracowanie Zdzisław Wójcik i Krzysztof Zaleski, zdjęcia Zdzisław Wójcik
NAJNOWSZE
Światowy Dzień...
20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Święto...
"Ostatnia tajemnica"...
"Ostatnia tajemnica" to powieść obyczajowa, której...
25 maja 2024 r. godz....
Termin wydarzenia: 25 maja 2024 r. godz. 19.00 Nazwa...
XX MIĘDZYNARODOWY...
W dniach 24-26.05.2024 r. odbędzie się XX...
Majowa Giełda Staroci
Jak co miesiąc gościnne progi I Liceum...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward