Data: 17-02-2023

Jubileusz, krew, czekolady i kluby

31 stycznia 2023 roku członkowie klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Płomyk" działającego od ponad 35 lat przy przemyskiej straży pożarnej podsumowali realizację zaplanowanych na 2022 rok zadań.


16 lutego 2022 r. Zdzisław Wójcik prezes "Płomyka", na zaproszenie trenerów piłki nożnej panów Jacka Harłacza i Kamila Makary, odwiedził dzieci - członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik, uczestniczące w obozie sportowym w Przemyślu.
Podczas edukacji przez zabawę podzielił się wiedzą m.in. na temat sposobów alarmowania służb ratowniczych, zasad postępowania wobec zagrożenia, mówił o tym, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy, a także o honorowym dawstwie krwi. Starał się sprawić, by wczuli się w rolę strażaka, który walczy z żywiołem ognia i uświadomić, jak może to być niebezpieczna, ale bardzo potrzebna ludziom służba. Przeprowadził także konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego i krwiodawstwa.
W trakcie spotkania najbardziej zaangażowanym, spośród liczącej 19 młodych miłośników piłki nożnej grupy, udzielającym prawidłowych odpowiedzi słuchaczom, wręczył m.in. kalendarze, breloczki. Wyrazy wdzięczności skierował pod adresem panów trenerów za życzliwe przyjęcie, a młodym ludziom podziękował za duże zaangażowanie. Warto pamiętać, że dawanie siebie daje poczucie szczęścia. Wystarczy po prostu kochać dzieci i ich słuchać. Być szczerym i systematycznym, umieć przeprosić i zapytać o radę.

22 maja 2022 r. w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu przemyskiego uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w ich intencji, której przewodniczył ks. prałat Mieczysław Rusin, kapelan strażaków Archidiecezji Przemyskiej. Oprawę liturgii zapewnili krwiodawcy.

23 maja 2022 r. w KM PSP w Przemyślu odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Podczas uroczystości strażacy zostali awansowani na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczeni. Apel połączony był z 35-leciem działalności klubu HDK PCK "Płomyk" działającego przy KM PSP w Przemyślu, którego prezesem od początku jest Zdzisław Wójcik. W związku z jubileuszem członkom klubu wręczone zostały odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" różnych stopni. Uroczystości swoją obecnością zaszczyciło wielu zacnych gości. Warto przypomnieć, że strażacki "Płomyk" powstał 10 marca 1987 r. przy ówczesnej Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Przemyślu. Ten rodzinny klub skupia w swoich szeregach także żony, córki i synów strażaków. Zrzesza 10 pań. "Płomykowa" rodzina rośnie. W chwili powstania liczyła 28 osób, obecnie 89. Członkowie klubu oddają krew, propagują dawstwo organów i szpiku, chętnie dzielą się zdobytym doświadczeniem z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Więcej informacji na temat działalności "Płomyka" na stronie KM PSP w Przemyślu - Kontakt - archiwum.przemysl.kmpsp.gov.pl

XXII Akcja Krew-Czekolada przeprowadzona w 2022 r. zaowocowała zebraniem 230 czekolad. 7 czerwca tego roku przedstawiciele klubu odwiedzili młodzież i wychowawców z Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej "Oratorium" w Przemyślu. Zdzisław Wójcik podzielił się z uczestnikami spotkania, m.in. wiedzą na temat alarmowania służb ratowniczych, zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia, dawstwa krwi. Przeprowadził także konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego i krwiodawstwa. Anna Kowalczuk pełniąca służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej tut. Komendy opowiedziała o trudnej pracy strażaka oraz zademonstrowała część sprzętu, jakim posługują się ratownicy. Pod koniec spotkania strażacy przekazali 115 czekolad, które przywieźli ze sobą. Osoby najbardziej zaangażowane oraz udzielające prawidłowych odpowiedzi otrzymały także m.in. torby "Płomyka" wykonane z okazji 35-lecia klubu, kalendarz, breloczki.

9 czerwca Zdzisław Wójcik oraz Anna Kowalczuk i Marcela Zielińska odwiedzili Domy dla Dzieci ""Jaś", "Małgosia", "Maciek" w Przemyślu, gdzie przeprowadzili podobne spotkanie i ofiarowali kolejne 115 czekolad. Warto wspomnieć, że nieprzerwanie od 2001 r. członkowie "Płomyka" uczestniczyli wiosną w Akcji Krew-Czekolada. Otrzymane po oddaniu krwi czekolady systematycznie gromadzili. Po ustaleniu terminu spotkania z dyrekcją różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Przemyślu i na terenie powiatu przemyskiego, przeprowadzali pogadanki z dziećmi. W prezentacjach zawsze uczestniczył także personel placówek. W ciągu 22 lat ofiarowali 4 495 czekolad, tj. 449,5 kg słodyczy.
W imieniu Zarządu klubu serdecznie dziękuję wszystkim Panom Komendantom za życzliwe podejście do prowadzonej akcji oraz wszystkim Klubowiczom uczestniczącym w tej akcji na przełomie ostatnich 22 lat. Bardzo dziękuję także Dyrekcjom Placówek za miłe przyjęcie.

Od 1 do 30 czerwca 2022 r. trwała II Akcja Krwiodawstwa Funkcjonariuszy Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego, Jarosławskiego i Lubaczowskiego. Kilkuset żołnierzy, strażaków, celników, policjantów, strażników granicznych, ochrony kolei i funkcjonariuszy służby więziennej, dla uczczenia Światowego Dnia Krwiodawcy przypadającego corocznie 14 czerwca, oddało wiele litrów tego, bezcennego leku. 10 i 13 czerwca tego roku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie - Terenowym Oddziale w Przemyślu przy ul. Sportowej 6, spotkało się 33 uczestników akcji, by dzielić się z potrzebującymi cząstką siebie. Tym cennym lekiem uzupełnili bank krwi m.in. członkowie klubu HDK PCK "Płomyk" przy KM PSP w Przemyślu.
Ku zadowoleniu organizatorów akcji - Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu oraz klubu "Płomyk", współpracujących z ww. przemyskim Terenowym Oddziałem, do akcji włączyli się między innymi druhny i druhowie z wielu klubów HDK PCK działających przy OSP oraz jednostek OSP i PSP.
Piszący ten artykuł prezes "Płomyka", który oddał ponad 30 litrów krwi i nosi przy sobie wypełnione "Oświadczenie woli", podczas tej akcji omawiał i prezentował wszystkim zainteresowanym Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz "Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, udostępniając do wglądu wymienione własne dokumenty. Przekazywał też czyste druki "Oświadczenia woli". Od 2004 roku podczas różnych spotkań z młodzieżą i dorosłymi przekazał już ponad 7 tysięcy takich druków. Sygnalizował także temat rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Z ramienia Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu, mającego siedzibę przy ul. bpa J. Glazera 9, akcję nadzorował prezes tego Oddziału Józef Maziarczyk.

3 września 2022 r. w sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla odbyła się XXI Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi. Spotkanie zorganizował OR PCK w Przemyślu oraz klub HDK PCK im. "Ziemi Przemyskiej". Program obejmował Mszę św. w intencji krwiodawców, plenerowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz pobyt w Nowosiółkach Dydyńskich nad rzeką Wiar.
Pielgrzymów, wśród których było wielu znamienitych gości, powitał w sanktuarium gwardian, proboszcz i kustosz bazyliki o. Krzysztof Hura. Centralnym punktem obchodów była uroczysta Msza św. sprawowana przed cudownym obrazem Matki Bożej Słuchającej. Przewodniczący Eucharystii abp Adam Szal w homilii powiedział miedzy innymi: "Dziś dziękujemy krwiodawcom, dziękujemy tym którzy ich wspierają. Dziękujemy także pracownikom Polskiego Czerwonego Krzyża, ratownikom, wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy dają swoje siły, swoje umiejętności dla drugiego człowieka. Oby pojawili się nowi, młodzi ludzie, którzy będą ratować bliźnich, którzy nie będą obojętni na potrzeby drugiego człowieka. Którzy będą umieli dawać samego siebie nie za pieniądze, ale z dobrego serca. Powodowani wiarą, powodowani miłością, mający nadzieję, że każda kropla ich krwi będzie darem życia, że będzie także zasługiwała na życie wieczne".
Podczas uroczystości odznaką Zasłużony HDK uhonorowani zostali: Agata Lalik - poetka, członek OSP w Birczy, kronikarz, Anna Kowalczuk - wieloletni członek klubu HDK PCK "Płomyk" przy KM PSP w Przemyślu, bardzo oddana idei pomocy drugiemu człowiekowi oraz Wiesław Fedyk - pracownik BiOSG. Pan Wiesław w 2010 r. oddał swoją nerkę chrześniakowi, który po przeszczepie jest dzisiaj szczęśliwym małżonkiem.
Oprawę liturgii Mszy św. w części zapewnili członkowie PCK. Uroczystość, która skupiła około 700 pątników i 12 pocztów sztandarowych, uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci działająca przy GOK. Pątnicy przybyli z następujących miejscowości: Jarosław, Husów, Rzeszów, Kraków, Harta, Przemyśl, Sanok, Strzyżów, Majdan Stary, Biłgoraj, Żołynia, Radymno, Gać, Sietesz, Wyszatyce, Mielec. Po Mszy św. pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej po dróżkach kalwaryjskich. Rozważania prowadził ks. Tadeusz Baj. Spotkanie zakończyło wspólne, integracyjne ognisko nad rzeką Wiar. Zebranych w tym uroczym miejscu do tańca zagrzewał występ zespołu ludowego "Kaszyce".

9 listopada 2022 r. w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji spotkali się krwiodawcy-piłkarze, którzy rozegrali jubileuszowy X już turniej Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Sportowe zmagania, otworzone przez Starostę Przemyskiego Marka Kudłę, podczas których większość meczy była na zdecydowanie wysokim poziomie, pozwoliły na wyłonienie najlepszych drużyn. I tak reprezentacja klubu HDK PCK "Vita" " przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu wywalczyła I miejsce. II miejsce zdobyła reprezentacja 34 batalionu lekkiej piechoty WOT w Jarosławiu, a III drużyna z klubu HDK PCK "Kropla SW" przy Zakładzie Karnym w Przemyślu. W turnieju brały udział również drużyny reprezentujące klub HDK PCK "ŻOŁNIERSKI DAR" przy 5 batalionie strzelców podhalańskich w Przemyślu, klub HDK PCK "PŁOMYK" przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, klub HDK PCK "BIESZCZADZKI DAR ŻYCIA" przy Oddziale Rejonowym PCK w Ustrzykach Dolnych oraz reprezentacja, nowopowstałej, 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Organizatorami Turnieju byli: Bieszczadzki Oddział SG, Klub HDK PCK "VITA" przy BiOSG oraz OR PCK w Przemyślu. Jednym ze sponsorów było Starostwo Powiatowe w Przemyślu. Podczas spotkania puchary i dyplomy wręczali Józef Maziarczyk prezes OR PCK w Przemyślu oraz generał brygady SG Andrzej Popko komendant BiOSG w Przemyślu w asyście komendanta miejskiego PSP w Przemyślu starszego brygadiera Bogusława Szczurko, dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu majora Arkadiusza Skafiriaka, Macieja Wolańskiego z UM w Przemyślu.

22 listopada 2022 roku, w Sali Bankietowej restauracji Villa Riwiera w Rzeszowie odbyła się uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W imieniu oraz z upoważnienia Ministra Zdrowia, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie dr n. o zdr. Ewa Zawilińska wręczyła odznaki Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Odznaki przyznano krwiodawcom, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi. Wyróżniono również Honorowych Dawców Krwi, którzy oddali ponad 100 litrów krwi.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, członek ZG prof. Antoni Olak, dyrekcja RCKK, krwiodawcy z terenu województwa podkarpackiego. Wśród odznaczonych był m.in. mł. ogn. Michał Szydłowski, który od 10 lat pełni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Przemyślu i jest związany jest z honorowym krwiodawstwem. Przez ten okres oddał ponad 20 litrów krwi. "Oddaję krew bezinteresownie bo mam świadomość, że jest to Dar Życia" - mówi Szydłowski, który należy do "Płomyka". Po chwili dodaje: "W 2015 r. podpisałem świadomie "Oświadczenie woli" - zgodę na pobranie po nagłej śmierci moich tkanek i narządów do przeszczepu - może komuś się przydadzą i uratują życie". Na zakończenie stwierdza: "Uhonorowanie mnie przez Ministra Zdrowia traktuję jako wielkie wyróżnienie za mój bezinteresowny gest. Moją przygodę z krwiodawstwem zamierzam kontynuować".
Komendant Miejski PSP w Przemyślu starszy brygadier Bogusław Szczurko, należący do "Płomyka" jest również honorowym dawcą krwi. Podsumowując to wydarzenie podkreśla: "Dzięki postawom ludzi wrażliwych na potrzeby drugiego człowiek idea krwiodawstwa jest coraz bardziej powszechna i coraz więcej osób decyduje się podzielić życiodajnym płynem z potrzebującymi. A to dobry prognostyk na przyszłość". Serdecznie dziękujemy Dyrekcji RCKiK w Rzeszowie za zorganizowanie tego pięknego spotkania społeczników, którzy oddając siebie w małych kropelkach życia, dają nadzieję bliźniemu.

Warto wspomnieć, że poszerza się grono "Płomykowców", którzy zostali uhonorowani odznaką Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W 2013 r. taką odznakę otrzymał Zdzisław Wójcik prezes "Płomyka", który z pomocą Bożą i dobrych ludzi założył 118 klubów HDK PCK na terenie województwa podkarpackiego. W 2018 r. Artur Domagalski i Wojciech Domagalski. W 2019 r. Daniel Dryniak. W 2020 r. Paweł Dudek, Krzysztof Stachyra i Tomasz Pałys, a w 2021 r. Paweł Żygała.
30 listopada 2022 roku w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu z młodzieżą spotkał się Zdzisław Wójcik prezes klubu HDK PCK "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu. Przybliżył on uczniom klas 3a, 4a i 4b ideę honorowego krwiodawstwa oraz przekazywania narządów do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, ratując życie innym. Jako czynny krwiodawca zaprezentował również Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi, Kartę I.C.E., legitymację HDK oraz odznaki, którymi do tej pory został uhonorowany. Podkreślił, że krew jest bezcennym i niezastąpionym lekiem przywracającym zdrowie, ratującym życie chorych oraz ofiar wypadków. Zwrócił również uwagę, że Kościół katolicki od lat wspiera krwiodawców i zachęca wiernych, aby - jeśli tylko nie ma przeciwwskazań ze względów medycznych - dołączali do grona dawców. W dzieło ratowania ludzkiego życia i zdrowia, naszego cennego majątku, wszyscy winniśmy się włączyć, bo jak ktoś kiedyś powiedział: "Lepiej zapalić świeczkę, niż narzekać na ciemność".
Warto pamiętać o słowach Jana Pawła II wypowiedzianych podczas I Światowego Dnia Krwiodawcy w 2004 r.: "Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata". Następnie prelegent zacytował słowa zawarte w "Oświadczeniu woli", które, podobnie jak wiele innych osób, nosi przy sobie. Po czym pozostawił czyste druki "Oświadczeń woli" - jeżeli ktoś chciałby je zabrać, celem przemyślenia tematu. Tak samo postąpił, podczas prelekcji przeprowadzonej także 30 listopada br. w Zespole Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu.
Jan Paweł II powiedział: "Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej: decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru drugiego człowieka".
Patron krwiodawców w Polsce św. o. Maksymilian Maria Kolbe wiele dobra uczynił. Złożył też ofiarę z własnego życia. Powiedział także m.in.: "Miarą wartości człowieka są jego czyny". Nic dodać, nić ująć.
Od 2013 r. w dwóch miejscach w Komendzie wystawione są pudełka, do których strażacy wrzucają plastikowe nakrętki od butelek. W okresie sprawozdawczym "Płomykowcy" zebrali 100 kg nakrętek. Łącznie w czasie trwania przekazali 1130 kg dla potrzebujących osób.
W styczniu i lutym "Płomykowcy" oddawali krew i osocze dla uczczenia Światowego Dnia Chorego, w kwietniu i maju z okazji Dnia Strażaka, w czerwcu uczestniczyli w II Akcji Krwiodawstwa Funkcjonariuszy Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego, Jarosławskiego i Lubaczowskiego dla uczczenia Światowego Dnia Krwiodawcy, w lipcu, sierpniu i wrześniu w związku z okresem wakacyjnym i sezonem urlopowym, w listopadzie i grudniu dla uczczenia Dni HDK PCK. Łącznie w 2022 r. oddali 41 850 mililitrów krwi oraz 63 600 mililitrów osocza.
W 2022 r. prezes OR PCK w Przemyślu Józef Maziarczyk wraz z prezesem "Płomyka" Zdzisławem Wójcikiem współtworzyli cztery kluby HDK PCK w Przemyślu: 17 października "Kropla nadziei" przy Wojewódzkim Szpitalu im. św. o. Pio, 26 października "Grot" przy 20 Przemyskiej BOT, 8 listopada "Kropla SW" przy Zakładzie Karnym i 15 grudnia "Dar życia" przy Komendzie Regionalnej SOK.

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Marek Ochenduszka, Sławomir Kuźniar, Anna Kowalczuk, Dorota Wywrót i Zdzisław WójcikNAJNOWSZE
Loteria...
2-21 PAŹDZIERNIKA | ZAKUPY I W DROGĘ! URODZINOWA...
Październik w...
Szanowni Państwo! Przemyski Klub Podróżnika przy...
Kalendarz imprez i...
Chociaż o wakacjach i imprezach plenerowych już trochę...
XI. Bieg Wyganiamy Raka
To była inicjatywa nieodżałowanego dra Jana...
Sklep społeczny w...
Idea otwarcia sklepu społecznego w Przemyślu pojawiła...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward