Data: 28-03-2024

Dar żołnierskich serc

Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów pozwala ratować życie i zdrowie. Dobrze o tym wiedzą żołnierze z Żurawicy.

26 marca 2024 r. na zaproszenie ppłk Marcina Komorka dowódcy 1 batalionu czołgów
w Żurawicy - inicjatora spotkania, do sali odpraw w budynku administracyjnym przybyli prezes Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu Józef Maziarczyk i prezes klubu HDK PCK "Płomyk" działającego przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu Zdzisław Wójcik.

Podczas spotkania, które rozpoczął i obecny cały czas był dowódca Komorek, J. Maziarczyk przybliżył zebranym szeroki wachlarz zagadnień związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Poruszył m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK. Omówił uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom. Przypomniał m.in. o korzystaniu z wizyt do lekarzy specjalistów poza kolejnością. Przekazał zainteresowanym stosowne dokumenty, niezbędne do założenia klubu.
Z. Wójcik omówił i zaprezentował własne dokumenty - Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz "Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym. Wszyscy chętni otrzymali czyste druki "Oświadczenia woli" z prośbą o przemyślenie tematu. Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi dawca otrzymuje dwa dni wolnego od pracy lub nauki oraz 9 tabliczek czekolady. Zaprosił również na www.pck.org.pl i dawcomwdarze.pl Prezes Wójcik przybliżył także temat rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz zaprosił wszystkie zainteresowane osoby, pragnące dowiedzieć się więcej, na www.szpik.info Zaznaczył, że rok 2024 jest rokiem Jubileuszu 105-lecia PCK. Przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca. Zaprosił zebranych na XXIII Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 7 września 2024 r.

26 marca 2024 roku, dla uczczenia 105-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża przypadającego w tym właśnie roku, żołnierze założyli klub HDK PCK "Pancerny dar". Prezesem klubu, skupiającego 42 osoby, wybrany został Daniel Pacławski. Wiceprezesem jest Waldemar Konarski, sekretarzem Mateusz Błaszkowski, a skarbnikiem Krzysztof Weselak. Do klubu należy także dowódca 1 batalionu czołgów.

Przykładem wśród klubowiczów jest pan Robert Sobolewski, który oddał już blisko 41 litrów krwi. Swoją przygodę zaczął w 1997 roku w Przemyślu. Kierował się chęcią pomocy innym. "Dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie" - mówi pan Robert.

Rekordzistą jest pan Witold Kubas, który ma na swoim koncie już ponad 42 litry krwi.
Również pan Mateusz Błaszkowski, który dzieląc się z potrzebującymi tym życiodajnym płynem, na swoim koncie ma blisko 35 litrów oddanej krwi. Przygodę z krwiodawstwem rozpoczął w 2005 roku w Przemyślu.

Z powstania klubu zadowolony jest dowódca ppłk Komorek. "Dzisiaj ujęliśmy w ramy organizacyjne dotychczasową historię krwiodawstwa w naszym batalionie. Ratowanie życia ludzkiego poprzez dzielenie się krwią to domena ludzi wrażliwych na zdrowie drugiego człowieka". Po chwili dodaje: "Klubowicze swoją postawą wykazują się troską o innych ludzi będących w potrzebie. Wymagają od siebie więcej. To dobrze. Ze swej strony deklaruję pomoc dla naszego klubu".

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Wojciech Gumienny


NAJNOWSZE
Święto podkarpackich...
We wtorek, 21 maja 2024 r. w Dubiecku odbyły się...
XIX Święto Fajki -...
Przemyska fajka stała się naszym produktem regionalnym...
SPOTKANIE ZE...
6 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej im....
Odrobina radości
29 maja 2024 r. z okazji Dnia Dziecka, z młodymi...
LICYTACJA DLA...
Zachęcam do licytacji Licytacje dla Grzegorza -...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward